Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / VIÊN CHỨC CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP KHÁC

VIÊN CHỨC CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP KHÁC

Tình huống pháp lý: Viên chức có được ký hợp đồng lao động với Doanh nghiệp khác?

Tôi đang là viên chức của một trường đại học, vừa qua, tôi được Công ty Cổ phần MT đề nghị giao kết hợp đồng lao động thời vụ. Tôi muốn hỏi rằng viên chức như tôi thì có được ký hợp đồng lao động với một công ty khác bên ngoài hay không? Mong Quý Công ty FDVN có thể tư vấn và phản hồi sớm. Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Luật viên chức 2010 thì những việc viên chức không được làm đó là:

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

2.Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Ngoài ra, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018, cụ thể:

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

Như vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành không cấm việc Anh/Chị là viên chức ký hợp đồng lao động với một Doanh nghiệp khác, tuy nhiên, khi thực hiện các công việc theo Hợp đồng lao động này Anh/Chị không được vi phạm vào những điều cấm quy định tại Luật viên chức 2010 và Luật phòng chống tham nhũng 2018 nói trên.

Theo Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật FDVN

………………………….

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online