Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN SƠ, TRUNG, CAO CẤP QUA CÁC NĂM

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN SƠ, TRUNG, CAO CẤP QUA CÁC NĂM

LUẬT SƯ FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu đồ sộ với 4132 trang tài liệu tổng hợp đề thi của các kỳ thi  tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp.

Đây là bộ đề thi, mà qua đó không chỉ người hành nghề kiểm sát tham khảo mà mọi người hành nghề luật có thể đối chiếu, tham khảo để có kiến thức chuyên sâu về tố tụng và pháp luật nội dung để sử dụng cho việc hành nghề.

LUẬT SƯ FDVN tiếp tục tinh thần vừa hành nghề, vừa chia sẻ để mọi người thuận tiện tham khảo các tài liệu luật. Chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ các bộ tài liệu được các Luật sư của FDVN tổng hợp trong thời gian tới.

Đề nghị các đồng nghiệp, bạn đọc khi chia sẻ lại chỉ với mục đích phi thương mại và hoàn toàn miễn phí để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận tài liệu.

Trân trọng cảm ơn.

Xin mời tải Bộ tài liệu theo link đính kèm:

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC KỲ THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN SƠ CẤP, TRUNG CẤP VÀ CAO CẤP CỦA VIỆN KIỂM SÁT

Bài viết liên quan