Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Sách hay: Án Lệ Vựng Tập

Sách hay: Án Lệ Vựng Tập

   Hệ thống pháp luật nam phần Việt Nam trước năm 1975 dùng các bản án của các cấp tòa là một nguồn luật, ngoài luật thành văn. Thẩm phán Trần Đại Khâm lúc ấy đã dùng nhiều công sức, tâm huyết của mình để tổng hợp nhiều bản án của hệ thống tòa án hợp thành cuốn “Án lệ vựng tập”. Ông  nói về vai trò của án lệ lúc đó: “án lệ đóng vai trò giải thích pháp luật, định hướng khi quan điểm bất đồng, và chiếm một địa vị quan trọng trong việc bổ khuyết rất nhiều vấn đề trong phạm vi dân luật mà không thể tìm thấy trong nhưng bản văn lập pháp”. 

FDVN xin giới thiệu cuốn sách “Án lệ vựng tập” một tài liệu quý giá để nghiên cứu pháp luật, để hiểu thêm về con người và đất nước Việt Nam.

Xin mời tải file sách: Án Lệ Vựng Tập

 

Bài viết liên quan