Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 1988 – 2019, 654 trang)

TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 1988 – 2019, 654 trang)

Nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Chuyên viên pháp lý, Giảng viên, các học viên, sinh viên ngành Luật. Các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật FDVN đã hệ thống, tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực Dân sự, Tố tụng dân sự, Hành chính, Tố tụng hành chính. Tài liệu này bao gồm các Nghị quyết đươc ban hành từ năm 1988 đến năm 2019.

Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Mời tải tải liệu về theo link đính kèm:

TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HĐTPTANDTC VỀ DÂN SỰ VÀ HÀNH CHÍNH (1988-2019)

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online