Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TRÌNH ĐỘ LỚP 9 CÓ BỊ GỌI ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

TRÌNH ĐỘ LỚP 9 CÓ BỊ GỌI ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

Tôi học hết lớp 9 thì không học nổi nữa nên tôi đã ở nhà đi làm công cho người ta. Năm nay tôi 18 tuổi và năm sau sẽ có đơn gọi nhập ngũ. Tôi muốn hỏi Quý công ty với trình độ văn hóa lớp 9 như tôi thì bị gọi đi không? Mong Quý công ty tư vấn.

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP về tiêu chuẩn tuyển quân gồm:

1. Tuổi đời:

 1. a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
 2. b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
 3. Tiêu chuẩn chính trị:
 4. a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 5. b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 6. Tiêu chuẩn sức khỏe:
 7. a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQPngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 8. b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 9. c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.
 10. Tiêu chuẩn văn hóa:
 11. a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
 12. b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, đối chiếu câu hỏi của Qúy khách thì về tiêu chuẩn văn hóa để tuyển nghĩa vụ quân sự nói chung là từ lớp 8 trở lên. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt (địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người) thì trình độ văn hóa tuyển nghĩa vụ có thể hạ xuống, mức thấp nhất là cấp tiểu học. Do đó, trình độ lớp 9 vẫn sẽ gọi đi nghĩa vụ quân sự khi đáp ứng các tiêu chí còn lại.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan