Feel free to go with the truth

Trang chủ / Lao động / TỔNG HỢP 39 BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TỔNG HỢP 39 BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

FDVN tiếp tục chia sẽ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 39 BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN biên soạn, tổng hợp

MỤC LỤC

Tổng hợp các bản án tranh chấp liên quan đến hợp đồng lao động

STT

TÊN BẢN ÁN

SỐ TRANG

1

Bản án số 01/2020/LĐ-PT ngày 19/03/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

1

2

Bản án số 02/2020/LĐ-PT ngày 04/03/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc “Yêu cầu trả lương và bổi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động trái phá luật”

6

3

Bản án số 01/2020/LĐ-PT ngày 20/02/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc“Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”

17

4

Bản án số 01/2019/LĐ-PT ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc “Trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ”

27

5

Bản án số 02/2019/LĐ-PT ngày 14/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

35

6

Bán án số 01/2019/LĐ-PT ngày 04/10/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

51

7

Bản án số 852/2019/LĐ-PT ngày 27/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp tiền lương. tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp, tiền tạm ứng”

57

8

Bản án số 05/2019/LĐ-PT ngày 30/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động  trái pháp luật, yêu cầu thanh toán tiền làm thêm giờ và các chi phí khác”

69

9

Bản án số 02/2019/LĐ-PT ngày 06/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động và tai nạn lao động”

84

10

Bản án số 07/2019/LĐ-PT ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và kiện đòi tài sản”

105

11

Bản án số 01/2019/LĐ-PT  ngày 21/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải”

114

12

Bản án số 03/2019/LĐ-PT ngày 19/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

119

13

Bản án số 02/2019/LĐ-PT ngày 29/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

135

14

Bản án số 01/2019/LĐ-PT ngày 09/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre về việc “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động”

151

15

Bản án số 28/2018/LD-PT ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc “Tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

159

16

Bản án số 27/2018/LĐ-PT ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc “Tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

166

17

Bản án số 06/2018/LĐ-PT ngày 30/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”

173

18

Bản án số 18/2018/LĐ-PT ngày 25/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

182

19

Bản án số 16/2018/LĐ-PT ngày 16/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc “Tranh chấp về tiền lương và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

191

20

Bản án số 02/2018/LĐ-PT ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

200

21

Bản án số 15/2018/LĐ-PT ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về việc “Đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

213

22

Bản án số 08/2018/LĐ-PT ngày 04/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc “Đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

220

23

Bản án số 02/2018/LĐ-PT ngày 11/4/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

229

24

Bản án số 265/2018/LĐ-PT ngày 08/03/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp tiền thu nhập tăng thêm

237

25

Bản án số 20/2017/LĐ-PT ngày 09/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

243

26

Bản án số 524/2017/LĐ-PT ngày 12/6/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

252

27

Bản án số 01/2017/LĐ-PT ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc “Tranh chấp hợp đồng  lao động”

263

28

Bản án số 01/2016/LĐ-PT ngày 31/8/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

280

29

Bản án số 1185/2015/LĐ-ST ngày 20/8/2015 của Tòa án nhân dân quận X thành phố Hồ Chí Minh về việc “Đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

287

30

Bản án số 11/2015/LĐ-ST ngày 24/7/2015 của Tòa án nhân dân quận X thành phố Hồ Chí Minh về việc “Đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

298

31

Bản án số 822/2015/LĐ-PT ngày 08/7/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

304

32

Bản án số 131/2015/LĐ-ST ngày 26/5/2015 của Tòa án nhân dân quận BT thành phố Hồ Chí Minh về việc “Đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

315

33

Bản án số 08/2015/LĐ-ST ngày 13/5/2015 của Tòa án nhân dân quận X thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

321

34

Bản án số 21/2015/LĐ-ST ngày 07/4/2015 của Tòa án nhân dân quận GV thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

328

35

Bản án số 35/2014/LĐ-ST ngày 24/11/2015 của Tòa án nhân dân quận X thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động và tiền lương làm thêm giờ”

333

36

Bản án số 33/2014/LĐ-ST ngày 30/9/2014 của Tòa án nhân dân quận Y thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động trái pháp luật”

338

37

Bản án số 20/2014/LĐ-ST ngày 29/8/2014 của Tòa án nhân dân quận Y thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động trái pháp luật”

345

38

Bản án số 25/2013/LĐ-ST ngày 12/9/2013 của Tòa án nhân dân quận X thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động trái pháp luật”

350

39

Bản án số 03/2013/LĐ-ST ngày 03/9/2013 của Tòa án nhân dân quận X thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng  lao động”

357

LINK TẢI TÀI LIỆU: TỔNG HỢP 39 BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan