Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

Fdvn tiếp tục chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này sử dụng vào mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác bất hợp pháp.

MỤC LỤC

Tổng hợp 20  Bản án và Quyết định giám đốc thẩm tranh chấp về yêu cầu bồi thường trách nhiệm của nhà nước

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ TRANG

1

Bản án số 04/2020/DS-ST ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới tỉnh An Giang

Bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự huyện A không tiến hành thủ tục ký hợp đồng bán đấu giá tài sản của nguyên đơn để thu hồi nợ mà giải tỏa kê biên tài sản khi chưa thi hành án xong làm thiệt hại tài sản của nguyên đơn và hành vi của chấp hành viên G đã thu tiền của người phải thi hành án nhưng không nhập quỹ cơ quan để chia theo tỷ lệ cho các đương sự.

Nguyên đơn yêu cầu: Chi cục Thi hành án dân sự huyện A bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với số tiền 256.541.000 đồng.

Tòa án tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về buộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện A có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho nguyên đơn với số tiền 12.878.300 đồng.

01

2

Bản án số 13/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Lak tỉnh Đăk Lăk

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước do hành vi không trình hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nguyên đơn của phòng Tài nguyên và môi trường huyện L cũng chính là hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân huyện L.

Nguyên đơn yêu cầu: UBND huyện L phải bồi thường thiệt hại do hành vi hành chính gây ra số tiền: 7.600.000 đồng, cụ thể là tiền phát sinh từ tiền công lao động + chi phí đi lại.

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn về:

+ Buộc UBND huyện L, tỉnh Đắk Lắk, bồi thường cho nguyên đơn số tiền chi phí đi lại và các chi phí khác để tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk với số tiền 3.900.000 đồng.

+ Bác yêu cầu khởi kiện của vợ chồng nguyên đơn yêu cầu UBND huyện L bồi thường tiền công lao động, tiền mất thu nhập do phải tham gia tố tụng, số tiền 3.700.000 đồng.

06

3

Bản án số 224/2019/DS-PT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án đối với nguyên đơn. Sau đó, VKS ra quyết định bồi thường. Không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần và tài sản bị xâm phạm: 17.893.220.910đ.

Cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận 1 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc VKS bồi thường 264.575.000đ; Không chấp nhận yêu cầu số tiền: 17.628.645.910đ.

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận 1 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn do trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng không tạm giữ, tạm giam của nguyên đơn; Không kê biên, phát mại hoặc gây thiệt hại trực tiếp đối với các tài sản của nguyên đơn. Tòa án phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo của nguyên đơn sửa bản án sơ thẩm về tăng mức bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần. Tòa án buộc VKS bồi thường 281.325.000đ. Không chấp nhận yêu cầu số tiền: 17.611.895.910đ.

16

4

Bản án số 44/2019/DS-PT ngày 24/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do chấp hành viên ra quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản không đúng với Khoản 1, Điều 77 Luật thi hành án dân sự.

Nguyên đơn yêu cầu: Chi cục THADS huyện T bồi thường thiệt
hại trực tiếp 390.122.000 đồng; Các thiệt hại vật chất khác
gồm: Tiền xăng xe máy khiếu nại, khởi kiện 20 ngày x 50.000 đồng bằng 1.000.000 đồng; Tiền công lao động trong những ngày đi khiếu nại, khởi kiện 20 ngày x 200.000 đồng/ngày bằng 4.000.000 đồng; Tiền trả lãi 1% hàng tháng đối với số tiền 390.122.000 đồng là 23 tháng x 390.122.000 x 1% bằng 89.728.000 đồng; Tổn thất tinh thần là 30 tháng lương cơ bản x 1.390.000 đồng/tháng bằng 41.700.000 đồng. Tổng cộng các khoản là 526.550.000 đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên:

+ Đình chỉ giải quyết yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả tiền tổn thất tinh thần là 30 tháng lương x1.390.000 đồng/tháng bằng 41.700.000 đồng;

+ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải bồi thường cho vợ chồng ông số tiền 484.850.000 đồng.

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về buộc Chi cục Thi hành án dân sự bồi thường cho nguyên đơn 1.000.000đ tiền đi lại;  2.400.000đ tiền mất thu nhập và 26.064.187 thiệt hại trực tiếp. Tổng là 29.464.187đ.

29

5

Bản án số 143/2019/DS-PT ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đak Lak

Về bồi thường thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nguyên đơn nhận chuyển nhượng của ông C lô đất (Có xác nhận của UBND xã). UBND xã có chủ trương quy hoạch khu trung tâm, họp dân vận động hiến đất và UBND xã đã không mời nguyên đơn mà mời ông C tham gia. Sau đó, UBND xã đã ủi gây thiệt hại cây trồng và không cho nguyên đơn xây dựng.

Nguyên đơn yêu cầu bồi thường: Thiệt hại về cây trồng và sản lượng bị mất; Thiệt hại về nhà ở do không cho xây dựng; Thiệt hại chi phí cho việc khiếu nại; Thiệt hại danh dự, uy tín nhân phẩm bị xâm phạm; Thiệt hại do đường điện gây ra. Tổng là 584.803.500đ.

Cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm tuyên:

– Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc UBND bồi thường thiệt hại giá trị cây trồng, chi phí gửi đơn, chi phí thuê Luật sư, tiền xăng xe đi lại. Tổng là 47.485.000đ;

– Bác yêu cầu của nguyên đơn: Yêu cầu bồi thường sản lượng, giá trị cây trồng; Thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; Thiệt hại nhà ở, tiền bồi thường 2 trụ điện. Tổng: 731.568.000đ.

38

6

Bản án số 44/2019/DS-PT ngày 31 tháng 07 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do UBND và các cá nhân liên quan có sai phạm trong việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ nguyên đơn cho D và C.

Nguyên đơn yêu cầu UBND bồi thường: Thiệt hại giá trị tiền sử dụng đất; Thu nhập thực tế bị mất do mất công sức, thời gian, tiền bạc đi khiếu kiện; Tiền thất thoát do không canh tác trên 459m2 đất trong 12 năm; Tiền bồi thường về sức khỏe bị xâm phạm; Bồi thường danh dự, uy tín bị xâm hại; Tiền cước gửi bưu điện; Tiền giấy bút thuê đánh máy, tiền tàu xe đi về, tiền ăn, tiền thuê nhà trọ; Lệ phí chỉnh lý bản đồ thửa đất; Tiền công sức đi làm chỉnh lý bản đồ do sai trái của UBND.

Bản án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc UBND bồi thường 38.549.000 đ.

Bản án phúc thẩm tuyên: Đình chỉ một phần nội dung khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu tiền đi làm hồ sơ chỉnh lý bản đồ thửa đất; Chấp nhận một phần nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc UBND phải bồi thường cho nguyên đơn tổng số tiền là 41.549.000 đ.

47

7

Bản án số 143/2019/DS-PT ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh

Về tranh chấp hợp đồng mua bán đấu giá tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. Chi cục Thi hành án có trách nhiệm giao tài sản bán
đấu giá cho nguyên đơn nhưng đến hết năm 2016 vẫn chưa giao.
Nguyên đơn yêu cầu: Giao tài sản bán đấu giá và bồi thường những thiệt hại do chậm giao tài sản. Tổng thiệt hại là 1.902.500.000 đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc Chi cục Thi hành án giao cho nguyên đơn tài sản trúng giá là quyền sử dụng đất; Không chấp nhận phần yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 1.902.450.000 đồng của nguyên đơn.

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn và sửa Bản án Dân sự sơ thẩm: về việc Chi cục Thi hành án dân sự phải giao cho ông nguyên đơn tài sản mua trúng đấu giá theo Hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá; Buộc Chi cục Thi hành án dân sự phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn số tiền 302.204.000 đồng; Không chấp nhận phần yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 1.600.296.000đ.

57

8

Bản án số 53/2019/DS-PT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Về bồi thường thiệt hại do Quyết định xử phạt vi phạm hành chính gây ra.

Nguyên đơn khởi kiện UBND xã yêu cầu bồi thường thiệt hại vì quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/GĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND xã là trái luật, gây thiệt hại cho ông.  Do quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/GĐ-XPVPHC chưa có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền và quyết định này được ban hành không trái quy định pháp luật. Do đó, nguyên đơn khởi kiện đòi bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là chưa đủ điều kiện để khởi kiện.

Cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu UBND xã bồi thường.

Cấp phúc thẩm tuyên: Hủy bản án dân sự sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án trên.

66

9

Bản án số 44/2019/DS-PT ngày 06/03/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

Về bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố C ban hành văn bản số 424/UBNDNC trong quá trình thực hiện việc đền bù giải phóng
mặt bằng xây dựng đường Vành đai 1 do sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong quá trình cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa chặt chẽ nên khi thẩm tra hồ sơ chuyển nhượng không phát hiện diện tích đất nằm trong dự án xây dựng dẫn đến ông P chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông P với diện tích 88m2 cho người khác trong khi đó diện tích đất ông P đã nhận tiền đền bù là 55,6m2, diện tích còn lại của ông P là 32,4m2.

Cấp sơ thẩm tuyên: Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Lê Đức P1 kiện Ủy ban nhân dân thành phố C về việc yêu cầu bồi thường số tiền 1.830.000.000 đồng.

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông P1, Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm, Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của ông P1 kiện Ủy ban nhân dân thành phố C về việc yêu cầu bồi thường số tiền 1.830.000.000 đồng. Do việc ông P chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Q và bà P là trái pháp luật, dẫn đến ông Quân và bà P chuyển nhượng lại cho ông P1 và bà T làm ảnh hưởng quyền lợi của ông P1 và bà T thì cần xem xét xử lý về hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên đương sự, ai là người có lỗi và xác định mức độ lỗi gây ra thiệt hại thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

70

10

Bản án số 03/2019/DS-PT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về bồi thường thiệt  hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Nguyên đơn yêu cầu: UBND bồi thường (giá trị của 593m2 đất; Hoa lợi trên đất mỗi năm thu hoạch; Chi phí đi lại khởi kiện và thu nhập bị mất; Tổn thất về sức khỏe và tinh thần; Chi phí in ấn giấy mực hồ sơ khởi kiện; Chi phí trưng cầu giám định; Chi phí đo vẽ, định giá.)

Cấp sơ thẩm tuyên:

+ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc UBND bồi thường 353.724.000 đồng (Gía trị quyền sử dụng đất và hoa lợi bị mất);

+ Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đối với các khoản: Chi phí đi lại; Bồi thường tổn thất sức khỏe, tinh thần; Chi phí in ấn giấy mực hồ sơ khởi kiện; Chi phí đo vẽ, định giá, giám định.

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: UBND không phải bồi thường và nộp chi phí định giá để hoàn trả cho nguyên đơn do sai phạm của bị đơn thuộc lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

76

11

Bản án số 39/2018/DS-PT ngày 07/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do nguyên đơn bị tạm giam 169 ngày và truy tố oan sai.

Cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc Viện kiểm sát nhân dân huyện có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn khoản tiền: Tiền thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp bị tạm giữ, tạm giam; Tiền thu nhập bị mất; Tiền chi phí thuê người bào chữa; Tiền chi phí tàu xe đi lại, phô tô tài liệu, chi phí tem thư, báo, trong hơn tám năm kêu oan; Tiền chi phí thăm nuôi trong quá trình bị tạm giam, tạm giữ. Tổng cộng số tiền phải bồi thường là 339.818.100 đồng.

Cấp phúc thẩm tuyên: Hủy Bản án dân sự sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện C giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm do Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, việc thu thập chứng cứ và chứng minh của Tòa án cấp sơ thẩm không theo đúng quy định và chưa được thực hiện đầy đủ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể thực hiện bổ sung được.

86

12

Bản án số 51/2018/DS-PT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đak Nông

Về tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản do nguyên đơn không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của CT UBND đối với  nguyên đơn về hành vi tự ý trồng cây bông gòn chiếm đất thuộc điểm dân cư số 4 tại thị trấn K.

Cấp sơ thẩm tuyên:

+ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc UBND bồi thường cho nguyên đơn là tiền căn nhà sắt và tiền 30 cây bông gòn.

+ Không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc
yêu cầu UBND bồi thường thiệt hại đối với một phần thiệt hại 30 cây bông gòn; Hàng rào kẽm gai; 2.700 bịch tiêu giống; Tiền gửi đơn thư
tố cáo; Tiền đi lại và tiền photo giấy tờ; Tiền thuê Luật sư trong vụ án hành chính và thiệt hại do tổn thất về tinh thần của 02 người và thiệt hại về kinh tế do không trồng được cây tiêu trong 02 năm.

Cấp phúc thẩm tuyên:

+ Chấp nhận một phần kháng cáo của của nguyên đơn; Sửa bản án sơ thẩm về phần bồi thường thiệt hại: buộc UBND bồi thường cho nguyên đơn tiền căn nhà sắt, tiền 30 cây bông gòn, tiền hàng rào kẽm gai , tiền tiêu giống, tiền đơn thư tố cáo, tiền xe đi lại và tiền phụ cấp lưu trú.

+ Không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện khác của nguyên đơn
gồm tiền yêu cầu bồi thường cho 30 cây bông gòn; tiền yêu cầu bồi thường cho bịch tiêu giống; tiền photo giấy tờ; tiền thuê Luật sư trong vụ án hành chính và tiền thiệt hại do tổn thất về tinh thần của 02 người và thiệt hại về kinh tế do không trồng được cây tiêu trong 02 năm.

92

13

Bản án số 235/2018/DS-PT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh

Về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự. Do nguyên đơn bị bắt giam oan 1.385 ngày.

Nguyên đơn yêu cầu: Giám định tỷ lệ thương tật của nguyên đơn về sức khỏe bị tổn hại trong thời gian tạm giam do bị bức cung, nhục hình để làm căn cứ tính mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe; Yêu cầu VKSND tỉnh phải bồi thường các khoản thiệt hại tổng cộng là 10.487.872.000 đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên:

+ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về buộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn số tiền là 615.179.432đ;

+ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại đối với số tiền 9.872.692.568 đồng.

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

100

14

Bản án số 24/2018/DS-PT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Về kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm do UBND tịch thu hàng hóa của nguyên đơn là sai với quy định, phạt 5 lần thuế hàng hóa, lý do tịch thu hàng hóa vì cho rằng nguyên đơn không có đăng ký kinh doanh. Nhưng tại thời điểm đó UBND huyện mới chỉ thu thuế tháng và môn bài chưa cấp đăng ký kinh
doanh cho bất cứ hộ nào chứ không phải chỉ gia đình ông không có đăng ký kinh doanh.

Cấp sơ thẩm tuyên:

+ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc UBND huyện S có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm cho nguyên đơn tổng số tiền là 843.174.300đ. (Trong đó khoản tiền giá trị tài sản, khoản tiền lãi do không được sử dụng tiền bán tài sản, khoản tiền chi phí cho việc khiếu nại, tham gia tố tụng).

+ Không chấp nhận các yêu cầu sau của nguyên đơn: Yêu cầu về bồi thường khoản tiền thu nhập thực tế bị mất do bị tịch thu hàng hóa; Yêu cầu về bồi thường do uy tín, danh dự, nhân phẩm bị ảnh hưởng bởi quyết định tịch thu hàng hóa.

Cấp phúc thẩm tuyên:

+ Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn đề nghị UBND bồi thường thu nhập bị mất cho hai lao động do ông bị đình chỉ kinh doanh theo Quyết định 351/QĐ- UBND.

+ Giữ nguyên bản án sơ thẩm về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm như sau: Buộc UBND có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm cho nguyên đơn tổng số tiền là 843.174.300đ (Trong đó khoản tiền giá trị tài sản, khoản tiền mất thu nhập, khoản tiền chi phí cho việc khiếu nại, tham gia tố tụng).

111

15

Bản án số 123/2018/DS-PT ngày 26/09/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đak Lak.

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động Quản lý hành chính theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước do UBND xã P khi chưa có Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương
án bồi thường đã đưa máy ủi đất của nguyên đơn gây thiệt hại.

Bản án sơ thẩm tuyên:

+ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc UBND phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền 87.845.000đ, bao gồm: Thiệt hại về cây trồng, tiền cước phí gửi đơn khiếu nại, phí tư vấn, chi phi đi lại.

+ Bác phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với yêu cầu bồi
thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 13.000.000đ và yêu cầu bồi thường tiền trả công cho người dạy thay là 4.750.000đ.

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận Quyết định kháng nghị số 02/QĐ-KNPT-VKS-DS của VKSND huyện Krông Năng: Hủy bản án dân sự sơ thẩm và giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân huyện Krông Năng thụ lý giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung do Tòa án cấp sơ thẩm chưa giải quyết hết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thu thập, đánh giá chứng cứ không khách quan, chưa toàn diện ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, vi phạm thủ tục tố tụng.

119

16

Bản án số 01/2018/HC-PT ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính

Nguyên đơn bị UBND huyện hủy 2 hợp đồng đấu thầu với UBND xã do sai mục đích, không đúng thẩm quyền do đó lỗi của nguyên đơn sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là bất hợp pháp. Nguyên đơn không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên CT UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế. Lỗi của UBND huyện là ra thông báo về xử lý vi phạm hành chính mà ấn định cho UBND xã thực hiện nhiệm vụ với thời gian quá ngắn, dẫn đến UBND xã thực hiện việc cưỡng chế không đúng trình tự nên đã gây thiệt hại cho gia đình nguyên đơn. Vì vậy, UBND huyện có lỗi nên phải chịu trách nhiệm 30% trong việc bồi thường cho nguyên đơn.

Lỗi của CT UBND xã ấn định thời gian tổ chức cưỡng chế sau 02 ngày kể từ ngày ra thông báo là chưa phù hợp pháp luật và thực tế, không đủ thời gian để nguyên đơn tự giác tháo dỡ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Mặt khác trong thông báo giao cho nguyên đơn được tự thu dọn phế liệu, vật dụng xây dựng chậm nhất đến 17 giờ ngày 07/3/2017, nhưng ngay sau khi tháo dỡ, UBND xã đã đưa vật liệu lên xe ô tô chở về trụ sở UBND xã. Tiếp sau đó UBND xã không ra thông báo nêu rõ thời gian, địa điểm để nguyên đơn nhận lại tài sản là thực hiện chưa đúng. Nên nên phải chịu trách nhiệm 70% trong việc bồi thường cho nguyên đơn.

Cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc UBND xã và UBND huyện liên đới bồi thường cho nguyên đơn số tiền là: 341.077.402đ.

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc xác định lại giá trị tài sản bị thiệt hại là 250.000.000đ; Chấp nhận một phần kháng cáo của UBND xã và UBND huyện. Sửa bản án Hành chính sơ thẩm: Buộc UBND xã và UBND huyện liên đới bồi thường cho nguyên đơn số tiền là: 175.000.000đ; Nguyên đơn phải chịu trách nhiệm về thiệt hại tài sản là 75.000.000đ.

127

17

Bản án số 09 /2018/DS-PT ngày 17 tháng 07 năm 2018 của Tòa án nhân dân Tỉnh Bắc Kạn

Về tranh chấp bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do việc khởi tố, truy tố oan sai gây ra.

Nguyên đơn yêu cầu: Bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần cho nguyên đơn, cho bố, mẹ đẻ, em trai, các con; Thiệt hại về vật chất do tổn hại về sức khỏe; Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất (Bao gồm thiệt hại về kinh doanh, chi phí đi lại gửi con, chăm con, làm việc với cơ quan điều tra); Bồi thường thiệt hại vốn vay phụ nữ để chăn nuôi vì truy tố oan sai nên không chăm sóc được vật nuôi dẫn đến vật nuôi bị chết; Bồi thường tiền lãi ngân hàng của khoản vay do việc kinh doanh phá sản nên không có tiền trả lãi ngân hàng; Bồi thường những tài sản phục vụ kinh doanh bị thiệt hại; Bồi thường tiền thuê luật sư.

Cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc VKDND bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên đơn số tiền 33.740.000đ

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và sửa Bản án dân sự sơ thẩm: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn,
buộc VKSND phải bồi thường cho nguyên đơn tổng số tiền là 54.240.000đ (Trong đó, bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần cho bản thân nguyên đơn; tiền mất thu nhập thực tế; thiệt hại thực tế tiền xe đi lại và tiền thuê người trông con); Không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn.

137

18

Bản án số 64/2017/DS-PT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Về tranh chấp trách nhiệm bồi thường của nhà nước do UBND huyện không giải quyết chứng thực việc đăng ký thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn vì hàng tháng ông, bà phải trả tiền lãi theo lãi suất Ngân hàng cho bà Hiền.

Cấp sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Cao Đ, bà Nguyễn Thị Thanh M về việc buộc UBND huyện phải bồi thường các khoản tiền
177.500.000 đồng để trả tiền lãi vay để nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1.200.000 đồng tiền nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất.

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với UBND huyện H về yêu cầu bồi thường số tiền 178.700.000 đồng.

148

19

Bản án số 11/2017/HC-PT ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại do hành vi xác nhận của UBND phường L vào giấy cam kết độc thân cho bà P là sai trái đã gây thiệt hại cho nguyên đơn.

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Hủy quyết định số 65/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND phường L về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà D về yêu cầu UBND phường L phải bồi thường thiệt hại cho bà D số tiền 1.051.750.000 đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên:

+ Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu hủy Quyết định số
65/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND về việc giải quyết khiếu nại của nguyên đơn.

+ Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu UBND bồi thường số tiền 1.051.750.000 đồng.

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa Bản án hành chính sơ thẩm, như sau:

+ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu
hủy Quyết định số 65/QĐ-UBNDvề việc giải quyết khiếu nại của nguyên đơn.

+ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu UBND Kbồi thường số tiền 1.051.750.000 đồng.

155

20

Quyết định giám đốc thẩm số 09/2014/DS-GĐT ngày 20/01/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

Về kiện đòi bồi thường về tài sản do Ủy ban nhân dân phường phá dỡ phần tường xây mới của nhà nguyên đơn vượt quá so với Biên bản vi phạm.

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu: UBND phường bồi thường thiệt hại về tài sản, danh dự cho nguyên đơn do việc cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng không đúng trình tự gây ra (Gồm thiệt hại về nhà, tài sản, mất thu nhập 06 năm, chi phí đi khiếu kiện, thuê Luật sư, chi phí mua sách luật và học luật, bồi thường danh sự, sức khỏe)

Hội đồng thẩm phán tuyên: Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 433/2013/KN-DS ngày 19/9/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; Hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

163

LINK TẢI: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan