Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

FDVN tiếp tục chia sẻ tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

Tổng hợp 20 Bản án các Tội phạm về môi trường

STT

BẢN ÁN SỐ

TRANG

1

Bản án số 12/2017/HS-ST ngày 21/3/2017

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên

Cấp xét xử: Sơ thẩm

Bị cáo vì muốn có gỗ để làm nhà, mặc dù không được cấp có thẩm quyền cho phép, bị cáo đã một mình mang máy cưa vào rừng chặt hạ 04 cây gỗ nghiến có khối lượng 18,775m3 gỗ tròn và 02 cây gỗ nhãn rừng có khối lượng 1,585m3 gỗ tròn.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Xử phạt bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước số tiền 143.370.500 đồng.

1 – 8

2

Bản án số 205/2017/HS-PT ngày 23/8/2017

Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Ngày 26/2/2016, H mượn T 01 xe mô tô hiệu Wave rồi rủ T vào rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên săn thú được L đồng ý. H mang theo đạn và khẩu súng, L điều khiển xe mô tô chở H theo đường đất đỏ vào Chiến khu để săn bắn thú rừng nhưng không gặp con thú nào. Khi H, L quay về thì phát hiện 01 đàn Bò Tót khoảng 10 con ở gần hố nước ven đường liền xuống xe bắn 01 phát đạn trúng vào cổ 01 con Bò Tót nặng khoảng 200kg. Sau đó, H và T quay lại chỗ con Bò Tót bị bắn chết xẻ lấy thịt, gan, mật và đem đi bán.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Ánh H 05 năm tù và bị cáo Lê Minh T 09 tháng tù

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được chứng cứ nào mới hoặc casv tình tiết đặc biệt khác nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Nguyễn Ánh H, Lê Minh T. Xử phạt Lê Nguyễn Ánh H 05 năm tù và bị cáo Lê Minh T 09 tháng tù.

9 – 14

3

Bản án số 50/2017/HS-PT ngày 02/11/2017

Về tội hủy hoại rừng

Trong khoảng thời gian cuối tháng 01 đầu tháng 02 năm 2017 Đặng Văn H đã có hành vi hủy hoại 6.230m2 rừng sản xuất thuộc lô 9 khảnh 449, trạng thái 2B theo bản đồ quy hoạch phân ba loại rừng do UBND xã quản lý, tổng giá trị lâm sản bị thiệt hại là 7.352.100 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 07 tháng tù. Ngoài ra phải bồi thường thiệt hại, về xử lý vật chứng.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Xử phạt bị cáo 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Giao bị cáo cho UBND xã giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

15 – 19

4

Bản án số 92/2017/HS-PT ngày 04/12/2017

Về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

Bị cáo Trần Văn H được giao nhiệm vụ phụ trách trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, biết rừng đặc dụng không được phép khai thác trắng nhưng lại đồng ý cùng cấp dưới khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc rụng một cách trái pháp luật. Tất cả 05 bị cáo đều vi phạm việc quản lý rừng dẫn đến hậu quả khai thác trắng diện tích 21,8618 ha rừng đặc dụng với khối lượng gỗ thiệt hại là 2.842.567m3.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Trần Văn H 03 năm tù nhưng được khấu trừ thời gian bị tạm giam là 04 tháng 12 ngày. Bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 năm 06 tháng tù. Bị cáo Tiết Kim C 02 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đức D 02 năm tù. Giao bị cáo Tiết Kim C và bị cáo Nguyễn Đức D cho UBND phường giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Buộc năm bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường giá trị cây rừng bị thiệt hại cho Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre với số tiền là 412.507.916 đồng

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Trần Văn H và Võ Văn N; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Tiết Kim C và Nguyễn Đức D. Xử phạt bị cáo Trần Văn H 02 năm 08 tháng tù; bị cáo Võ Văn N 02 năm 09 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Đ 02 năm 06 tháng tù; bị cáo Tiết Kim C 02 năm tù; bị cáo Nguyễn Đức D 02 năm tù . Giao bị cáo Tiết Kim C và bị cáo Nguyễn Đức D cho UBND phường cùng gia đình phối hợp giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Các bị cáo phải liên đới trách nhiệm bồi thường giá trị cây rừng bị thiệt hại với tổng số tiền là 412.507.916 đồng

20 – 36

5

Bản án số 78/2018/HS-PT ngày 26/02/2018

Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật huộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Vào khoảng 03/2017 Nguyễn Văn T mua 02 cả thể đồi mồi sống của một người tên N (chưa xác định được lai lịch) qua điện thoại với giá 1.800.000 đồng. Rồi đem bán lại cho Nguyễn Đình P 01 cá thể đồi mồi sống với giá 2.500.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình P 06 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn T 06 tháng tù

Các bị cáo là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo P còn có ông nội là Liệt sĩ nên xét không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo.

Tòa án cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng cáo của bi cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Đình P, sửa bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T và bị cáo Nguyễn Đình P 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

37 – 41

6

Bản án số 16/2018/HS-PT ngày 24/5/2018

Về tội hủy hoại rừng

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 – 11/2015 các bị cáo Lý Xuân T và Âu Thị N đã có hành vi hủy hoại rừng phòng  hộ (thuê người chặt phá rừng giang, nứa tái sinh tự nhiên) tại Lô 2, khoảnh 590, bản đồ phân ba loại rừng. Tháng 10/2015, Lý Xuân T đã có hành vi hủy hoại 3,7ha rừng phòng họ, thiệt hại 26.640 cây giang và 18.500 cây nứa tép. Tổng thiệt hại là 86.506.000 đồng. Tháng 11/2015, Âu Thị N đã có hành vi hủy hoại 1,6ha rừng phòng hộ, thiệt hại 11.520 cây giang và 8.000 cây nứa tép. Tổng thiệt hại trị giá là 37.408.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Lý Xuân T 06 năm tù, phạt tiền 7.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. Xử phạt bị cáo Âu Thị N 04 năm tù, phạt tiền 6.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Đối với các yêu cầu kháng cáo của các bị cáo đã tự nguyện rút cần đình chỉ xét xử phúc thẩm; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. Ghi nhận bị cáo T đã nộp 3.000.000 đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; Bị cáo N đã nộp 2.000.000 đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Lý Xuân T, Âu Thị N sửa bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Lý Xuân T 03 năm 09 tháng tù về tội hủy hoại rừng; bị cáo Âu Thị N 03 năm tỳ cho hưởng án treo.

42 – 54

7

Bản án số 174/2018/HS-PT ngày 30/5/2018

Về tội hủy hoại rừng

Ngày 10, 15 và ngày 20/3/2017 các bị cáo P Brung và D Bdăp đã cùng nhau đi vào các lô 57, 75, 76, 81 thuộc khoảnh 4 tiểu khu 1296 rừng đặc dụng K, do Ban quản lý rừng đặc dụng K quản lý chặt hạ cây rừng để lấy đất làm nương rẫy với tổng diện tích rừng bị chặt phá là 6.747,71m2, gây thiệt hại về rừng với giá trị là 65.615.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo P Brung phạm tội “hủy hoại rừng”. Xử phạt bị cáo P Brung 04 năm tù. Buộc bị cáo P Brung và D Bdăp phải liên đới bồi thường thiệt hại về rừng cho Ban quản lý từng đặc dụng với số tiền là 65.615.000 đồng.

Về giá trị thiệt hại về rừng trên tổng diện tích 6.747,71m2. Đồng thời, phía nguyên đơn dân sự cũng không đồng ý giảm hoặc miễn trách nhiệm dân sự cho bị cáo, đây là bồi thường cho nhà nước nên kháng cáo của bị cáo về giảm hoặc miễn trách nhiệm dân sự là không có căn cứ.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 04 năm tù về tội hủy hoại rừng. Buộc các bị cáo P Brung và D Bdăp phải liên đới bồi thường thiệt hại về rừng cho Ban quản lý rừng đặ dụng với số tiền là 65.615.000 đồng.

55 – 61

8

Bản án số 152/2018/HS-PT ngày 25/7/2018

Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sáng ngày 06/11/2017 K’L mang theo dụng vụ săn bắt thú gồm: 02 lồng chim, 01 con chim mồi (chích chòe lửa), dao và túi vải vào khu vực vườn quốc gia Nam C, huyện T1 để bẫy chim. Sau khi bẫy được 01 con chim Chích Chòe lửa, K’L tiếp tục đi đến địa điểm khác trong rừng để bẫy chim. Khi đi ngang qua khu vực suối, K’L phát hiện 01 con Voọc chà vá chân đen đã chết nổi trên mặt nước, bị cáo đã dùng dao mổ lấy phần thịt bỏ vào túi đem về. Trên đường về thì K’L bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra phát hiện có hành vi đang vận chuyển cá thể nêu trên.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo K’L 04 tháng tù; bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo

Sau khi bị phát hiện bị cáo tỏ ra rất ăn năn hối cái, bị cáo đã bồi thường số tiền 1.560.000 đồng cho Vườn quốc gia. Bị cáo phạm tội lần đầu và là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn và hiểu biết pháp luật rất hạn chế nên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo K’L là thỏa đáng.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo K’L về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

62 – 66

9

Bản án số 111/2018/HS-PT ngày 25/9/2018

Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Từ năm 2010 bị cáo đã bắt đầu mua, thu gom Rùa biển từ những dân đánh cá, mục đích mua Rùa biển là để chế tạo mỹ nghệ rồi bán lại kiếm lời. Toàn bộ xác cá thể Rùa do Cơ quan chức năng thu giữ đều là của bị cáo, trong đó có một số xác cá thể Rùa còn đang ngâm focmon gửi lại nhà bà Vũ Thị Hải D2.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 04 năm 06 tháng tù; Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, góp phần làm cho tình trạng xâm hại, tàn phá thiên nhiên ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống của cả cộng đồng. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để thỏa mãn yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 04 năm 06 tháng tù.

67 – 73

10

Bản án số 65/2018/HS-PT ngày 08/10/2018

Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh muc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Vào ngày 26/10/2017 tại trại nuôi động vật rừng bị cáo Lê Hoàng H đã thực hiện hành vi nuôi, nhốt 11 cá thể Tê tê Java (Manis Javanica) tổng trọng lượng 46,8kg và 16 cá thể Rắn hổ chúa, tổng trọng lượng 42,4kg là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hành vi mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự bền vững và ổn định của môi trường.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 18 tháng tù. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo vì bị cáo đã thực sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Xử phạt bị cáo 18 tháng tù.

74 – 79

11

Bản án số 33/2018/HS-ST ngày 15/10/2018

Về tội hủy hoại rừng

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định

Cấp xét xử: Sơ thẩm

Bị cáo Đinh Văn T đã vào khu vực rừng tự nhiên phá rừng làm rẫy trồng cây Keo nguyên liệu giấy. Diện tích này do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý. Bị cáo sử dụng rựa cầm tay chặt hạ những cây nhỏ, những cây lớn thì sử dụng cưa xăng cầm tay để cưa hạ, một mình bị cáo phá rừng trong thời gian 03 ngày, với diện tích rừng bị phá là 3.692m2. Đây là khu vực rừng tự nhiên quy hoạch phòng hộ, sau khi chặt hạ cây rừng, bị cáo để cho cây khô, đốt dọn và trồng khoảng 2.000 cây Keo nguyên liệu giấy nhưng đã bị Ban quản lý rừng phòng hộ phát hiện xử lý phá bỏ.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 01 năm tù, cho hưởng án treo. Buộc bị cáo phải bồi thường bằng số tiền 18.597.117 đồng cho Ban quản lý rừng phòng hộ để đàu tư cho việc tái thiết bị rừng đã bị xâm hại.

80 – 85

12

Bản án số 304/2018/HS-ST ngày 26/11/2018

Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội

Cấp xét xử: Sơ thẩm

Khoảng 4 giờ ngày 17/4/2018, Đỗ Văn T dùng xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX mua của đối tượng nữ giới tên Kiên ở Quảng Trị gồm: 08 cá thể động vật (đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ tạng, đông lạnh) loài Tê tê Java và 04 chi động vật là chỉ loài Gấu ngựa. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được để trong hai bao tải dứa màu xám. T chở số động vật trên về để trước cửa nhà. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, T lái xe máy chở số động vật trên đến Bến xe để gửi bán cho đối tượng nữ giới tên Trường qua xe ô tô khách.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Bị cáo phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Xử phạt bị cáo 10 năm 09 tháng tù. Tịch thu xung quỹ Nhà nước 01 xe máy nhãn hiệu Honda hiệu Wave RSX và 01 điện thoại Nokia 1200.

86 – 93

13

Bản án số 35/2019/HS-PT ngày 24/01/2019

Về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Khoảng 17 giờ ngày 12/6/2018 Lý Văn S đi vào rừng thuộc Vườn quốc gia C lấy 01 khẩu sung tự chế đã giấu từ trước và đi đến tiểu khu 1195 thuộc Vườn Quốc gia C huyện C. Trong  02 ngày bị cáo đã bắn 04 con Voọc Chà vá chân đen rồi sấy khô. Trên đường đi về bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện và bắt giữ cùng với tang vật.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bị cáo Lý Văn S phạm tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Xử phạt bị cáo S 03 năm 06 tháng tù.

Do đánh giá sai tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm 06 tháng tù là chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo. Kháng nghị của VKS là có căn cứ nên cần chấp nhận. Do đó, cấp phúc thẩm cần sửa bản án sơ thẩm về điều luật áp dụng và tăng mức hình phạt đối với bị cáo.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng nghị phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo S 05 năm tù.

94 – 98

14

Bản án số 129/2019/HS-PT ngày 11/4/2019

Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Khoảng 14 giờ ngày 21/9/2018, bị cáo đã có hành mua một cá thể Tê Tê Java có trọng lượng 3,5kg với giá 3.850.000 đồng thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bố bị cáo Đặng Tiểu T phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Xử phạt bị cáo 01 năm tù.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo – sửa bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 01 năm tù

99 – 102

15

Bản án số 41/2019/HS-ST ngày 21/5/2019

Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện N tỉnh Ninh Bình

Cấp xét xử: Sơ thẩm

Hồi 11 giờ 30 phút ngày 05/1/2019 tại khu vực đường ở thôn 1, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện bắt quả tang Tống Xuân M đang có hành vi cất giấu để vận chuyển trái phép 02 cá thể Tê Tê Java thuộc Phụ lục I Công ước về buôn ván quốc tế các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Tuyên bị cáo Tống Xuân M phạm tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Xử phạt bị cáo 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

103 – 110

16

Bản án số 139/2019/HS-ST ngày 22/5/2019

Về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cấp xét xử: Sơ thẩm

Khoảng tháng 05/2017, Nguyễn Bá C đến khu vực huyện C, tỉnh Bình Phước vào cửa hàng bán thịt thú rừng (không rõ địa điểm cụ thể) gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) mua 01 cá thể gấu đã chết, cân nặng 3,7kg với giá 1.800.000 đồng. Khoảng tháng 07/2018, bị cáo lên mạng xã hội Facebook đăng tin bán cá thể gấu trên. Ngày 26/7/2018 bị cáo mang cá thể gấu trên đến gửi nhà Nguyễn Bá D cất giữ trong tủ lạnh. Khoảng 09 giờ ngày 16/8/2018, bị cáo nhắn tin cho Nguyễn Bá D kêu mang cá thể gấu ra tiệm cầm đồ Đ để giao cho người mua. Đến khoảng 11 giờ 00 cùng ngày, Nguyễn Bá D đem cá thể gấu đựng trong túi nilon màu vàng mang ra tiệm cầm đồ Đ để trên sàn nhà cho Đoàn Thế N và một người thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) đến xem mua cá thể gấu thì bị Công xã kiểm tra hành chính phát hiện.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo C 01 năm 06 tháng tù; bị cáo D 01 năm 03 tháng tù; bị cáo N 01 năm tù.

111 – 117

17

Bản án số 65/2019/HS-PT ngày 07/8/2019

Về tội hủy hoại rừng

Vào khoảng 12/2014 các bị cáo đã chặt phá diện tích rừng khoảng 6.000m2 đến 7.000m2, khi thì khai đã chặt phá diện tích 2.700m2. Tuy nhiên, các biên bản khám nghiệm hiện trường đã thể hiện tổng hiện tích rừng bị chặt phá là 27.000m2. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại quy đông đặc là 24.200mtổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường là 154.318.560 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Mùa A Gh, Mùa A N, Mùa A Ch, Tráng A Ch, Mùa A S1, Tráng A Ph1, Lầu A P, Sồng A V, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph2, Tráng A D mỗi bị cáo 03 năm 06 tháng tù.

Bị cáo Lầu A P rút toàn bộ kháng cáo. Các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo; các bị cáo thừa nhận hành vi phá rừng diện tích 2.700m2, đồng thời cung cấp hóa đơn đã bồi thường một phần hiện tại.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Mùa A N 03 năm 06 tháng tù; Bị cáo Mùa A Ch, Mùa A S1, Mùa A Gh, Tráng A Ch, Hờ A Ch, Hạng A V, Lầu A Ch, Lầu A D, Mùa A G, Tráng A Ph1, Tráng A Ph2, Tráng A D, Sồng A V mỗi bị cáo 03 năm tù; Bị cáo Lầu A P 06 tháng tù

118 – 127

18

Bản án số 99/2019/HS-PT ngày 13/9/2019

Về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

Ngày 05/10/2018 bị cáo Trần Hoàng K điều khiển máy chạy xăng HONDA cùng vỏ lãi composite đi tìm nơi khai thác thủy sản. Khi đến đoạn sông Rạch Súc thì K bắt đầu sử dụng các công cụ để khai thác thủy sản. Khi K đang khai thác thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang cùng tang vật là khoảng 10kg cá các loại có kích thước lớn, nhỏ khác nhau.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Bị cáo Trần Hoàng K phạm tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Xử phạt bị cáo 06 tháng tù.

Hành vi của bị cáo thể hiện tính xem thường pháp luật, mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng bị cáo vẫn bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Trần Hoàng K 06 tháng tù.

128 – 131

19

Bản án số 288/2019/HS-PT ngày 02/10/2019

Về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Vào đêm 23, 26 ngày 27/10/2018 bị cáo đã thuê xe đào của Công ty cổ phần xây dựng và các xe ô tô tải do Trần Phước L, Nguyễn Ngọc S điều khiển khai thác khoáng sản (cát) trái phép cho bị cáo T tại bãi bồi sông. Tổ công tác Cảnh sát Môi trường tuần tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bị cáo T. Tổng khối lượng cát đã khai thác đối với bị cáo T là 216m3 trị giá 30.240.000 đồng, bị cáo T đem bán cho ông Nguyễn Quang K thu lợi 20.000.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bị cáo Nguyễn Công T phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Xử phạt bị cáo 24 tháng tù.

Khi bị cáo bị bắt đã tự nguyện khai ra hành vi phạm tội trước đó thuộc trường hợp người phạm tội tự thú nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét. Do đó, cần thiết chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo T – sửa bản án sơ thẩm.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo T, sửa bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo T 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

132 – 137

20

Quyết định giám đốc thẩm số 121/2018/HS-GĐT ngày 15/6/2018

Về tội hủy hoại rừng

Khoảng 07 giờ ngày 02/6/2016, A một mình đi vào khu vực đồi Chuồng Trâu thuộc rừng phòng hộ để đốt xử lý thực bì trên diện tích A tự khai phá; mặc dù nhận thức rõ việc đốt xử lý thực bì tại khu vực đối giáp ranh rừng phòng hộ nhưng trước khi đốt A không báo cáo, xin phép chính quyền địa phương, không làm thủ tục cam kết xử lý thực bì bằng phương pháp đối, không tiến hành dọn dẹp đường băng cản lửa. Trong quá trình đốt không bố trí người canh gác. Sau khi đốt, A cũng không kiểm tra kỹ các điểm cháy xem đã tắt hẳng hay chưa mà bỏ đi ăn, uống rồi về nhà ngủ dẫn đến hậu quả cháy 7.795m2 rừng phòng hộ, gây thiệt hại về tài sản là 9.352.800 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Hà Văn A 05 năm tù về tội hủy hoại rừng.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 05 năm tù.

Hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra không lớn; bị cáo phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp, hậu quả xảy ra ngoài ý muốn của bị cáo.

Hội đồng thẩm phán tuyên: Sửa bản án hình sự phúc thẩm về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo A và xử phạt bị cáo 03 năm tù về tội hủy hoại rừng

138 – 141

LINK TẢI: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online