Feel free to go with the truth

Trang chủ / Video / Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI CƠ QUAN CHỦ TRÌ TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI CƠ QUAN CHỦ TRÌ TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

Không chỉ trên Nghị trường Quốc hội, đề xuất trên cũng thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của các đại biểu, chuyên gia. Ghi nhận của phóng viên THQHVN tại một số địa phương.

Theo Thành Nam – quochoitv.vn

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online