Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp ( trang 2)

CÔNG VĂN SỐ 199/TANDTC-PC NGÀY 18/12/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI ĐÁP TRỰC TUYẾN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

CÔNG VĂN SỐ 199/TANDTC-PC NGÀY 18/12/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI ĐÁP TRỰC TUYẾN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN Ngày 27/7/2020, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức tấp huấn trực tuyến để giải đáp một số vư…

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG CÓ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN?

Tình huống pháp lý: Sổ đăng ký cổ đông có bắt buộc đối với công ty cổ phần? Tôi mới thành lập Công ty cổ phần cùng một số người bạn, tôi có nghe nói đến Sổ đăng ký cổ đông trong Công ty cổ phần dùng để lưu trữ thông tin của các cổ đông của công ty. V…

CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHI SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP?

Tình huống pháp lý. Có được hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp? Xí nghiệp cơ khí A bị thua lỗ nên Công ty cổ phần xây dựng của tôi dự định sáp nhập để cơ cấu thêm ngành nghề cho công ty. Tuy nhiên, xí nghiệp A còn số thuế GTGT chưa…
Hỗ trợ online