Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp ( trang 3)

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÓ CẦN CHỨNG MINH ĐỊA ĐIỂM?

Tình huống pháp lý: Từ cuối năm 2020 đến nay gia đình tôi muốn mở một tiệm tạp hoá kinh doanh với quy mô nhỏ nhưng vẫn chưa được. Vì  quá trình khi tôi nộp hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh đã yêu cầu tôi nộp các giấy tờ liên quan như Giấy chứng n…

CÔNG VĂN SỐ 199/TANDTC-PC NGÀY 18/12/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI ĐÁP TRỰC TUYẾN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

CÔNG VĂN SỐ 199/TANDTC-PC NGÀY 18/12/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI ĐÁP TRỰC TUYẾN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN Ngày 27/7/2020, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức tấp huấn trực tuyến để giải đáp một số vư…
Hỗ trợ online