Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự /  SỔ TAY PHÁP LÝ MỘT SỐ QUYỀN VỀ NHÂN THÂN VÀ TÀI SẢN CỦA CÁC NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

 SỔ TAY PHÁP LÝ MỘT SỐ QUYỀN VỀ NHÂN THÂN VÀ TÀI SẢN CỦA CÁC NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Sách do Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế (Bộ Tư pháp) biên soạn trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp và dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (GIG) của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID);
   Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn quan tâm, không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn trọng, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, trong đó có quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, quan hệ cụ thể, việc tiếp cận, thực hiện quyền này vẫn còn chưa thực sự hiệu quả. Để khắc phục một phần bất cập nêu trên, góp phần nâng cao nhận thức của những nhóm người dễ bị tổn thương, các chủ thể khác trong xã hội, bổ sung nguồn tài liệu tham khảo cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực có liên quan, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp và dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (GIG) của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế (Bộ Tư pháp) phối hợp với các chuyên gia thực hiện việc biên soạn “Sổ tay pháp lý một số quyền về nhân thân và tài sản của các nhóm người dễ bị tổn thương”. Nội dung Sổ tay chỉ tập trung vào một số quyền cơ bản về nhân thân, tài sản của cá nhân có ảnh hưởng nhiều đến nhóm người khuyết tật; người nhiễm HIV/AIDS; người nghiện ma túy; người đồng tính – song tính – chuyển giới – liên giới tính (LGBTI); người thuộc dân tộc thiểu số; người bị mất, bị hạn chế NLHVDS, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là nhóm người dễ bị tổn thương).

Xem chi tiết và tải sách tại: Sổ tay pháp lý một số quyền về nhân thân và tài sản của các nhóm người dễ bị tổn thương

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online