Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TRẢ LỜI KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CỦA VKS TỐI CAO TRONG CÔNG TÁC THADS

TRẢ LỜI KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CỦA VKS TỐI CAO TRONG CÔNG TÁC THADS

Ngày  21 tháng 1 năm 2021 Viện kiểm sát tối cao có Công văn số 263/VKSTC-V11 Trả lời khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát THADS

Gồm các nội dung:

  • Điều 31 Luật thi hành án dân sự(THADS) quy định đơn yêu cầu phải có nội dung thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án(THA) của người phải THA là không phù hợp với thực tế, do người có đơn yêu cầu THA khó có thể tự xác minh điều kiện THA của người phải THA mà thường yêu cầu chấp hành viên xác minh điều kiện THA của người phải THA hoặc nếu có xác minh điều kiện THA của người phải THA thì kết quả xác minh đó chưa đảm bảo tính chính xác, khách quan;
  • Điều 95 Luật THADS quy định trong trường hợp kê biên nhà ở gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của người khác mà họ không đồng ý thì Chấp hành viên vẫn kê biên nhà ở. Nhưng thực tế việc kê biên nhà ở mà không kê biên quyền sử dụng đất thì không xử lý được, gây tốn kém chi phí;
  • Chưa có quy định thời hạn Cơ quan THADS phải trả lời kiến nghị của VKS và chế tài đối với các cơ quan không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị trong công tác THADS.

Cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tải Công văn số 263/VKSTC-V11

Bài viết liên quan