Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự

THÔNG TƯ SỐ 68/2023/TT-BCA QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Ngày 24 tháng 11 năm 2023 Bộ Công an ban hành Thông tư số 68/2023/TT-BCA Quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền giait quyết của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an…

HƯỚNG DẪN SỐ 02/HDLN-BCA-VKSNDTC VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỦ TỤC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH, YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số: 02/HDLN-BCA-VKSNDTC về phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạ…

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất không đủ hạn mức tách thửa

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Xét thấy, việc thỏa thuận trên của các đương sự là vi phạm điều cấm của luật. Bởi lẽ, diện tích đất chuyển nhượng không đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhâ…

Tổng hợp 15 bài báo pháp lý về di chúc

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “Tổng hợp 15 bài báo pháp lý về di chúc″ do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi…

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm vì vi phạm nghiêm trọng về thẩm quyền giải quyết; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ và nhiều chứng cứ chưa được chứng minh làm rõ

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Xét thấy quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng về thẩm quyền giải quyết vụ án cũng như trong việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ; nhiều chứng cứ chưa được c…

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì không xem xét công sức của người giữ gìn, tôn tạo di sản; di sản thừa kế là là thửa đất thuộc quy hoạch chung nhưng Tòa án không xác minh làm rõ

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: [1] Các bên đương sự đều thừa nhận nguồn gốc nhà và đất tại số NB, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế là của vợ chồng cụ Nguyễn Đức L và cụ Trần Thị C tạo lập. Quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Văn D cho rằng gia đì…
Hỗ trợ online