Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự

TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)

FDVN chia sẻ tài liệu “TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và được chia sẻ…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2021

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2021 của Học viện Tư pháp.  Tạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo…

TỔNG HỢP 18 BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN CÓ ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT 03/2020-HĐTP TRONG XÉT XỬ TỘI PHẠM THAM NHŨNG VÀ TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 18 BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN CÓ ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT 03/2020-HĐTP TRONG XÉT XỬ TỘI PHẠM THAM NHŨNG VÀ TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ…

TRỘM CẮP TÀI SẢN KHI SAY RƯỢU CÓ BỊ XỬ LÝ

Tình huống pháp lý: Chú em trong lúc say rượu có lấy trộm 1 chiếc điện thoại trị giá 10 triệu đồng. Sau khi được người mất yêu cầu trả lại, chú em đã trả lại và không gây ra hư hại gì đối với tài sản. Như vậy thì chú em sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? C…
Hỗ trợ online