Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

    Bộ Công Thương ban hành thông tư 03/2019/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

    Thực hiện Hiệp định Đi tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Đương ký ngày 08 tháng 3 năm 2018 tại Chi-lê; Bộ Công Thương ban hành thông tư  03/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 08/03/2019

     Là thông tư quy định về nguyên tắc, quy chuẩn, điều kiện, và thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam, quy tắc kiểm tra xuất xứ hàng hóa của các nước trong hiệp định TPP nhập khẩu vào Việt Nam. Cũng như cách tính giá trị khu vực cấu thành trong hàng hóa.

     Chứng Nhận Xuất xứ hàng hóa là điều kiện để nhận ưu đã giảm thuế, miễn thuế khi xuất khẩu hàng hóa sang các nước thuộng Hiệp định TPP.

   Thông tư cũng quy định về những trường hợp miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm:

“1. Thương nhân được miễn chứng từ chng nhận xuất x hàng hóa trong trường hợp sau:

a) Trị giá hải quan của lô hàng nhập khẩu không vượt quá 1.000 (một nghìn) đô la Mỹ hoặc trị giá tương đương với đồng tiền của Nước thành viên nhập khẩu hoặc theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu nếu có quy đnh về trị giá được miễn chứng từ cao hơn;

b) Hàng hóa đã được Nước thành viên nhập khẩu miễn hoặc không yêu cầu nhà nhập khẩu phải xuất trình chng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Thương nhân không được miễn chứng từ chng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp việc nhập khẩu là một phần thuộc một chuỗi các hoạt động nhập khẩu được tiến hành hoặc đã lên kế hoạch nhằm trốn tránh quy định nộp chng từ chng nhận xuất xứ hàng hóa của Nước thành viên nhập khẩu để hưởng ưu đãi thuế quan.”

Xem thông tư  03/2019/TT-BCT

Bài viết liên quan