Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự /  Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của người bị thiệt hại?

 Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của người bị thiệt hại?

     Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của người bị thiệt hại?

 Một hôm vào đầu tháng 2 năm 2019, gia đình tôi về quê, A, B, C đến phá khóa nhà tôi để vào trộm cắp tài sản. Đêm đó, A, B phá khóa vào lấy xe máy, tiền, vàng và một số tài sản khác, trị giá khoảng 100 triệu đồng. C nhận trách nhiệm tìm chỗ tiêu thụ số tài sản trộm cắp trên. D thuê nhà gần đó, khi đi chơi đêm về liền lẻn vào, bê nốt ti vi và một số đồ đạc khác (do A, B bỏ lại vì không mang đi được). Sau thời gian điều tra, công an tìm ra A, C, D; còn B hiện vẫn đang bỏ trốn. Số tài sản trộm cắp A,B,C,D đều đã bán và tiêu dùng hết. Tôi không bàn đến trách nhiệm hình sự của A.B,C,D nhưng cho tôi hỏi: Gia đình tôi có quyền yêu cầu ai để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Gia đình tôi có quen biết nhà của A vì gần nhà chúng tôi, nên chúng tôi muốn miễn cho A không phải bồi thường,và yêu cầu  B, C, D phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi có được không?

Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN) thuộc Đoàn Luật Sư Đà Nẵng. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Thứ nhất, về căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại

Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. Trong trường hợp trên, A, B, C, D đều có hành vi xâm phạm đến tài sản của Anh/chị nên gia đình Anh/chị có quyền yêu cầu A, B, C, D bồi thường thiệt hại.

Thứ hai, về nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Khoản 1, khoản 3 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”, “Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường”.

Trường hợp trên của Anh/Chị thì có quyền yêu cầu mức bồi thường thiệt hại nhưng phải phù hợp với thiệt hại thực tế mà gia đình Anh/Chị bị mất.

Thứ ba, về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Điều 587 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau”.

Như vậy, A, B, C, D cùng trộm cắp tài sản, gây thiệt hại cho gia đình Anh/Chị nên cả A, B, C, D phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra. Tùy thuộc vào mức độ lỗi của từng người từ đó sẽ xác định trách nhiệm bồi thường. Trường hợp nếu như không xác định được mức độ lỗi của A, B, C, D thì cả bốn người họ đều phải bồi thường theo phần bằng nhau.

Thứ tư, thực hiện nghĩa vụ liên đới

Điều 288 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.”

Trường hợp của Anh/Chị thì nghĩa vụ bồi thường sẽ do A, B, C, D cùng thực hiện và anh/chị có quyền yêu cầu “bất cứ ai” trong A, B, C, D phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp mà gia đình Anh/Chị muốn miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho A thì phần của A sẽ được miễn, đồng thời B, C, D vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình. Tức là gia đình anh/chị muốn miễn việc thực hiện nghĩa vụ của A thì phần nghĩa vụ của A không phải thực hiện, và B, C, D chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Quý Khách.

Theo CVPL Nguyễn Thị Thảo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online