Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT ( trang 9)

Điểm mới quan trọng của Dự thảo Luật lao động (sửa đổi)

     Bộ Lao Động Và Thương Binh Xã Hội vừa có tờ tình dự thảo Luật Lao Động Có rất nhiều nội dung đáng chú ý; Đặc biệt Theo dự thảo này người lao động tại các cơ sở có quyền được lập tổ chức đại diện của mình mà không phải tham gia công đoàn cơ sở th…

Nghị định mới ban hành sắp có hiệu lực: Nghị định 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về các bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố.

Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về các bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: Cán bộ, công chức cấp xã được bố trí…

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế : Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND : Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019). Qua đó thực hiện: Điều chỉnh giá đất ở tại đô th…

Khi nào Tòa phải tính công sức trong vụ án dân sự?

  Thực tế giải quyết các vụ án dân sự về đòi di sản thừa kế, đòi nhà cho ở nhờ, đòi đất… hầu hết đều nảy sinh vấn đề phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn cho đương sự. Tuy nhiên, trường hợp nào được tính công sức, trường hợp nào không được…
Hỗ trợ online