Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HAY VỀ TRANH CHẤP LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TỔNG HỢP BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HAY VỀ TRANH CHẤP LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

      I. Bản án/Quyết định về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với kiểu dáng công nghiệp)

 1. Quyết định số 29/2009/DS-GĐT-HDTP ngày 09/9/2009 của Tòa án tối cao về vụ án “Đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp” (về mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm)
 2. Bản án số: 01/2018/KDTM-ST Ngày 29 – 10 – 2018 của tòa án tỉnh Hưng Yên Về việc “Tranh chấp về quyền sở hữu tuệ” (tranh chấp kiểu dáng công nghiệp)
 3. Bản án số: 36/2018/KDTM-ST Ngày 19/10/2018 của Tòa án Thành phố Hà Nội Về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. (Tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp, sản phẩm xe máy)
  II. Bản án/Quyết định về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với nhãn hiệu)
 4. Bản án số: 01/2019/KDTM-PT Ngày 09 – 01 – 2019 của Tòa án cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh V/v tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. ( Tranh chấp về xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, giữa nhãn hiệu ASANO và ASANZO)
 5. Bản án số: 17/2019/KDTM-ST Ngày: 31-5-2019 của Tòa án Thành Phố Hà Nội V/v tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. (Tranh chấp về xâm phạm nhãn hiệu thực phẩm)
 6. Bản án Số: 938/2013/KDTM-ST Ngày: 19/8/2013 của Tòa án Thành Phố Hồ Chí Minh V/v: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”. (tranh chấp về xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu)
 7. Bản án số: 210/2018/HC-PT Ngày: 01/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội V/v: khởi kiện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nhãn hiệu hàng hóa ( về nhãn hiệu sản phẩm Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê tự phục vụ, dịch vụ chỗ ở tạm thời)
 8. Bản án số:18/2016/KDTM-ST Ngày: 12/05/2016 của Tòa án Thành Phố Hà Nội V/v Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp (tranh chấp về xâm phạm nhãn hiệu dịch vụ du lịch)
 9. Quyết định Số: 21/2018/QĐ – PT ngày 20/06/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết việc kháng cáo Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (quyền đối với nhãn hiệu)
 10. Quyết định Số: 17/2018/QĐST-KDTM ngày 26/11/2018 của Tòa án tỉnh Bình Dương (Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên Thương Mại)
 11. Quyết định giám đốc thẩm Số: 06/2015/KDTM-GĐT Ngày: 17/04/2015 của Tòa án tối cao về vụ án: “Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ ”.

        III. Bản án  tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với tên miền)

 1. Bản án số: 28/2019/KDTM -ST. Ngày: 24/07/2019. Của Tòa án Thành Phố Hà Nội “Về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ  tên miền ”
  IV. Bản án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền tác giả)
 2. Bản án số: 774/2019/DSPT Ngày: 03/9/2019 của Tòa án Thành Phố Hồ Chí Minh  V/v Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Quyền nhân thân trong quyền tác giả đối với tác phẩm)
  V. Bản án tranh chấp về Hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 3. Bản án số: 01/2019/KDTM-ST Ngày: 24- 9 – 2019 của Tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế V/v tranh chấp Hợp đồng Li xăng (Hợp đồng Li Xăng và phí bản quyền thương hiệu)
 4. Bản án số: 29/2018/KDTM-PT Ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Tòa án cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh về Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và sản xuất kịch bản”
 5. Bản án số: 04/2019/KDTM-PT Ngày: 22/01/2019 của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng V/v: “Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ”
  VI. Bản án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với giải pháp công nghệ)
 6. Bản án số: 136/2011/KDTM-PT ngày 29/08/2011 Của Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại Thành Phố Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (về quyền sở hữu giải pháp công nghệ)

         VII.  Bản án  hình sự về sản xuất hàng giả

 1. Bản án số: 09/2019/HS-ST Ngày: 14/3/2019 của Tòa án tỉnh Bắc Ninh (sản xuất hàng giả)
 2. Bản án số 67/2019/HSST Ngày 07/05/2019 của Tòa án Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh Về tội sản xuất và buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
 3. Bản án số 300/2017/HSST Ngày 18/09/2017 của Tòa án nhân dân Hà Nội về tội buôn bán hàng giả
  Chi tiết tại: Tông hợp bản án sở hữu trí tuệ

Bài viết liên quan