Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA TÒA ÁN TỐI CAO HỦY QUYẾT ĐỊNH PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ VỀ “YÊU CẦU HỦY VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÁI LUẬT”

 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO [1] Tại Công văn số 424/UBND ngày 07/9/2017 của UBND phường P, thành phố U, tỉnh Quảng Ninh trả lời Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh có nội dung: “Hiện nay tại Ủy ban nhân dân phường P sổ gốc đ…

THÔNG BÁO SỐ 29/TB-VC2-V1 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH VỰ VỀ TỘI “TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY”, “TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” BỊ HỦY ĐỂ XÉT XỬ LẠI

Ngày 10 tháng 05 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, có Thông báo số 29/TB-VC2-V1 Rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Văn Nhân bị Hủy án để xét xử lại NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét toàn diện các tình tiết trong…

TÀI LIỆU HỘI THẢO PHIÊN TOÀ TRỰC TUYẾN – XU HƯỚNG TẤT YẾU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP

FDVN trân trọng chia sẻ“TÀI LIỆU HỘI THẢO PHIÊN TOÀ TRỰC TUYẾN – XU HƯỚNG TẤT YẾU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP”. Tài liệu được chia sẻ nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. LINK TẢI: TÀI LIỆU HỘI TH…

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH TÁI THẨM HỦY TÒA BỘ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ VỀ VIỆC TRANH CHẤP THỪA KẾ, NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH [1]. Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 79/2020/QĐST-DS ngày 08/7/2020 của Tòa án nhân dân huyện ĐH thì ông U và bà D đồng ý chia thừa kế quyền sử dụng đất cho bà D diện…

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN PHÚC THẨM, BẢN ÁN SƠ THẨM VỤ ÁN VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG LỐI ĐI CHUNG

NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG {1}. Về phần đất hành lang có diện tích 8,5m2 đang tranh chấp và việc buộc bà O phải xây bít cửa có diện tích 0,9m2 mở ra hành lang: Căn nhà số 124 đường Trần Hưng Đ (số nhà cũ là 76 Trần Hưng…

THÔNG BÁO SỐ 87/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN NGUYỄN ĐỖ BÌNH VÀ ĐỒNG PHẠM, PHẠM TỘI “ĐÁNH BẠC” TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, có thông báo số 87/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm đối với vụ án Nguyễn Đỗ Bình và đồng phạm, phạm tội “đánh bạc” tại thành phố Hồ Chí Minh NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM Tòa án cấp phú thẩm áp dụng hình…
Hỗ trợ online