Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 – 2019)

TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 – 2019)

Nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Chuyên viên pháp lý, Giảng viên, các học viên, sinh viên ngành Luật. Các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật FDVN đã hệ thống, tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực Hình sự, Tố tụng hình sự. Tài liệu này bao gồm các Nghị quyết đươc ban hành từ năm 1986 đến năm 2019. Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác.

Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Mời tải file đính kèm:

TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT VỀ HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ 1986 ĐẾN 2019

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online