Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / FDVN giới thiệu sách: SỔ TAY LUẬT SƯ

FDVN giới thiệu sách: SỔ TAY LUẬT SƯ

Bộ sách Sổ tay luật sư  được Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) biên soạn  gồm 3 tập và xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. bộ sách giới thiệu chi tiết về nghề luật sư; Là những chia sẻ của những luật sư hàng đầu về kỹ năng hành nghề luật trong nhiều lĩnh vực như về tố tụng Hình sự, hành chính, dân sự. Kỹ năng về tư vấn các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại. Là nguồn kiến thức quý giá để nghiên cứu, học tập và hành nghề.

FDVN xin giới thiệu bộ sách Sổ tay luật sư

  Sổ tay luật sư tập 1

Sổ tay luật sư tập 2

Sổ tay luật sư tập 3

Bài viết liên quan