Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ PHẠM TỘI “ĐÁNH BẠC”. TÒA ÁN YÊU CẦU KHỞI TỐ BỔ SUNG NGƯỜI PHẠM TỘI TRONG VỤ ÁN NHƯNG CQĐT VÀ VKS KHÔNG THỰC HIỆN.

  Ngày 02 tháng 07 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ra thông báo số 72/TB-VC2-V1 Rút kinh nghiệm vụ án Y Ngoan Ayun và đồng phạm bị hủy án để điều tra lại. NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM Tòa án cấp sơ thẩm, và Tòa án cấp phúc thẩm nhiều…

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN PHÚC THẨM, SƠ THẨM  VỤ ÁN DÂN SỰ VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH [1] Phần đất tranh chấp có diện tích đo đạc thực tế 200,6m2, thuộc thửa số 78, tọa lạc tại địa chỉ 233/2 đường 30/4 phường H1, quận H2, thành phố Cần Thơ có nguồn gốc là của Tu v…

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ, VỤ ÁN TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG

NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG: Diện tích 2.094 m2 đất tại thửa số 63, tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại PH , phường L, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế do cụ Nguyễn Văn T đại diện đứng tên, có nguồn gốc là của cố Võ Văn Ch và Lê…
Hỗ trợ online