Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TUYỂN TẬP HƠN 2000 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CHỌN LỌC CỰC HAY

TUYỂN TẬP HƠN 2000 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CHỌN LỌC CỰC HAY

FDVN trân trọng chia sẻ đến Quý anh/chị và các bạn bộ tài liệu với hơn 2000 Bản án, Quyết định được chọn lọc, sắp xếp theo các chủ đề chuyên sâu.

Tất cả các tài liệu này do các Luật sư/Chuyện viên pháp lý của FDVN biên soạn, tổng hợp và được cập nhật, đăng tải hằng ngày trên Website và Page của Công ty Luật FDVN, là:

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn

Page: LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

Anh/chị và các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại đây:

I. HÌNH SỰ

 1. TỔNG HỢP 09 BẢN ÁN VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-09-ban-an-ve-toi-truyen-ba-van-hoa-pham-doi-truy/

 1. TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-ve-toi-vi-pham-quy-dinh-ve-ke-toan-gay-hau-qua-nghiem-trong/

 1. TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN VỀ CÁC TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-ve-cac-toi-vo-y-lam-chet-nguoi/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ CÁC TỘI PHẠM CÓ HÀNH VI CHỐNG PHÁ, XÂM PHẠM LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-cac-toi-pham-co-hanh-vi-chong-pha-xam-pham-loi-ich-cua-nha-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam/

 1. TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ TỘI XÚC PHẠM QUỐC KỲ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-12-ban-an-ve-toi-xuc-pham-quoc-ky/

 1. TỔNG HỢP 21 BẢN ÁN VỀ TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-21-ban-an-ve-toi-pham-cong-nghe/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TỘI TRỐN THUẾ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-toi-tron-thue/

 1. TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-12-ban-an-ve-toi-can-tro-giao-thong-duong-bo/

 1. TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-08-ban-an-do-toa-an-quan-su-xet-xu/

 1. TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN VỀ TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-08-ban-an-ve-toi-xam-pham-cho-o-cua-cong-dan/

 1. TỔNG HỢP 15 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TÒA ÁN TUYÊN VÔ TỘI ĐỐI VỚI BỊ CÁO

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-15-ban-an-quyet-dinh-toa-an-tuyen-vo-toi-doi-voi-bi-cao/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-toi-che-giau-toi-pham/

 1. TỔNG HỢP 25 BẢN ÁN HÌNH SỰ VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA PHỤ NỮ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-25-ban-an-hinh-su-ve-van-de-bao-ve-danh-du-nhan-pham-cua-phu-nu/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI VU KHỐNG, TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-toi-vu-khong-toi-lam-nhuc-nguoi-khac/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM TOÀ ÁN TUYÊN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CHO BỊ CÁO

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-toa-an-tuyen-mien-trach-nhiem-hinh-su-cho-bi-cao/

 1. TỔNG HỢP 14 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC TỘI PHẠM AN NINH QUỐC GIA

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-14-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-toi-pham-an-ninh-quoc-gia/

 1. TỔNG HỢP 09 BẢN ÁN NHẬN ĐỊNH VỀ TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-09-ban-an-nhan-dinh-ve-toi-xam-pham-che-do-hon-nhan-gia-dinh/

 1. TỔNG HỢP 25 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-25-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-co-bi-cao-la-nguoi-chua-thanh-nien-pham-toi/

 1. TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH LÀ TRƯỜNG HỢP ĐỒNG PHẠM, PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-toa-an-nhan-dinh-la-truong-hop-dong-pham-pham-toi-co-to-chuc/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-nhan-dinh-bi-cao-pham-toi-chua-dat/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-cac-toi-pham-ve-moi-truong/

 1. TUYỂN TẬP 22 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Link tải: https://fdvn.vn/tuyen-tap-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-cac-toi-pham-ve-ma-tuy/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-nhan-dinh-bi-cao-vuot-qua-gioi-han-phong-ve-chinh-dang/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-cac-toi-pham-ve-chuc-vu/

 1. TỔNG HỢP 32 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-32-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-toi-pham-xam-pham-trat-tu-quan-ly-kinh-te/

 1. TỔNG HỢP 27 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-27-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-toi-xam-pham-quyen-so-huu/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-lien-quan-den-bao-ve-quyen-tre-em/

28. TỔNG HỢP BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA CẤP

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-ban-an-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-da-cap/

 1. TỔNG HỢP 34 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-34-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-toi-pham-trong-linh-vuc-thue-tai-chinh-ngan-hang-chung-khoan-bao-hiem/

30. TUYỂN TẬP 22 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Link tải: https://fdvn.vn/tuyen-tap-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-cac-toi-pham-ve-ma-tuy/

II. DÂN SỰ

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN CÔNG NHẬN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GIẤY VIẾT TAY

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-cong-nhan-hieu-luc-cua-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-la-giay-viet-tay/

 1. TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SÚC VẬT GÂY RA

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-10-ba%cc%89n-an-boi-thuong-thie%cc%a3t-ha%cc%a3i-do-suc-vat-gay-ra/

 1. TỔNG HỢP 33 PHÁN QUYẾT, BẢN ÁN CỦA CƠ QUAN TÀI PHÁN QUỐC TẾ VỀ CHIẾN TRANH, LÃNH THỔ, QUÂN SỰ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-33-phan-quyet-ban-an-cua-co-quan-tai-phan-quoc-te-ve-chien-tranh-lanh-tho-quan-su/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TUYÊN GIAO DỊCH VÔ HIỆU DO TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ VỚI BÊN THỨ BA

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-tuyen-giao-dich-vo-hieu-do-tron-tranh-nghia-vu-voi-ben-thu-ba/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-toa-an-nhan-dinh-ve-thoi-hieu-khoi-kien/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN ÁP DỤNG LẼ CÔNG BẰNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ap-dung-le-cong-bang-de-giai-quyet-tranh-chap/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT TÍCH

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-giai-quyet-van-de-ly-hon-khi-vo-chong-mat-tich/

 1. TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-24-ban-an-quyet-dinh-lien-quan-den-phan-quyet-trong-tai/

 1. TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CÓ ĐIỀU KIỆN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-tang-cho-co-dieu-kien/

 1. TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỨA MUA HỨA BÁN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-tranh-chap-hop-dong-hua-mua-hua-ban/

 1. TỔNG HỢP 05 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-05-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh/

 1. TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-52-an-le-song-ngu-viet-anh/

 1. TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-12-ban-an-giai-quyet-hop-dong-vo-hieu-do-nham-lan/

 1. TỔNG HỢP 16 BẢN ÁN & QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TUYÊN DI CHÚC HỢP PHÁP VÀ CHIA THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-16-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tuyen-di-chuc-hop-phap-va-chia-thua-ke-theo-di-chuc/

15. TỔNG HỢP 30 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-30-ban-an-ve-yeu-cau-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-giao-dich-dan-su-vo-hieu-do-gia-tao/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ CỦA VỢ CHỒNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-trach-nhiem-lien-doi-tra-no-cua-vo-chong/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA TUYÊN GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU TỪNG PHẦN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-tuyen-giao-dich-dan-su-vo-hieu-tung-pha/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN TUYÊN HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO LỪA DỐI

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-tuyen-hop-dong-vo-hieu-do-lua-doi/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-chia-tai-san-chung-vo-chong/

 1. TỔNG HỢP 21 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC, PHẠT CỌC

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-21-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-dat-coc-phat-coc/

 1. TỔNG HỢP BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CÓ THỎA THUẬN SỬ DỤNG NGOẠI TỆ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-lien-quan-den-tranh-chap-hop-dong-co-thoa-thuan-su-dung-ngoai-te/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NHÀ, ĐẤT CHO Ở NHỜ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tranh-chap-nha-dat-cho-o-nho/

24. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU LY HÔN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-yeu-cau-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-sau-ly-hon/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỨA THƯỞNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-hua-thuong/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ UY TÍN, DANH DỰ, NHÂN PHẨM

Link tải: https://fdvn.vn/20-ban-an-giai-quyet-tranh-chap-yeu-cau-boi-thuong-thiet-hai-ve-uy-tin-danh-du-nhan-pham/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-tranh-chap-lien-quan-den-tai-san-bi-ke-bien-cuong-che-thi-hanh-an/

28. TỔNG HỢP BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA CẤP

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-ban-an-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-da-cap/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-lien-quan-den-bao-ve-quyen-cua-phu-nu/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN SỬ DỤNG ÁN LỆ LÀM CĂN CỨ GIẢI QUYẾT

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-su-dung-an-le-lam-can-cu-giai-quyet/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH VỀ HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-tranh-chap-lien-quan-den-quy-dinh-ve-hui-ho-phuong/

 1. TỔNG HỢP 18 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM, QUYẾT ĐỊNH TÁI PHẨM VỀ YÊU CẦU TIẾP TỤC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ ĐƯỢC TOÀ ÁN CHẤP NHẬN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-18-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-quyet-dinh-tai-pham-ve-yeu-cau-tiep-tuc-thuc-hien-hop-dong-va-duoc-toa-an-chap-nhan/

 1. TUYỂN TẬP 22 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP/BẢO LÃNH TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Link tải: https://fdvn.vn/tuyen-tap-22-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-yeu-cau-huy-hop-dong-the-chap-bao-lanh-tai-cac-to-chuc-tin-dung/

 1. TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-khieu-kien-quyet-dinh-xu-phat-hanh-chinh-ma-co-quan-nha-nuoc-thua-kien/

 1. TỔNG HỢP 32 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP LỐI ĐI CHUNG VÀ QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-32-ban-an-ve-tranh-chap-loi-di-chung-va-quyen-cua-chu-so-huu-bat-dong-san-lien-ke/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA MẸ CON

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-xac-dinh-cha-me-con/

 1. TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CON NUÔI

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-12-ban-an-ve-nguoi-thua-ke-la-con-nuoi/

 1. TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN TÒA ÁN KHÔNG CHẤP NHẬN CHO LY HÔN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-toa-an-khong-chap-nhan-cho-ly-hon/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-yeu-cau-thay-doi-nguoi-truc-tiep-nuoi-con/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CÓ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN HOẶC CÓ YÊU CẦU VỀ QUYỀN TRỰC TIẾP NUÔI CON

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai-co-yeu-cau-chia-tai-san-hoac-co-yeu-cau-ve-quyen-truc-tiep-nuoi-con/

 1. TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-15-an-le-lien-quan-den-dat-dai-va-tai-san-gan-lien-voi-dat/

 1. TỔNG HỢP 30 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-30-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tranh-chap-trong-linh-vuc-xay-dung/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-bao-hiem/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-lien-quan-den-bao-ve-quyen-tre-em/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN BẢO VỆ NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-bao-ve-nguoi-thu-ba-ngay-tinh/

46. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VI PHẠM THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-vi-pham-thoi-han-bao-truoc-khi-cham-dut-hop-dong-lao-dong/

47. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TUYÊN VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-tuyen-van-ban-cong-chung-vo-hieu/

48. TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN KHÔNG CÔNG NHẬN VỢ CHỒNG NHƯNG CÓ GIẢI QUYẾT CHIA TÀI SẢN CHUNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-khong-cong-nhan-vo-chong-nhung-co-giai-quyet-chia-tai-san-chung/

49. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TUYÊN DI CHÚC VÔ HIỆU

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-tuyen-di-chuc-vo-hieu/

50. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC VỀ YÊU CẦU HUỶ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ ĐƯỢC TOÀ ÁN CHẤP NHẬN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-ve-yeu-cau-huy-ket-qua-dau-gia-tai-san-va-duoc-toa-an-chap-nhan/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP BẢO HIỂM MÀ TÒA ÁN TUYÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHẢI CHI TRẢ CHO NGƯỜI MUA BẢO HIỂM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-tranh-chap-bao-hiem-ma-toa-an-tuyen-doanh-nghiep-bao-hiem-phai-chi-tra-cho-nguoi-mua-bao-hiem/

 1. TỔNG HỢP 18 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM, QUYẾT ĐỊNH TÁI PHẨM VỀ YÊU CẦU TIẾP TỤC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ ĐƯỢC TOÀ ÁN CHẤP NHẬN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-18-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-quyet-dinh-tai-pham-ve-yeu-cau-tiep-tuc-thuc-hien-hop-dong-va-duoc-toa-an-chap-nhan/

53. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-yeu-cau-boi-thuong-trach-nhiem-nha-nuoc/

III. HÀNH CHÍNH – KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

* Hành chính

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC VỤ KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-vu-kien-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thue/

 1. TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-khieu-kien-quyet-dinh-xu-phat-hanh-chinh-ma-co-quan-nha-nuoc-thua-kien/

 1. TỔNG HỢP 40 BẢN ÁN VỀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN VÀ 19 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ LIÊN QUAN

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-40-ban-an-ve-khoi-kien-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-ma-co-quan-nha-nuoc-thua-kien-va-19-quyet-dinh-giam-doc-tham-co-lien-quan/

 1. TỔNG HỢP CÁC BẢN ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CẤP PHÉP ĐẦU TƯ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-cac-ban-an-hanh-chinh-lien-quan-den-viec-dang-ky-kinh-doanh-cap-phep-dau-tu/

* KINH DOANH THƯƠNG MẠI

 1. TỔNG HỢP CÁC BẢN ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CẤP PHÉP ĐẦU TƯ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-cac-ban-an-hanh-chinh-lien-quan-den-viec-dang-ky-kinh-doanh-cap-phep-dau-tu/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, VỐN GÓP TRONG CÔNG TY

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-co-phan-von-gop-trong-cong-ty/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-dich-vu-trong-linh-vuc-kinh-doanh-thuong-mai/

 1. TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-quyet-dinh-ve-tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai-voi-doanh-nghiep-nuoc-ngoai/

5. TỔNG HỢP BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA CẤP

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-ban-an-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-da-cap/

6. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LOGISTICS

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-hop-dong-dich-vu-logistics/

7. TỔNG HỢP 23 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-23-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-lien-quan-den-tranh-chap-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa/

8. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tranh-chap-noi-bo-doanh-nghiep/

* LAO ĐỘNG

 1. TỔNG HỢP 17 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-17-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tranh-chap-lao-dong-ma-nguoi-lao-dong-la-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VI PHẠM THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-vi-pham-thoi-han-bao-truoc-khi-cham-dut-hop-dong-lao-dong/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN CÓ PHÁN QUYẾT SA THẢI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-co-phan-quyet-sa-thai-ky-luat-lao-dong-trai-phap-luat/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-tranh-chap-bao-hiem-y-te-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-bao-hiem-that-nghiep/

 1. TỔNG HỢP 39 BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-39-ban-an-tranh-chap-ve-hop-dong-lao-dong/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Link tải: https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-yeu-cau-hoan-tra-chi-phi-dao-tao/

———————–

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

 

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online