Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp

TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)

FDVN chia sẻ tài liệu “TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và được chia sẻ…

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN THAI SẢN KHI SINH CON

FDVN chia sẻ tài liệu “HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN THAI SẢN KHI SINH CON” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc s…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 02/2021

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 02/2021 của Học viện Tư pháp.  Tạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo…

TỔNG HỢP 11 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ LẼ CÔNG BẰNG

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 11 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ LẼ CÔNG BẰNG” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chú…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2022

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2022 của HỌC VIỆN TƯ PHÁP. Đây là Tạp chí khoa học của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt đ…

MỨC THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN, TRỢ CẤP ỐM ĐAU, HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM?

Tình huống pháp lý: Chào Luật sư, tôi là người nước ngoài đang làm việc tại một Trung tâm Anh ngữ X tại Việt Nam, trong hợp đồng lao động quy định tôi được trả lương theo giờ, mức lương 01 giờ làm việc của tôi là 400.000 đồng, số giờ làm việc thực tế…
Hỗ trợ online