Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 9 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TỔNG HỢP 9 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

FDVN tiếp tục chia sẻ tài liệu “TỔNG HỢP 9 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 09 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

STT

TÊN BẢN ÁN

SỐ TRANG

1.

Bản án số 03/2020/DS-PT ngày 11/02/2020 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý” của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung: Ông Lương Văn C ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với ông Lương Đức C1, ông C1 hứa thưởng cho ông C 50% diện tích đất nếu đòi lại được 7.500 m2. Kết quả thực hiện công việc: UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định công nhận ông C1 được sử dụng 2.000mđất, công nhận 5.500m2 đất cho Tổ phụ Lão. Ông C1 tiếp tục khiếu nại đến UBND các cấp và khởi kiện tại Tòa án. Tuy nhiên, ông C sau đó không tiếp tục thực hiện công việc theo hợp đồng dịch vụ pháp lý cho ông C1, do vậy ông C1 không chi trả 50% diện tích đất đã đòi được cho ông C.

Yêu cầu khởi kiện: Buộc ông C1 phải cắt ra 50% đất tổng số 2.000 m2 đất đã đòi được tương đương 1.000 m2 C.

Bản án sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C

Tòa án phúc thẩm tuyên: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký; Ông C1 tự nguyện hỗ trợ cho ông C số tiền 50.000.000đồng.

1 – 6

2.

Bản án số 29 /2019/DSST ngày 28/10/2019 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý” của Tòa án nhân dân thành phố V tỉnh N

Nội dung: Bà Nguyễn Thị V ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với ông Dương Đức T. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà V có chi cho ông T nhiều khoản tiền để giải quyết vụ án. Do quyết định của Tòa án phúc thẩm không đúng nguyện vọng của bà V và cam kết của các bên trong hợp đồng nên bà V yêu cầu ông T phải trả lại cho bà toàn bộ các khoản tiền bà đã chi cho ông T trong quá trình ông T thực hiện công việc bảo vệ quyền lợi cho bà với tổng số tiền là 148.000.000đồng.

Tòa án tuyên:

– Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị V, buộc ông Dương Đức T phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị V số tiền đã nhận tại các phiếu thu tiền tổng cộng là 58.000.000đồng;

– Bác yêu cầu của bà Nguyễn Thị V đối với các khoản tiền không có căn cứ là 90.000.000đồng

7 – 18

3.

Bản án số  08/2019/KDTM-PT ngày 23/5/2019 về “tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý” của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng

Nội dung: Công ty Luật A và Công ty TP ký hợp đồng dịch vụ pháp lý số 10/2017/HĐDV-MT và Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 20-2017/HĐDV-MT, theo đó, công ty Luật A tư vấn pháp luật, cử người đại diện theo ủy quyền hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công ty TP trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với cá nhân, pháp nhân chưa thanh toán tiền cho Công ty TP. Thù lao bằng 45% số tiền mà công ty TP thực tế được thanh toán. Trường hợp công ty TP chấm dứt trước hợp đồng không được sự đồng ý của công ty Luật A thì phải thanh toán cho Công ty Luật A số tiền bằng thù lao giải quyết công việc. Tuy nhiên, công ty TP đã chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên A.

Yêu cầu khởi kiện: Công ty Luật A yêu cầu buộc Công ty TP phải thanh toán tổng số tiền là 233.011.938 đồng theo hai hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty TP phải thanh toán cho Công ty Luật A số tiền thù lao của Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 20/2017/ HĐDV-MT là 82.500.000đồng; Không chấp nhận một phần yêu cầu của Công ty Luật A đối với số tiền 150.511.000đồng về việc thanh toán thù lao giải quyết công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 10/2017/HĐDV-MT và tiền thuế GTGT của hai hợp đồng dịch vụ pháp lý nêu trên.

Tòa án phúc thẩm tuyên: Sửa Bản án theo hướng: Buộc Công ty TP phải thanh toán cho Công ty Luật A số tiền thù lao của Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 20/2017/HĐDV-MT là 82.500.000đ; Buộc Công ty TP phải thanh toán cho Công ty Luật A số tiền 8.250.000đ  thuế Giá trị gia tăng.

19 – 27

4.

Bản án số 74/2019/DSPT ngày 07- 5- 2019 về “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng dịch vụ pháp lý bị đơn phương chấm dứt trước thời hạn” của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Nội dung: Bà Hoàng Thị V có ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Văn

phòng luật sư Nguyễn Thanh H để nhận trợ giúp pháp lý trong vụ việc khiếu kiện hành chính. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, VPLS Nguyễn Thanh H không cử người tham gia để bảo vệ quyền lợi cho bà V khi được triệu tập đối thoại, khi bà V bị UBND Tp. B thông báo cưỡng chế đi dời nhà, bà V có liên lạc với Luật sư H nhưng không được trợ giúp. Ngày 22/6/2016, bà V đã gửi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ pháp lý và đại diện ủy quyền trước thời hạn nhưng VPLS Nguyễn Thanh Hà không đồng ý.

Yêu cầu khởi kiện: Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng dịch vụ pháp lý bị

đơn phương chấm dứt trước thời hạn.

VPLS Nguyễn Thanh H có yêu cầu phản tố yêu cầu bà V phải bồi thường cho Văn phòng Luât sư Nguyễn Thanh H số tiền 673.577.000 đồng, tuy nhiên sau đó đã rút yêu cầu phản tố về vấn đề này.

Tòa án sơ thẩm quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà V, tuyên bố Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa bà V với VPLS Nguyễn Thanh H chấm dứt trước thời hạn; Đình chỉ yêu cầu phản tố của VPLS Nguyễn Thanh H về việc yêu cầu bà V phải trả 673.577.000 đồng tiền công sức, chi phí hợp lý theo hợp đồng.

– Bà V và Luật sư Nguyễn Thanh H kháng cáo bản án sơ thẩm

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của V, tuyên bố Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa bà V với VPLS Nguyễn Thanh H chấm dứt trước thời hạn từ ngày 22/02/2016; Không chấp nhận kháng cáo của VPLS Nguyễn Thanh H.

28 – 34

5.

Bản án số 62/2018/DS-PT ngày 02-11-2018 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý” của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung: ông Nguyễn L có giao kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với Văn phòng luật sư Trần Cao nhằm mục đích tư vấn, tham gia hòa giải và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho ông L. Thù lao cho toàn bộ quá trình làm việc được tính trọn gói là 90.000.000đồng. Vì vụ án phức tạp nên ông L thỏa thuận gửi thêm cho Luật sư Trần Cao N 10.000.000 đồng, tuy nhiên thực tế các chứng từ thể hiện ông L mới chỉ gửi cho VPLS Trần Cao 85.000.000 đồng. Trong quá trình vụ án đang được thụ lý giải quyết, ông L rút đơn khởi kiện và Tòa án đã ra quyết định đình chỉ xét xử vụ án.

Yêu cầu khởi kiện: Ông L yêu cầu buộc ông Trần Cao N trả lại ông số tiền 100.000.000đ và lãi suất là 35 tháng theo quy định của pháp luật.

Tòa án sơ thẩm (TAND quận Sơn Trà) tuyên: Bác đơn yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn L đối với ông Trần Cao N.

Ông Nguyễn L có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với nội dung: Yêu cầu buộc ông N trả lại 100.000.000đồng và lãi tính từ ngày 16/9/2015 đến ngày 24/8/2018 theo quy định của pháp luật.

Tòa án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn L, Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng.

35 – 41

6.

Bản án số 759/2018/DS-PT ngày 20/08/2018 về “Tranh chấp hợp đồng pháp lý” của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Công ty Luật K ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với bà Trần Thị Mỹ T với nội dung: Công ty tư vấn và giúp bên bà T tham gia giải quyết vụ kiện của bà T tại Tòa án nhân huyện O và Tòa án nhân dân tỉnh N, để yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà D và ông X;  hủy Thông báo cấp, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ bà D sang ông X; Công ty thay mặt bà T lập các thủ tục về thi hành án tại các cơ quan thi hành án thuộc tỉnh N, thay mặt bà T nhận tiền hoặc tài sản được thi hành án. Sau khi có hai bản án dân sự sơ và phúc thẩm, Công ty đã làm các thủ tục thi hành án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, bà T đơn phương rút yêu cầu thi hành án vì đã tự thỏa thuận với bà D, ông X nhưng không thông báo cho Công ty Luật K biết. Bà T đã vi phạm Điều 5 của Hợp đồng hai bên đã ký kết.

Yêu cầu khởi kiện: buộc bà Trần Thị Mỹ T bồi thường số tiền 120.000.000 đồng theo nội dung Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 30/DS-TK.HCM ngày 15/10/2014.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty luật K, buộc bà T bồi thường cho Công ty Luật K số tiền 120.000.000 đồng.

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty luật K, buộc bà T bồi thường cho Công ty Luật K số tiền 120.000.000 đồng.

42 – 50

7.

Bản án số 14/2018/DS-PT ngày 19/01/2018 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Nội dung: ông T ký hợp đồng dịch vụ pháp lý ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Phạm C tư vấn pháp luật và cử Luật sư đại diện cho vợ chồng ông T, bà C1 thực hiện thủ tục khởi kiện vợ chồng ông Mai Văn N, bà Bùi Thị C2 về việc Tranh chấp đòi tài sản với mức phí dịch vụ thỏa thuận là 13% tính trên giá trị tài sản mà vợ chồng ông T nhận lại được. VPLS Phạm C đã cử Luật sư nộp đơn khởi kiện và được Tòa án thụ lý. Sau khi được Tòa án triệu tập làm việc thì vợ chồng ông N, bà C2 thỏa thuận trả 2.160.000.000đ được vợ chồng ông T, bà C1 đồng ý. Sau khi nhận đủ số tiền, ông T, bà C1 phải thanh toán phí dịch vụ là 280.800.000 đồng cho VPLS Phạm C, tuy nhiên ông T, bà C1 chỉ thanh toán 218.992.000 đồng.

Yêu cầu khởi kiện: VPLS Phạm C yêu cầu vợ chồng ông T, bà C1 phải trả số tiền còn thiếu là 61.808.000đ và yêu cầu tính lãi suất 8%/năm tính từ ngày khởi kiện cho đến khi thanh toán xong số tiền còn thiếu.

Tòa án sơ thẩm tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VPLS Phạm C, buộc ông T, bà C1 trả cho trả cho Văn phòng Luật sư Phạm C tổng số tiền là 70.297.000đ. Trong đó tiền gốc là 61.808.000đ; tiền lãi là 8.489.000đ.

Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tòa án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn VPLS Phạm C, Buộc vợ chồng ông T, bà C1 có nghĩa vụ thanh toán cho VPLS  Phạm C số tiền 70.297.000đ. Trong đó tiền gốc là 61.808.000đ; tiền lãi là 8.489.000đ. Đình chỉ và trả lại đơn khởi kiện về yêu cầu phản tố của vợ chồng ông T, bà C1 đối với VPLS Phạm C.

51 – 58

8.

Bản án số 39/2017/DS-PT ngày 15/2/2017 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

Nội dung: Công ty Luật HV ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với công ty HH để đòi khoản tiền 648.000.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán mà công ty TNHH Thương mại và sản xuất MĐ phải trả cho HH. Phí luật sư ở giai đoạn đàm phán là 40% của tổng số tiền mà phía MĐ hoàn trả cho HH. Công ty Luật HV đã tư vấn Luật cho HH và gửi công văn số 517 giới thiệu tư cách đai diện theo ủy quyền và thông báo yêu cầu đòi nợ của HH đến MĐ. Đại diện MĐ có điện thoại, phản hồi bằng email mà hẹn gặp tại trụ sở của công ty HV để thỏa thuận. Tuy nhiên sau đó đại diện của công ty MĐ và HH đã thông báo qua điện thoại cho Công ty Luật HV về việc HH và MĐ đã thống nhất phương án, theo đó, HH đã nhận hàng của HV trị giá 648 triệu đồng. Công ty HH đề xuất với công ty Luật HV về việc chấm dứt hợp đồng với phí luật sư 20-30 triệu đồng vì hai bên HH và MĐ đã thỏa thuận được với nhau.

Yêu cầu khởi kiện: Công ty HV yêu cầu HH hoàn trả phí luật sư là 259.200.000 đồng, tiền thuế VAT/phí luật sư là 25.920.000 đồng, tổng là 285.120.000 đồng, tiền lãi chậm thanh toán là 285.120.000 đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Luật HV về việc đòi bà N (chủ Công ty HH) phải trả các khoản tiền theo Hợp đồng là 321.372.800đ.

Bản án phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Luật HV về đòi tiền phí luật sư đối với chủ Doanh nghiệp tư nhân HH là 10% của số tiền 648.000.000đ;

– Buộc bà Vũ Thị N – Chủ Doanh nghiệp tư nhân HH phải trả cho
Công ty Luật TNHH HV số tiền 64.800.000đ;

– Không chấp nhận phần còn lại yêu cầu khởi kiện của Công ty Luật TNHH HV về đòi tiền phí luật sư, tiền thuế và lãi chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tổng là 256.672.800đ.

59 – 66

9.

Bản án số 87/2017/DS-ST ngày 04/08/2017 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý” của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nội dung: Con bà Nguyễn Thị A bị Công an huyện C đề nghị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Cà Mau áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Bà đã hợp đồng với ông Huỳnh Cao M với nội dung: Ông M tham gia giúp đỡ pháp lý, bảo đảm cho con bà được thay đổi từ biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng chuyển thành biện pháp giáo dục tại địa phương. Số tiền thù lao: 20.000.000đ, đã có giấy biên nhận tiền. Ông M cam kết nếu không đạt kết quả thì ông M phải trả lại cho bà 20.000.000đ. Ngày 07/9/2016, Tòa án đã quyết định đưa con bà vào trường giáo dưỡng thời hạn 12 tháng.

Yêu cầu khởi kiện: Bà A yêu cầu ông M trả lại cho bà 20.000.000đ

Nhận định của Tòa án: Việc ông M tư vấn pháp luật và tham gia bảo vệ quyền lợi cho con bà A không lập thành văn bản có các nội dung chính theo Điều 26 của Luật luật sư nên hợp đồng vô hiệu. Đồng thời, việc ông M thỏa thuận ông M sẽ giúp cho con của bà A chuyển từ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là trái với quy định của pháp luật nên hợp đồng vô hiệu. Ghi nhận sự tự nguyện của bà A là trả lại cho ông M 500.000đ tiền đã tư vẫn pháp lý cho bà A.

Tòa án tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị A.
Buộc ông Huỳnh Cao M trả lại cho bà A số tiền 19.500.000đ.

67 – 69

LINK TẢI: BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

Luật sư tại Phú Quốc

65 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan