Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / THÔNG BÁO SỐ 248/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC TRỰC TIẾP KIỂM SÁT ĐỘT XUẤT TẠI CƠ SỞ GIAM GIỮ PHẠM NHÂN

THÔNG BÁO SỐ 248/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC TRỰC TIẾP KIỂM SÁT ĐỘT XUẤT TẠI CƠ SỞ GIAM GIỮ PHẠM NHÂN

  • Ngày 23 tháng 11 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo Rút kinh nghiệm về công tác trực tiếp kiểm sát đột xuất tại cơ sở giam giữ phạm nhân

Trong thời gian từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 có 471 người phải thi hành án phạt tù chết tại nơi giam giữ, vì nhiều lý do khác nhau; có 35 trường hợp phạm tội mới trong khi thi hành án phạt tù. Viện kiểm sát các cấp có thẩm quyền đã tiến hành kiểm sát đột xuất một số vụ việc nêu trên, trong công tác kiểm sát đột xuất còn có những hạn chế, thiếu sót.

THÔNG BÁO SỐ 248/TB-VKSTC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online