Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG GẶP

TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG GẶP

FDVN tiếp tục chia sẽ: TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG GẶP do các Chuyên viên pháp lý/Luật sư FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Chúng tôi chia sẽ tài liệu này vì mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các  mục đích khác bất hợp pháp.

Mời tải tài liệu tại đây:

 1. Chuyên ngành Quảng Cáo
 2. Chuyên ngành Quản trị nhân lực
 3. Chuyên ngành nhân sự
 4. Chuyên ngành Xây dựng
 5. Chuyên ngành Kinh tế
 6. Chuyên ngành Y tế – Sức khỏe
 7. Chuyên ngành điện tử
 8. Chuyên ngành đầu bếp – phòng bếp
 9. Chuyên ngành Xuất nhập khẩu
 10. Chuyên ngành bảo hiểm
 11. Chuyên ngành điều dưỡng
 12. Chuyên ngành thiết kế đồ họa
 13. Chuyên ngành Bất động sản
 14. Chuyên ngành kiểm toán
 15. Chuyên ngành may mặc
 16. Chuyên ngành tài chính
 17. Chuyên ngành xây dựng
 18. Chuyên ngành hành chính văn phòng
 19. Chuyên ngành tiếp thị marketing
 20. Chuyên ngành luật pháp
 21. Chuyên ngành máy tính – tin học
 22. Chuyên ngành môi trường
 23. Dụng cụ y tế
 24. Chuyên ngành khách sạn
 25. Vật kiệu xây dựng
 26. Chuyên ngành du lịch
 27. Chuyên ngành Ngân hàng

Bài viết liên quan