Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / XÃ HỘI MỞ VÀ KẺ THÙ CỦA NÓ

XÃ HỘI MỞ VÀ KẺ THÙ CỦA NÓ

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”XÃ HỘI MỞ VÀ KẺ THÙ CỦA NÓ  trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Kính mời tải sách đính kèm:

XÃ HỘI MỞ VÀ KẺ THÙ CỦA NÓ TẬP 01

XÃ HỘI MỞ VÀ KẺ THÙ CỦA NÓ TẬP 02 

Bài viết liên quan