Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Tái thẩm hủy án vì bị can dùng thông tin nhân thân của người khác nhằm che dấu nhân thân của mình qua mắt cơ quan điều tra

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: [1] Căn cứ đơn yêu cầu của người yêu cầu kháng nghị là bà Nguyễn Thị Thảo L, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, giám định dấu V tay trên Danh bản tên Nguyễn Thị Thảo L…

TỔNG HỢP 35 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 10/2023)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “35 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 10/2023)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu này phụ…

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật vì giao xe ôtô là vật chứng (đã mất) cho người chưa rõ là chủ sỡ hữu hay không

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN [1] Về tội danh: Căn cứ lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, đơn xin đầu thú của bị cáo phù hợp với lời khai của đồng phạm là bị cáo Bùi Văn S1, lời khai của bị hại, lời khai của những người làm chứng cùng các tài liệu, chứn…

TỔNG HỢP 112 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2023)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 112 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, ngh…
Hỗ trợ online