Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Việt Nam Dân Luật lược khảo

Việt Nam Dân Luật lược khảo

“Đứng trước sự khiếm khuyết của cổ luật Việt Nam, nhà lập pháp hiện đại, trong lãnh vực nghĩa vụ và khế ước đã phải mượn hầu hết sự quy định của Tây phương.

Hai bộ Dân luật Bắc và Dân luật Trung đã gần như thừa nhận nguyên văn bộ Dân luật của Pháp. Ở Nam Phần, tuy bộ Dân Luật giản yếu năm 1883 không quy định các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ và khế ước, nhưng các Tòa án cũng thường áp dụng bộ Dân luật của Pháp như lý trí thành văn.”

Mời xem  nội dung chi tiết trong sách đính kèm:

Sách Việt Nam Dân Luật lược khảo

 

 

 

 

Bài viết liên quan