Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự

TỔNG HỢP 15 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 15 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn mi…

TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)

FDVN chia sẻ tài liệu “TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và được chia sẻ…

TỔNG HỢP 20 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn ph…

 QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/QĐ-CA CÔNG BỐ 07 ÁN LỆ MỚI

Ngày 24 tháng 02 năm 2023  Chánh án Tòa án tối cao,  ban hành Quyết định số 39/QĐ-CA công bố 07 án lệ mới được Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao thông qua, các án lệ được áp dụng kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2023. CÁC ÁN LỆ GỒM: Án lệ số 57/2023/AL Về…

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KÝ ONLINE CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Tôi ở tỉnh A., do có nhu cầu nên vừa rồi đã ký hợp đồng lao động online với công ty ở tỉnh B. và làm việc online. Tôi không biết là hợp đồng này có hợp pháp không? Một bạn đọc gửi câu hỏi đến Tuổi Trẻ Online. Luật sư Trần Thị Hậu – Đoàn luật sư…
Hỗ trợ online