Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 47 THÁNG 5 NĂM 2021

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Những điểm mâu thuẫn giữa Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2015  PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN Ai nộp tiền tạm ứng án phí khi có đơn phản tố trong vụ án dân sự? Ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp sản xuất phầ…

NAN GIẢI THI HÀNH ÁN BẤT ĐỘNG SẢN LIÊN QUAN ĐẾN VŨ ‘NHÔM’

Theo phán quyết của tòa trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng, sẽ có hàng loạt bất động sản, dự án bị thu hồi, kê biên. Trong khi đó, hiện nay nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan đã có đơn khiếu nại gửi cơ quan thi hành án, UBND…

BÌNH LUẬN BẢN ÁN SƠ THẨM SỐ 04/2021/HS-ST NGÀY 29/01/2021 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH X: XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN SỬ DỤNG ĐÁNH BẠC THEO LỜI KHAI HAY SỐ THU THỰC TẾ?

TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN ÁN Khoảng 19h ngày 01/02/2020, Nguyễn Vũ L., Nguyễn Văn Ho., Nguyễn Trí N., Võ Đình K., Võ Văn Đ., Nguyễn Văn Thô., Nguyễn Đức H., Nguyễn Văn Hu., Nguyễn Anh T., Nguyễn Thanh H., Nguyễn Thị T., Nguyễn Văn A., Nguyễn Anh V., Nguyễ…

ÔNG PHAN VĂN ANH VŨ VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TỪ CÁC BẢN ÁN (KỲ 5): XỬ LÝ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỦA ĐỒNG SỞ HỮU?

ÔNG PHAN VĂN ANH VŨ VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TỪ CÁC BẢN ÁN (KỲ 5): XỬ LÝ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỦA ĐỒNG SỞ HỮU? Hàng xóm kêu rằng chiếc xe máy cho người bạn mượn đang bị tịch thu vì bạn dùng chiếc xe để vận chuyể…
Hỗ trợ online