Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Nhận kiều hối từ nước ngoài chuyển về Việt Nam như thế nào?

Nhận kiều hối từ nước ngoài chuyển về Việt Nam như thế nào?

Tôi có người anh trai ở Hoa Kỳ, muốn chuyển tiền từ Hoa Kỳ về Việt Nam cho bố mẹ tôi để sửa chữa nhà cửa. Anh tôi muốn, chuyển ngoại tệ qua tài khoản ngân hàng. Luật sư cho tôi hỏi, anh tôi có thể chuyển số tiền bao nhiêu để không vi phạm pháp luật?

FDVN tư vấn:

Công ty Luật TNHH MTV FDVN cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013:

Chuyển tiền một chiều là các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài qua ngân hàng, qua mạng bưu chính công cộng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích mang tính chất tài trợ, viện trợ hoặc giúp đỡ thân nhân gia đình, sử dụng chi tiêu cá nhân không có liên quan đến việc thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu về hàng hóa và dịch vụ.”

Như vậy, việc anh trai của bạn đang sinh sống ở nước ngoài chuyển cho bố mẹ bạn một khoản tiền lớn để sửa chữa nhà cửa là việc chuyển tiền một chiều; việc chuyển tiền này phải thông qua ngân hàng, qua bưu điện và tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6, Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, có quy định về Chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam:

Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được gửi vào tài khoản ngoại tệ hoặc rút tiền mặt để sử dụng cho các mục đích quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

Và theo quy định tại Điều 13, Nghị định 70/2014/NĐ-CP, có quy định về Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân:

1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại Nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

2. Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.”

Như vậy, pháp luật hiện hành không hạn chế số lượng tiền chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam. Để nhận tiền từ nước ngoài gửi về, bố mẹ bạn cần mở tài khoản ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép và anh trai của bạn ở nước ngoài tiến hành chuyển tiền qua Ngân hàng vào tài khoản của bố mẹ bạn mở tại Việt Nam. Khoản ngoại tệ này bố mẹ bạn có thể rút tiền mặt để cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam để sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên, khi thực hiện sửa chữa nhà cửa, bố mẹ bạn mua vật tư, thiết bị thì khi thanh toán phải sử dụng đồng Việt Nam, không được dùng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán.

Đối với vấn đề, bố mẹ bạn nhận ngoại tệ từ anh trai bạn chuyển về có phải chịu thuế hay không.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước;

Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy định tại điểm này.

Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có)

Theo quy định này, khi nhận khoản tiền do anh trai bạn gửi về, bố mẹ bạn được miễn Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, để nhận tiền từ nước ngoài gửi về, bố mẹ bạn sẽ phải trả cho Ngân hàng nơi bố mẹ nhận tiền, một khoản phí dịch vụ. Mức phí này do Ngân hàng quy định cụ thể.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV FDVN, chúc bạn và gia đình sớm nhận được tiền của anh bạn gửi về.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online