Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Vấn đề sa thải người lao động

Vấn đề sa thải người lao động

    Vấn đề sa thải người lao động

Tôi là Giám đốc công ty Xây dựng. Công ty tôi có gần 30 công nhân lao động, đã được đăng ký Nội quy lao động hợp lệ. Trong nội quy lao động có điều khoản: “Nếu người lao động có hành vi trộm cắp tài sản của công ty có giá trị trên 5 triệu đồng sẽ bị xử lý kỷ luật sa thải.” Ngày 19/05/2018 tôi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm với anh Nguyễn Văn C. Ngày 1/1/2019, anh C có hành vi trộm cắp tài sản của công ty trị giá 2 triệu đồng. Vậy, trong trường hợp này, tôi có thể sa thải anh C được không?.

Dựa trên yêu cầu tư vấn của bạn, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty TNHH MTV FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về nội quy lao động

Căn cứ Điều 19 Bộ luật lao động 2012:

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

  1. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
  2. a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  3. b) Trật tự tại nơi làm việc;
  4. c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
  5. d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

  1. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
  2. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc”.

Tiếp đó, nội quy lao động phải được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động. Sau khi đã được đăng ký thì nội dung nội quy lao động của công ty hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai, quy định của pháp luật về việc xử lý kỉ luật sa thải

Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải: “Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

  1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
  2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

  1. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Điều 128 Bộ luật Lao động 2012: Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

–           Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

–           Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

–           Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

Đối chiếu với các quy định trên, mặc dù pháp luật quy định hành vi trộm cắp tài sản thuộc một trong các hành vi được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải. Tuy nhiên, theo như Nội quy lao động ghi rõ: “Nếu người lao động có hành vi trộm cắp tài sản của công ty có giá trị trên 5 triệu đồng sẽ bị xử lý kỷ luật sa thải.” Do đó, anh C trong trường hợp này, trộm cắp tài sản có giá trị dưới 5 triệu đồng, vì vậy, công ty không thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với anh C.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của bạn trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho bạn.

                                                                                                        Dương Hoài Thương – Công ty Luật FDVN

………………………………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online