Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU LY HÔN

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU LY HÔN

FDVN tiếp tục chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU LY HÔN” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

Tổng hợp 20 Bản án và Quyết định Giám đốc thẩm

Về yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn

STT

BẢN ÁN SỐ

TRANG

Bản án số 01/2017/HNGĐ-PT ngày 28/7/2017

Vv chia tài sản chung sau ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung được tạo lập trước khi hai bên tiến hành đăng ký kết hôn.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án nhân dân cấp phúc chấp nhận một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn, xác định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của bị đơn và bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn một khoản tiền tương ứng tiền công sức đóng góp trong việc tạo dựng khối tài sản riêng.

1-12

Bản án số 225/2018/HN-PT ngày 07/02/2018

Vv tranh chấp tài sản chung sau khi ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, xác định đây là tài sản chung và chia cho mỗi người 50% giá trị tài sản.

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị đơn, tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, vì theo Quyết định Công nhận sự thỏa thuận về việc ly hôn trước đây các bên đã có thỏa thuận về tài sản như sau: “Về tài sản: Đôi bên xác nhận không có tài sản chung”, do đó, sự việc đã được giải quyết bằng Quyết định có hiệu lực pháp luật.

13-24

Bản án số 14/2018/HN-PT ngày 16/04/2018

Vv tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung và được nhận bằng giá trị tương đương.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm giao cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại bởi Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ để xác định căn nhà có phần đóng góp của 02  NCQL&NVLQ là bao nhiêu và không có thỏa thuận về sở hữu căn nhà giữa bị đơn và NCQL&NVLQ nên NCQL&NVLQkhông có nghĩa vụ cùng bị đơn hoàn trả giá trị đất và giá trị nhà cho nguyên đơn; Việc cấp sơ thẩm xét xử giao nhà và đất cho bị đơn và NCQL&NVLQ cùng sử dụng và sở hữu là vượt quá yêu cầu của đương sự.

25-32

Bản án số 31/2018/HNGĐ-PT ngày 21/06/2018

Vv tranh chấp tài sản sau ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là tài sản

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm đã áp dụng án lệ số 03/2016/AL để công nhận quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bị đơn tự đứng ra chuyển nhượng vô hiệu vì chưa có sự đồng ý của nguyên đơn.

33-47

Bản án số 33/2018/HNGĐ-PT ngày 28/6/2018

Vv tranh chấp tài sản sau khi ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn kháng cáo yêu cầu chia làm 4 phần cho vợ, chồng và 02 con.

Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn; sửa quyết định của bản án sợ thẩm đối với phần giá trị tổng tài sản chung là nhà và đất do việc định giá lại tài sản.

48-58

Bản án số 14/2018/HNGĐ-PT ngày 02/8/2018

Vv T/c chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và yêu cầu hủy một phần hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất liên quan đến phần đất tranh chấp do bị đơn đứng tên.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tuyên bố Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng và bị đơn bị vô hiệu một phần.

Tại phiên Tòa cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn nhưng sửa bản án sơ thẩm vì nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc hủy hợp đồng thế chấp nêu trên do tại phiên tòa phúc thẩm các bên đã thanh toán xong khoản nợ cho Ngân hàng.

59-68

Bản án số 01/2019/HNGĐ-PT ngày 05/3/2019

Vv chia tài sản chung sau ly hôn và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì hôn nhân giữa hai người không phải là quan hệ hôn nhân hợp pháp và đã được chấm dứt bằng bản án năm 2003. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có sự tham gia của hai bên mà chỉ một mình bị đơn đứng tên, do đó, xác định quyền sử dụng đất không phải là tài sản chung.

59-77

Bản án số 03/2019/HNGĐ-PT ngày 19/08/2019

Vv Chia tài sản sau ly hôn

Nguyên đơn (quốc tịch nước ngoài) yêu cầu chia tài sản chung với bị đơn (quốc tịch Việt Nam)là ngôi nhà mà nguyên đơn đã đầu tư xây dựng trên diện tích đất mà bố, mẹ vợ tặng cho và tính lãi suất đối với số tiền đầu tư này.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn trả lại số tiền mà nguyên đơn đã đầu tư xây dựng ngôi nhà. Ghi nhân sự tự nguyện không yêu cầu chia nhà của nguyên đơn và không chấp nhận yêu cầu tính tiền lãi đối với khoản tiền nêu trên.

Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và giao cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại vì Tòa án cấp sơ thẩm đã không thực hiện thủ tục định giá tài sản và chưa làm rõ số tiền thực tế đầu tư xây dựng ngôi nhà theo kháng cáo của bị đơn.

78-84

Bản án số 775/2019/HNGĐ-PT ngày 03/09/2019

Vv yêu cầu chia tài sản riêng và tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn

Nguyên đơn yêu cầu Tòa án xác định quyền sử dụng đất là tài sản riêng của nguyên đơn trong thời kỳ hôn nhân và quyền sở hữu nhà là tài sản chung. Bị đơn có yêu cầu phản tố về việc chia tài sản chung.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bị đơn.

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một kháng cáo của bị đơn do quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất nên việc phân chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn không chia theo hiện vật mà chia theo giá trị đã được định giá.

85-101
Bản án số 09/2018/HC&GĐ-PT ngày 06/09/2018

Vv tranh chấp về chia tài sản chung sau ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung và công nợ chung

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của nguyên đơn vì nguyên đơn cũng đã thừa nhận quyền sử dụng của 01 thửa đất là tài sản chung khi nộp đơn khởi kiện tại Tòa sơ thẩm nên yêu cầu xác định tài sản riêng là không có cơ sở. Đồng thời, qua các kết quả giám định thể hiện chữ ký và chữ viết trong cam kết vay tiền là của nguyên đơn, nên việc không thừa nhận chữ ký và chữ viết của mình trong giấy này là không đúng.

102-113

Bản án số 23/2018/HNGĐ-PT ngày 26/11/2018

Vv tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản và trách nhiệm trả nợ chung.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầy khởi kiện của nguyên đơn

Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bởi áp dụng Án lệ 03/2016/AL xác định đây là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Do xét về nhu cầu chỗ ở thì nguyên đơn và các con cần phải có chỗ ở để ổn định cuộc sống nên giao cho nguyên đơn sử dụng nhà và trả lại tiền chệnh lệch cho bị đơn là có cơ sở.

114-125

Bản án số 18/2019/HNGĐ-PT ngày 01/07/2019

Vv tranh chấp chia tài sản sau ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung và nợ chung trong thời kỳ hôn nhân giữa ông Đ và bà L.

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung gồm quyền sử dụng nhà, sổ tiết kiệm tại Ngân hàng, các ruộng nông nghiệp. Đối với sổ tiết kiệm và đất nông nghiệp hai bên tự thỏa thuận, theo đó yêu cầu chia căn nhà, công trình phụ, cây cối, công sức đóng góp. Bị đơn yêu cầu hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Đ1

Tòa án cấp sơ thẩm chấm nhận yêu cầu của bị đơn về việc hủy GCNQSDĐ, chia cho bị đơn 1 phần đất trong tổng số diện tích đất nêu trên cùng tài sản trên đất.

Nguyên đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, Tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và giao lại cho cấp sơ thẩm giải quyết vì Tòa án cấp sơ thẩm tuyên hủy GCNQSDĐ là không đúng thẩm quyền; bị đơn có yêu cầu độc lập nhưng cấp sơ thẩm không yêu cầu nộp tạm ứng án phí là vi phạm thủ tục tố tụng; tòa án cấp sơ thẩm chưa giải quyết quyết được bản chất và vấn đề cốt lõi của vụ việc; tòa án cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng.

126-136

Bản án số 21/2019/HNGĐ-PT ngày 08/07/2019

Vv chia tài sản sau khi ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung và nợ chúng trong thời kỳ hôn nhân.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm giao hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo quy định, bởi tòa án cấp sơ thẩm đã bỏ lọt người tham gia tố tụng là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; nguyên đơn có đơn yêu cầu bổ sung tài sản yêu cầu chia nhưng tòa án cấp sơ thẩm không làm thủ tục thông báo nộp tạm ứng án phí và thông báo thụ lý bổ sung mà giải quyết luôn là vi phạm quy định của luật tố tụng; tại phiên tiếp cận công khai chứng cứ Tòa án cấp sơ thẩm mới giải thích cho bị đơn làm đơn yêu cầu phản tố trong khi tại bản tự khi bị đơn đã có đề nghị là thiếu sót, vi phạm luật tố tụng; Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ để làm rõ tài sản nào là tài sản của Công ty, tài sản nào là tài sản chung của vợ chồng, chưa đối chất để làm rõ nguồn gốc hình thành tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên là thiếu sót.

137-149

Bản án số 24/2019/HNGĐ-PT ngày 13/11/2019

Vv tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn

Nguyên đơn yêu cầu được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, cụ thể 50% giá trị tài sản nhà đất và nhận giá trị bằng tiền còn hiện vật thì giao cho bị đơn.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc chia tài sản chung nhưng chia theo tỷ lệ l 30% cho nguyên đơn và 70% cho bị đơn.

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ  thẩm theo hướng chia theo tỷ lệ 35% cho nguyên đơn, còn lại là của bị đơn.

150-158

Bản án số 113/2020/HNGĐ-PT ngày 03/3/2020

Vv tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn

Nguyên đơn khởi yêu cầu xác định tài sản chung và phân chia theo thỏa thuận mà các bên đã cam kết.

Tại phiên tòa cấp sơ thẩm hai bên đã thỏa thuận được việc giải quyết việc phân chia tài sản chung.

Bị đơn kháng cáo bản án cấp sơ thẩm và yêu cầu xem xét lại yêu cầu phản tố. Sau đó, giữa nguyên đơn và bị đơn đã thống nhất được việc phân chia nê yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm công nhận thỏa thuận này.

159-170

Bản án số 10/2020/HNGĐ-PT ngày 06/03/2020

Vv chia tài sản chung sau khi ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chia lại giá trị tài sản tranh chấp theo yêu cầu định giá lại toàn bộ của bị đơn so với việc tự thỏa thuận giá trị tài sản tại cấp sơ thẩm.

171-181

Bản án 04/2020/HNGĐ ngày 11/03/2020

Vv Tranh chấp tài sản và cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia quyền sử dụng đất là tài sản chung, cấp dưỡng cho con, chia các khoản lợi tức từ việc cho thuê căn nhà của hộ gia đình, bồi thường số tiền mà bà đã phải đi thuê trọ, đảm bảo chỗ ở cho bà, yêu cầu được trả số tiền đền bù căn phòng của vợ chồng đã bị thu hồi.

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận yêu cầu khởi kiện về cấp dưỡng và trả lại tiền đền bù căn phòng của vợ chồng, còn các yêu cầu khởi kiện khác thì không chấp nhận.

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn về việc chia công sức đóng góp của bà để duy trì tài sản.

182-194

Bản án số 25/2019/ HNGĐ-PT ngày 24/10/2019

Vv tranh chấp chia tài sản sau ly hôn

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu được giao sử dụng một nửa diện tích đất là tài sản chung để canh tác.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn công nhận tài sản chung của vợ chồng mặc dù đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn và sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tạm giao cho bị đơn quản lý toàn bộ thửa đất là quyền sử dụng chung và bị đơn được sở hữu riêng các cây cao su được trồng trên đất.

195-206

Quyết định Giám đốc thẩm số 01/2017/HNGĐ-GĐT ngày 15/02/2017

Vv tranh chấp tài sản sau ly hôn

Hội đồng thẩm phán Tòa án án nhân dân tối cao đã hủy một phần bản án hôn nhân và gia đình cấp phúc thẩm và hủy một phần bản án hôn nhân và gia đình cấp sơ thẩm. Giao cho cấp sơ thẩm xét xử lại phần bị hủy vì tòa án hai cấp xác định tiền vay là ngoại tệ, sau đó quy ra tiền Việt để buộc trả nợ là không phù hợp. Việc xem xét tài sản trả nợ liên quan đến việc xem xét nguồn tạo ra tài sản chung vợ chồng nên cần xem xét lại.

207-217

Quyết định giám độc thẩm số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 03/4/2019

V/v tranh chấp về ly hôn và chia tài sản sau ly hôn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng để giữ nguyên bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm, bởi lẽ Luật HN&GĐ 2000 chỉ quy định chủ thể là người vợ hoặc người chồng ly hôn được chia công sức đống góp vào gia đình bên vợ hoặc bên chồng chứ không quy định việc chia công sức cho đối tượng khác, kể cả con. Do đó, quyết định giám đốc thẩm của TANDCC tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm về phần này là sai lần nghiêm trọng cả về áp dụng pháp luật lẫn căn cứ thực tế.

218-226

LINK TẢI: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU LY HÔN

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online