Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN

Bản tin Diễn đàn nghề luật số 114 tháng 11 năm 2023

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Nhóm D (DAP, DPU, DDP) và những điều bạn có thể chưa biết? PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN Trọng tài viên không giữ bí mật vụ án mình giải quyết sẽ bị xử lý như thế nào? Phí trọng tài thương mại được quy định như thế nà…

Điều kiện DDP là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DDP LÀ GÌ? DDP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered Duty Paid, nghĩa là: giao hàng đã thông quan) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ ngư…

Điều kiện DPU là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DPU LÀ GÌ? DPU (viết tắt bởi cụm từ: Delivered at Place Unloaded, nghĩa là Giao hàng đã dỡ) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ ngườ…

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DAP LÀ GÌ? DAP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered at Place, nghĩa là: Giao hàng chưa dở[1]) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bá…

Bản tin Diễn đàn nghề luật số 113 tháng 11 năm 2023

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Điều kiện DDP là gì? Điều kiện của người bán và người mua. PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN Dựng rạp đám cưới ra đường phố có được không? Quy định pháp luật về trách nhiệm chi trả bồi thường của công ty bảo hiểm Tạm ứng…
Hỗ trợ online