Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hôn nhân và GĐ / Trợ cấp xã hội đối với người đơn thân nghèo nuôi con?

Trợ cấp xã hội đối với người đơn thân nghèo nuôi con?

    Gia đình tôi đang thuộc diện hộ nghèo và đã được xét hộ nghèo, chồng tôi mất hơn 2 năm trước, để lại cho tôi nuôi 01 đứa con nhỏ mới 9 tuổi. Tôi có được Ủy ban xã nói về trợ cấp cho người đơn thân nghèo đang nuôi con, vậy điều kiện để tôi  được nhận trợ cấp xã hội ngày là gì? Mong Quý công ty tư vấn và sớm phản hồi.

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1] Đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì:

Điều 5. Đối tượng hưng trợ cấp xã hội hàng tháng

  1. Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con.”

Dẫn chiếu theo quy định trên và theo thông tin mà Chị cung cấp thì Chị thuộc một trong các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và mức hưởng theo quy định tại điểm g Điều 6 của Nghị định 136/2013/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

  1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây:

  1. g) Hệ số 1,0 đối với đi tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này đang nuôi 01 con;

 Và mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng (Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP có quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội).

Chính vì vậy, Chị cần thực hiện các thủ tục cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội mỗi tháng là 270.000 đồng.

[3] Thủ tục đề nghị được trợ cấp xã hội hàng tháng

Theo quy định tại Điều 7, 8 Nghị định 136/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 17 Nghị định 140/2018/NĐ-CP thì Chị cần thực hiện các thủ tục để được hưởng trợ cấp xã hội như sau:

Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội mẫu số 1c ban hành kèm Nghị định 140/2018/NĐ-CP;
  • Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơnthân nghèo đang nuôi con.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Chị cư trú;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt) thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày;

Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.

Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:  Kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

                                                                    Theo CVPL: Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online