Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN PHẠM TỘI “ĐÁNH BẠC”

Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội ra thông báo Số 18/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm thông qua công tác giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, đối với vụ án Dương Bá Thái và Triệu Quốc Hưng phạm tội “Đánh Bạc” bị Tòa án…

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN PHẠM TỘI “VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” BỊ KHÁNG NGHỊ TÁI THẨM ĐỂ ĐIỀU TRA LẠI PHẦN NHÂN THÂN CỦA BỊ CÁO

Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 16/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự. NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM Bị cáo bị kết án 22 tháng tù, cho hưởng án tr…

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT”

  Ngày 22 tháng 4 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ra thông báo số 21/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án dân sự “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và yêu cầu hủy quyết định cá biệt” NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT…
Hỗ trợ online