Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG CHÍNH

SỐ TRANG

Thông báo rút kinh nghiệm số 430/TB-VKSTC-VPT1 ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án dân sự bị hủy do vi phạm tố tụng

Hủy án do Giấy ủy quyền không còn hiệu lực.

1-3

Thông báo rút kinh nghiệm số 451/TB-VKSTC-V5 ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự

1. Xác minh, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ

2. Xem xét, đánh giá chứng cứ không đúng

4-7

Thông báo số 736/TB-VKSTC-VPT2 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vi phạm, thiếu sót của Tòa án trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính

– Xác định không đúng quan hệ pháp luật.

– Xác định thẩm quyền giải quyết vụ án không đúng.

– Xác định không đúng đối tượng khởi kiện.

– Xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng.

8-14

Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB.VKS.P9 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về Quyết định giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm thủ tục tố tụng

Đình chỉ giải quyết vụ án do đương sự không cung cấp được chứng cứ là không đúng.

15-18

Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB.VKS.P9 ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về bản án dân sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa toàn bộ

Tranh chấp lối đi chung. Tòa án chưa thu thập chứng cứ liên quan đến nguồn gốc con đường đi.

19-23

Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-V2-VC1 ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về một số vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại bị cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết không có căn cứ

1. Vụ án hành chính

Đình chỉ giải quyết vụ án không đúng.

2. Vụ án dân sự

Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự với lý do: “Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan được quy định tại Khoản 4 Điều 189 BLTTDS” là không đúng.

3. Vụ án kinh doanh thương mại

Đình chỉ giải quyết vụ án vì lý do “Chưa rõ địa chỉ nơi cư trú” là không đúng.

24-28

Tuyển chọn thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ về kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình

1. Vụ yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

2. Quyết định sơ thẩm bị cấp phúc thẩm quyết định hủy trong vụ án tranh chấp chia tài sản sau ly hôn

Tòa án đưa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án không đủ cơ sở.

3. Vụ kiện đòi nhà đất

Không đúng thủ tục tố tụng.

4. Vụ án dân sự về ciệc kiện đòi bồi thường thiệt hại về tài sản

Tòa án cho rằng vụ việc đã hết thời hiệu khởi kiện là chưa đủ căn cứ pháp luật.

5. Kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án cấp sơ thẩm không điều tra, không có lời khai và xác định tư cách của người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là vi phạm thủ tục tố tụng.

6. Tranh chấp quyền sử dụng đất

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vượt quá phạm vi khởi kiện.

7. Vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án cấp sơ thẩm khi tiến hành thẩm định tại chỗ không xem xét tỷ mỉ, chi tiết cụ thể diện tích và ranh giới tranh chấp.

8. Vụ kiện ly hôn

Tòa án chưa xác minh làm rõ tài sản chung là không chính xác.

9. Vụ kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

– Về thời hiệu khởi kiện

– Về tố tụng

– Về mức bồi thường thiệt hại

10. Vụ kiện tranh chấp hợp đồng dân sự

– Vi phạm nghiêm trọng người tham gia tố tụng.

– Tài liệu xác minh về cung cấp hộ khẩu chuyển đi nơi khác vừa không chính xác, vừa không đúng.

11. Tranh chấp đòi tài sản

– Vi phạm về thủ tục tố tụng

– Vi phạm về việc thu thập chứng cứ

– Vi phạm về tính án phí

12. Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng giữa các đương sự

– Tòa án thụ lý và giải quyết vụ án không đúng quy định của pháp luật.

– Hợp đồng vi phạm về hình thức, nội dung không tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

– Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định của pháp luật.

– Xác định tư cách người tham gia tố tụng là chưa đúng và chưa đầy đủ.

13. Chia tài sản trong vụ kiện ly hôn sơ thẩm, bị cấp phúc thẩm xử hủy

Khi có yêu cầu thanh toán công nợ, thì phải có đơn yêu cầu giải quyết, nộp tiền tạm ứng án phí theo pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

14. Tranh chấp lối đi chung

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vượt quá phạm vi khởi kiện.

15. Yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

16. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Hợp đồng không tuân thủ quy định nên bị coi là không hợp pháp và bị vô hiệu.

– Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

17. Tranh chấp kiện chia thừa kế

Vi phạm thủ tục tố tụng, không đúng với quy định của pháp luật

18. Xin ly hôn

Không đưa đương sự vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

19. Kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Tòa án cấp sơ thẩm không nghiên cứu xem xét, đánh giá đúng các tài liệu chứng cứ.

– Xác định sai mối quan hệ pháp luật.

20. Tranh chấp kiện đòi nhà

Biên bản họp gia đình vô hiệu thì thiếu đương sự là chưa chính xác.

21. Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

22. Kiện đòi tài sản, bồi thường thiệt hại về tài sản

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

23. Tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản

Chưa có sự đồng ý của đương sự đã tiến hành việc bán đấu giá tài sản là không đúng.

24. Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn

Tòa án chưa xác minh, làm rõ diện tích đất thực tế, phần diện tích đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tranh chấp nằm trong quy hoạch.

25. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có kháng nghị của VKSND huyện và kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Hậu quả giải quyết hợp đồng vô hiệu chưa đúng với thực tế khách quan.

26. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản

Tòa án không yêu cầu đương sự làm đơn yêu cầu phản tố và tiến hành thu dự phí án phí là không đảm bảo đúng quy định.

27. Tranh chấp quyền sử dụng đất

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

28. Yêu cầu hủy hợp đồng vô hiệu

Cấp sơ thẩm chưa xác định được phạm vi khởi kiện.

28-106

Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-DS ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình

Tòa án hai cấp chưa xác minh hộ khẩu tại các thời điểm cấp đất để xác định hộ gia đình để tham gia tố tụng là chưa đúng, chưa đảm bảo giải quyết triệt để vụ án và xác lập quyền sử hữu riêng đối với ngôi nhà tọa lạc trên đất gắn với quyền quản lý là chưa đủ căn cứ.

106-110

Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VC3-V2 ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân  cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh về kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm việc áp dụng pháp luật

Đình chỉ giải quyết vụ án do Nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ hiện tại của Bị đơn là không đúng.

111-115

Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VC1-V2 ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp về chia thừa kế tài sản

Tòa án không xem xét đến công sức đóng góp, duy trì, tôn tạo về di sản thừa kế là chưa giải quyết vụ án triệt để.

116-118

209

Thông báo rút kinh nghiệm số 65/TB-VC1-V2 của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 06 tháng 10 năm 2021. Về giải quyết vụ án “Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”.

Vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ dẫn đến tuyên vô hiệu bản Di chúc số công chứng 360.2014/DC ngày 01/04/2014. Hủy bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm để giải quyết lại

1073-1075

210

Thông báo rút kinh nghiệm số 100/TB-VC2-V2 ngày 04/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “Tranh chấp chia tài sản chung và di sản thừa kế”

Sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật về việc đình chỉ giải quyết vụ án

1076-1079

211

Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ số 101/TB-VKS-DS ngày 04/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất và buộc tháo dỡ tài sản trên đất”

Thu thập chưa đủ chứng cứ để đánh giá khách quan, toàn diện vụ án

1080-1082

212 Công văn số 06/HD-VKSTC của Vụ 9 Viện kiểm sát tối cao Ngày 05 tháng 01 năm 2022 về Hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022 1083 – 1090
213 Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn Thời điểm kết hôn, thời kỳ hôn nhân – căn cứ xác định chế độ tài sản của vợ chồng;

Xác định tài sản chung vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, 1986, 2000, 2014;

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận;

Xác định nghĩa vụ nợ chung của vợ chồng;

Xác định tài sản riêng của vợ, chồng;

Nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

Những lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

1091 – 1102
214 Thông báo số 85/TB-VKSTC Ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Viện kiểm sát tối cao, Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự Giấy ủy quyền tham gia tố tụng được Ủy ban nhân dân xã xác nhận nhưng không ghi ngày tháng xác nhận. nhưng Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không làm rõ UBND xã xác nhận vào ngày nào và có trực tiếp chứng kiến việc ký vào giấy ủy quyền của các bên không.

Tòa án cấp phúc phẩm không triệu tập người làm chứng đến Tòa để giải thích quyền, nghĩa vụ và lấy lời khai, đồng thời thu thập thêm tài liệu chứng cứ; mà chỉ căn cứ vào bản xác nhận của các nhân chứng do đương sự cung cấp làm căn cứ xác định nguồn gốc đất để quyết định sửa bản án sơ thẩm.

 

1103 – 1107
215 Thông báo số 102/TB-VKSTC Ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Viện kiểm sát tối cao, Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự. Tòa án xác định thiếu người tham gia tố tụng;

Tòa án chưa xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ về nguồn gốc đất tranh chấp;

Vi phạm về đánh giá chứng cứ để xác định vị trí, ranh giới, quá trình sử dụng đất;

 

1108 – 1113
216 Thông báo số 06/TBRKN-VC1-V2 của Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, Rút kinh nghiệm về vụ án “Tranh chấp chia tài sản khi ly hôn” Tòa án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm không xem xét yêu cầu chính đáng của đương sự;

Bản án không chia bằng hiện vật, mặc dù có yêu cầu của đương sự và tài sản có đủ điều kiện để chia.

1114 – 1115
217 Thông báo sô 17/TB-VC1-V2 Ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, Rút kinh nghiệm về giải quyết vụ án “Tranh chấp về từa kế tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”  Tòa án cấp sơ thẩm nhận định và ra quyết định của bản án mâu thuẫn với các tài liệu có trong vụ như biên bản xem xét thẩm định tại chỗ; hiện trạng đất, tài sản thực tế không đúng với quyết định của bản án.

 

1116 – 1118
218 Thông báo số 19/VC1-V1, Ngày 22 tháng 4 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, Rút kinh nghiệm về việc xác định yêu cầu phản tố trong giải quyết vụ án dân sự.

 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp không đúng với yêu cầu khởi kiện, không thống nhất trong bản án;

Tòa án cấp sơ thẩm không hướng dẫn cho Bị đơn làm Đơn yêu cầu phản tố khi có yêu cầu phản tố theo quy định, cũng không tiến hành thủ tục thu lý yêu cầu phản tố, nhưng phần Quyết định Tòa án cấp sơ thẩm vẫn chấp nhận nội dung yêu cầu của bị đơn.

1119 – 1121
219 Thông báo số 23/TB-VC1-V2 ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Viện Kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, Rút kinh nghiệm vụ án “V/v  Tranh chấp ly hôn” Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án khi bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú, không xác định được địa chỉ mới của bị đơn trong vụ án Tranh chấp ly hôn. 1122 – 1124
220 Thông báo số 22/TB-VKS-DS Ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự. Giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực vẫn có hiệu lực thi hành đối với các bên tham gia giao dịch. Nhưng Khi được công chứng, chứng thực chỉ vi phạm về thủ tục công chứng, chứng thực không ảnh hưởng đến nội dung mà các bên đã cam kết trong giao dịch, bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên Văn bản công chứng vô hiệu.

Hồ sơ vụ án chưa thể hiện việc tống đạt hợp lệ cho bị đơn, không có lời khai của bị đơn; tòa án cấp sơ thẩm cũng không xem xét các bên đương sự đã giao, nhận tiền hay chưa, nhưng lại xác định Giấy giao nhận tiền bị vô hiệu.

1125 – 1128
221 Thông báo số 23/TB-VKS-DS Ngày 29 tháng 03 năm 2022 của Viện kiểm sát  cấp cao tại Đà Nẵng, rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” Về tố tụng

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không hướng dẫn nộp tạm ứng án phí mà giải quyết luôn yêu cầu độc lập đó. Sau đó tại Tòa án cấp phúc thẩm phát hiện thiếu sót này nhưng không hủy bản án để giải quyết sơ thẩm lại mà tách yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thành vụ án khác nếu có yêu cầu.

Tòa án cấp phúc thẩm ban hành Quyết định sửa nội dung bản án phúc thẩm của mình, trong khi theo quy định pháp luật thì bản án chỉ được sửa chữa, bổ sung trong trường hợp có lỗi về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai, chứ không được sửa chữa nội dung bản án.

Về nội dung

Nhà đất do bố mẹ mua, cho vợ chồng người con sử dụng đứng tên trên Hợp đồng chuyển nhượng, không có tranh chấp; khi vợ chồng người con xảy ra mâu thuẫn, xảy ra tranh chấp; thì Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm xác định nhà đất nói trên không phải là tài sản của vợ chồng người con.

Tòa án ghi nhận sai nhãn hiệu của tài sản tranh chấp.

 

1129 – 1132
222 Thông báo số 24/TB-VC2-V2 Ngày 29 tháng 03 năm 2022 của Viện kiểm sát  cấp cao tại Đà Nẵng, rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và đòi lại tài sản” Tòa án cấp phúc thẩm xác định không đúng thẩm quyền của người Đại diện theo ủy quyền;

Tòa án bỏ sót người tham gia tố tụng;

Giao dịch mượn tiền, thế chấp tài sản không đúng quy định của pháp luật vẫn được Tòa án công nhận.

1133 – 1136
223 Thông báo số 25/TB-VC2-V2 Ngày 04 tháng 04 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” Tòa án cấp phúc thẩm không công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, giữa cha mẹ cho con đã được công chứng chứng thực mà không có cơ sở. 1137 – 1140
224 Thông báo số 33/TB-VKS-DS  Ngày 27 tháng 5 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, Rút kinh nghiệm Vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt” Trong vụ án “Tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt” khi người khởi kiện rút yêu cầu khởi kiện về tranh chấp về quyền sử dụng đất; không rút yêu cầu hủy quyết định cá biệt; nhưng Tòa án không tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 1141 – 1143
225 Thông báo số 45/TB-VC2-V1 Ngày 30 tháng 06 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, Rút kinh nghiệm vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm sửa một phần về trách nhiệm dân sự.

 

Bị cáo vay mượn tiền bằng hình thức hợp đồng, đến thời hạn trả nợ nhưng bị cáo không thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, Bản án sơ thẩm tính lãi suất trên số tiền chiếm đoạt trong cả thời gian khởi tố, tuy tố, xét xử đối với Bị cáo, gây bất lợi cho Bị cáo về phần bồi thường cho bị hại. 1144 – 1146
226 Thông báo số 04/TB-VKS-DS-V4 Ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát cấp cao thành phố Hồ Chí Minh,  Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự. Chuyển nhượng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có “Đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, “Giấy chuyển dịch tài sản” được ủy ban nhân dân xã chứng thực. Bên nhận chuyển nhượng đã nhận đất và sử dụng ổn định lâu dài; bên chuyển nhượng đã nhận đủ tiền, gia đình biết nhưng không phản đối. Bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên vô hiệu. 1147 – 1154
227 Thông báo số 18/TB-VC3-V2 ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Viện kiểm sát cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Rút kinh nghiệm đối với vụ án “Tranh chấp thừa kế” Bản án phúc thẩm nhận định không đúng về di sản thừa kế, từ đó quyết định chia thừa kế theo pháp luật không phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, và có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật. 1155 – 1159
228 Thông báo số 36/TB-VKS-DS ngày 05 tháng 07 năm 2022 của Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự Vụ án tranh chấp Hợp đồng đặt cọc bảo đảm chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi tách thửa, nhưng thửa đất không thể tách thêm thửa theo quy định pháp luật:

+  Bản án sơ thẩm tuyên giao dịch đặt cọc vô hiệu do giao dịch có đối tượng không thể thực hiện được;

+ Bản án phúc thẩm nhận định giao dịch đặt cọc phát sinh hiệu lực, vì các bên có thể làm thủ tục đứng tên chung trên giấy CNQSDĐ; buộc bên nhận cọc phải chịu phạt cọc.

1160 – 1161
229 Thông báo số 39/TB-VKS-DS ngày 08 tháng 07 năm 2022 của Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” Tòa án cấp sơ thẩm thực hiện tống đạt văn bản cho đương sự không đúng trình tự theo quy định của pháp luật

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên hủy toàn bộ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng, theo quy định pháp luật Hợp đồng có hiệu lực một phần.

1162 – 1163
230 Thông báo số 40/TB-VKS-DS ngày 18 tháng 07 năm 2022 của Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

1164 – 1167

LINK TẢI PDF: TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

 

—————-

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online