Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Nói xấu cán bộ nhà nước bị phạt như thế nào?

Nói xấu cán bộ nhà nước bị phạt như thế nào?

Hiện nay có một số website chuyên nói xấu chế độ chính trị của Đảng và nhà nước, các đường link này được theo dõi và chia sẻ rất nhiều trên trang Facebook. Hành vi này gây ảnh hưởng rất lớn đến đoàn kết dân tộc và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dân. Tôi muốn hỏi Luật sư những người tuyên truyền bịa đặt như thế này sẽ bị xử phạt như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

 Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Chế tài xử phạt hành chính

Việc đăng tải các thông tin tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc lên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, nếu chưa đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP về vi phạm các quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp:

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  1. a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  2. b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  3. c) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Ngoài bị xử phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu phương tiện vi phạm và tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 03 tháng theo Khoản 5 Điều 64 của Nghị định này.

[2].  Xử lý hình sự

Ngoài việc bị xử lý hành chính, người có những hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự 2015 về Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

  1. a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
  2. b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
  3. c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
  4. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
  5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Theo quy định trên, những người phát tán thông tin bằng cách chia sẻ qua các trang mạng, tự tạo những thông tin bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân có thể bị xử phạt từ 5 năm đến 20 năm, trường hợp chuẩn bị phạm tội sẽ bị phạt từ 01 năm đến 05 năm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bởi Ngô Thị Mỹ Trâm – Công ty Luật FDVN 

Bài viết liên quan