Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Tái thẩm hủy án vì bị can dùng thông tin nhân thân của người khác nhằm che dấu nhân thân của mình qua mắt cơ quan điều tra

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: [1] Căn cứ đơn yêu cầu của người yêu cầu kháng nghị là bà Nguyễn Thị Thảo L, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, giám định dấu V tay trên Danh bản tên Nguyễn Thị Thảo L…

Điều kiện DDP là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DDP LÀ GÌ? DDP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered Duty Paid, nghĩa là: giao hàng đã thông quan) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ ngư…

Điều kiện DPU là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DPU LÀ GÌ? DPU (viết tắt bởi cụm từ: Delivered at Place Unloaded, nghĩa là Giao hàng đã dỡ) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ ngườ…

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DAP LÀ GÌ? DAP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered at Place, nghĩa là: Giao hàng chưa dở[1]) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bá…
Hỗ trợ online