Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai – BĐS

TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)

FDVN chia sẻ tài liệu “TỔNG HỢP 155 ĐỀ THI LUẬT NĂM 2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT)” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và được chia sẻ…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2021

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2021 của Học viện Tư pháp.  Tạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo…

TỔNG HỢP 11 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ LẼ CÔNG BẰNG

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 11 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ LẼ CÔNG BẰNG” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chú…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2022

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2022 của HỌC VIỆN TƯ PHÁP. Đây là Tạp chí khoa học của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt đ…

TỔNG HỢP 25 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 25 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đíc…

NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC TẶNG CHO ĐẤT

Tình huống pháp lý:  Đang còn nợ tiền sử dụng đất có tặng cho đất được không? Trả lời: Cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN, sau khi tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật, chúng tôi có những thông tin trao đổi như…
Hỗ trợ online