Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Điều kiện mở tiệm game online?

Điều kiện mở tiệm game online?

Điều kiện mở tiệm game online?

Tôi đang có dự định mở tiệm game online gần trường cấp 3, cao đẳng vì ở đây dễ kinh doanh và khách hàng cũng chủ yếu là học sinh, sinh viên.Vậy cho tôi hỏi liệu kinh doanh gần trường học như vậy có bị cấm không? Điều kiện, thủ tục để mở tiệm game online?

   Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1] Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định:

“ Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”

Do đó, trong trường hợp của Anh/chị muốn thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ( Hay còn gọi là tiệm Game online) thì phải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoat động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Căn cứ vào Khoản 35 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP nêu trên thì tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
 2. b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;
 3. c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;
 4. d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

 1. e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
 2. g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộn

[2]. Thủ tục đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tùy thuộc theo điều kiên và mong muốn của Anh/chị mà Anh/ chị có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình. Đa số các địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hiện nay được mở ra dưới hình thức theo hộ kinh doanh nhỏ. Anh/chị có thể tham khảo thủ tục đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:

 1. a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 1. Cơ quan có thẩm quyền: cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt hộ kinh doanh
 2. Trình tự thực hiện
 • Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện trao Giấy biên nhận.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 

[2] Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Căn cứ vào Khoản 36 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP:

 1. Thành phần hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

–  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 05 hoặc Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

– Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp”

 1. Cơ quan cấp giấy chứng nhận: Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao chủ trì việc cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
 2. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ:
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Thị Hải Nhi – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online