Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / KỶ YẾU TỌA ĐÀM: CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

FDVN trân trọng giới thiệu bộ Kỷ yếu Tọa đàm: “Các quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại”, trong khuôn khổ dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng cường Toàn Diện (Dự án GIG), với sự phối hợp thực hiện giữa Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tòa án nhân dân Tối cao.

Bộ Kỷ yếu Tọa đàm nói trên tập hợp nhiều bài viết chất lượng về pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cả trong và ngoài nước.

Nội dung tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Mời tải tài liệu tại đây: Các quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Bài viết liên quan