Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Muốn bổ sung kinh doanh bán lẻ xăng dầu thì làm như thế nào?

Muốn bổ sung kinh doanh bán lẻ xăng dầu thì làm như thế nào?

Tôi là giám đốc công ty TNHH 2 thành viên X. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động đã được 2 năm, ngành nghề kinh doanh: kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu. Tuy nhiên, do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, tôi muốn mở một đại lý bán lẻ xăng dầu có được không? Điều kiện để mở đại lý bán lẻ xăng dầu?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014 quy định một trong các quyền của doanh nghiệp là “Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh”.

Vì vậy, Qúy Khách có quyền bổ sung các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm trong hoạt động doanh nghiệp của mình.

Căn cứ Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh với trình tự thủ tục sau:

Hồ sơ thông báo ( Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 Về Đăng ký doanh nghiệp.)

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu đính kèm)
  • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện.

Thẩm quyền: (Khoản 1 Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP): Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, liên quan đến hoạt động bổ sung ngành nghề kinh doanh là đại lý bán lẻ xăng dầu

Hoạt động kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu được quy định cụ thể tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP, ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, để kinh doanh ngành nghề này, Quý Khách cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP sau:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

– Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật.

– Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (mẫu đính kèm)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh đáp ứng điều kiện nêu trên.

– Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phuc vụ kinh doanh xăng dầu kèm theo các tài liệu chứng minh.

– Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Cơ quan có thẩm quyền:  Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính

Trình tự: Khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP

– Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

– Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

                                                                                 Theo CVPL: Nguyễn Công Tín –  Công ty Luật FDVN

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:         

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online