Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO CHO STARTUP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO CHO STARTUP

Đây là bộ tài liệu HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO CHO STARTUP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO CHO DOANH NGHIỆP Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

BIỂU MẪU CÁC QUY TRÌNH

01 – Bản cam kết sử dụng đồng phục BHLD.pdf
02 – Báo cáo tình hình thực hiện công việc.pdf.pdf
03 – Biên bản xử lý vi phạm.pdf
04 – Đơn xin nghỉ phép.pdf
05 – Phiếu đề xuất vật tư.pdf
06 – Phiếu giao việc.pdf
07 – Phiếu trình.pdf
08 – Phiếu yêu cầu cấp phát đồng phục.pdf
09 – Phiếu yêu cầu tài liệu.pdf
10 – Phiếu thông tin ứng viên.pdf

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU HỒ SƠ

01 – Yêu cầu tài liệu.doc
02 – Theo dõi sửa đổi tài liệu.doc
03 – Danh mục tài liệu nội bộ.doc
04 – Danh mục tài liệu bên ngoài.doc
05 – Danh sách phân phối tài liệu.doc
06 – Danh mục hồ sơ lưu.doc
07 – Sổ cho mượn hồ sơ.doc

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

01 – Phiếu yêu cầu tuyển dụng.doc
02 – Phiếu thông tin ứng viên.doc
03A – Bảng nhận xét sau thời gian thử việc.doc
03B – Phiếu nhận xét thử việc.doc
04 – Phiếu theo dõi đào tạo.doc
05 – Kế hoạch đào tạo.doc
06 – Phiếu công tác chuyên môn.doc
07A – Bảng đánh giá nhân viên.doc
07B – Bảng đánh giá nhân viên.doc
07C – Bảng đánh giá công nhân.doc
08 – Bảng tổng kết đánh giá nhân viên.doc
09 – Danh sách lớp học.doc

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ HỌP XEM XÉT

01 – Thông báo mời hợp.doc
02 – Báo cáo tình hình hoạt động.doc
03 – Biên bản họp.doc
04 – Báo cáo nhận thức cuộc họp.doc

QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG

01 – Tiếp nhận thông tin khách hàng.doc
02 – Phiếu xử lý yêu cầu khách hàng.doc
03 – Sổ theo dõi chăm sóc khách hàng.doc
04 – Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng.doc
05 – Mẫu bìa HĐ Tư vấn thiết kế.doc
06 – Mẫu HĐ Tư vấn thiết kế.doc
07 – Mẫu HĐ thi công ép tĩnh cọc.doc
08 – Mẫu HĐ thi công xây dựng phần thô.doc
09 – Mẫu phụ lục vật liệu.doc

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

01 – Kế hoạch chất lượng công trình.doc
02 – Thông tin tổng quát về HĐ và các đối tác.doc
03 – Mô tả ngắn gọn công trình.doc
04 – Sơ đồ tổ chức công trình.doc
05 – Danh mục tài liệu và bản vẽ.doc
06 – Dự trữ khối lượng vật tư chính.doc
07 – Tiến độ thi công.doc
08 – Tiến độ cung ứng thiết bị chính.doc
09 – Danh mục vật tư cần chứng nhận.doc
10 – Kế hoạch kiểm tra và nghiệp thu.doc
11 – Danh mục kiểm tra công tác chuẩn bị.doc
12 – Biên bản giao nhận mặt bằng.doc
13 – Sổ ký nhận tài liệu và bản vẽ.doc
14 – Sổ theo dõi công văn đi và đến.doc
15 – Phiếu chuyển giao tài liệu.doc
16 – Phiếu phỏng vấn sơ lược.doc
17 – Phiếu đánh giá nhà thầu phụ.doc
18 – Danh sách nhà thầu phụ thi công được phê duyệt.doc
19 – Hợp đồng giao khoán nội bộ.doc
20 – Giấy đề nghị tạm ứng.doc
21 – Biên bản đề nghị phạt thầu phụ.doc
22 – Phiếu xem xét sửa đổi phát sinh.doc
23 – Sổ theo dõi các thay đổi phát sinh.doc
24 – Cam kết tuân thủ quy định ATLĐ.doc
25 – Theo dõi tiến độ thi công.doc
26 – Phiếu thông báo nhắc nhở tiến độ công việc.doc
27 – Phiếu thông báo nhắc nhở vật tư thi công.doc
28 – Mẫu bìa Nhật ký công trình.doc
29 – Mẫu Nhật ký công trình.doc
30 – Báo cáo nhanh của giám sát.doc
31 – Báo cáo công tác.doc
32 – Biên bản họp với bên A.doc
33 – Biên bản nghiệm thu từng phần.doc
34 – Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình.doc
35 – Mẫu bìa Nhật ký công trình ép cọc tĩnh.doc
36 – Mẫu Nhật ký công trình ép cọc.doc
37 – Biên bản kiểm tra nghiệm thu khối lượng.doc
38 – Bảng tính khối lượng.doc
39 – Bảng thanh toán giá trị khối lượng.doc
40 – Thông báo mời nghiệm thu kiểm tra.doc

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

01 – Báo cáo sự cố kỹ thuật.doc
02 – Sổ thống kê sự cố kỹ thuật.doc

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

01 – Danh mục thiết bị kiểm tra.doc
02 – Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra.doc
03 – Biên bản bàn giao thiết bị kiểm tra được hiệu chuẩn.doc
04 – Phiếu báo thiết bị đo lường không chính xác.doc
05 – Hồ sơ truyền chuẩn thước đo.doc
06 – Hồ sơ truyền chuẩn cân.doc

QUY TRÌNH XIN NGHỈ VIỆC

01 – Đơn xin nghỉ việc.doc
02 – Biên bản bàn giao công việc.doc
03 – Biên bản bàn giao tài liệu hồ sơ.doc
04 – Biên bản bàn giao tài sản công cụ.doc
05 – Bản cam kết thôi việc.doc
06 – Thư giải quyết chế độ nghỉ việc.doc
07A – Quyết định chấm dứt thử việc.doc
07B – Quyết định chấm dứt HĐLĐ.doc

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online