Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / TỔNG HỢP 89 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ (2014 – 2020)

TỔNG HỢP 89 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ (2014 – 2020)

FDVN tiếp tục chia sẽ bộ tài liệu: TỔNG HỢP 89 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ do các Chuyên viên pháp lý/ Luật sư FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Tài liệu này gồm các Thông báo rút kinh nghiệm sau:

1. Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC2-V1 ngày 24/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “đánh bạc” và tội “gá bạc”…………………………………………..1
2. Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC2-V1 ngày 16/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại…………….4
3. Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC2-V1 ngày 09/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích” bị hủy án để điều tra lại………….….7
4. Thông báo rút kinh nghiệm về số 13/TB-VC2-V1 ngày 07/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”………………………………11
5. Thông báo rút kinh nghiệm số 977A/TB-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”…………………………………………..13
6. Thông báo rút kinh nghiệm số 1121/TB-VKS-P2 ngày 11/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”………………………16
7. Thông báo rút kinh nghiệm số 982/TB-VKSTC ngày 03/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự……………………………………………………………………………….22
8. Thông báo rút kinh nghiệm số 961/TB-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm………………………………………………………………26
9. Thông báo một số kinh nghiệm số 929/TB-VKSTC ngày 26/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong 03 năm (2016, 2017, 2018)………….…………………….29
10. Thông báo rút kinh nghiệm số 885/TB-VKSTC ngày 19/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”……….………………………………….40
11. Thông báo rút kinh nghiệm số 884/TB-VKSTC ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “mua bán trái phép chất ma túy”…………………..…………………..44
12. Thông báo rút kinh nghiệm số 875/TB-VKSTC ngày 15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại cơ sở giam giữ……………………………………………………………………………………….47
13. Thông báo rút kinh nghiệm số 786/TB-VKSTC ngày 28/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “giết người”, “cướp tài sản của công dân”……………………………..53
14. Thông báo rút kinh nghiệm số 777/TB-VKSTC ngày 24/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”………………..…………………………60
15. Thông báo rút kinh nghiệm số 89/TB-VC2-V1 ngày 08/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích” bị hủy án để điều tra lại……….…64
16. Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VKS ngày 04/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”……….………………………….67
17. Thông báo rút kinh nghiệm số 74/TB-VC2-V1 ngày 30/08/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”…………………69
18. Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VC2-V1 ngày 20/08/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích”………..…………………………71
19. Thông báo rút kinh nghiệm số 72/TB-VC2-V1 ngày 20/08/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích”……………………..……………74
20. Thông báo rút kinh nghiệm số 56/TB-VC1-HS ngày 15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về kiểm sát hồ sơ và kiểm sát bản án hình sự…………………….77
21. Thông báo rút kinh nghiệm số 51/TB-VC1-V1 ngày 14/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”………………………..81
22. Thông báo rút kinh nghiệm số 50/TB-VC1-KS ngày 7/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “mua bán trái phép chất ma túy”……..…………………84
23. Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC1-V1 ngày 10/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “giết người”………………………………………………..87
24. Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC2-V1 ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản”……………………..89
25. Thông báo rút kinh nghiệm số 44/TB-VC2-V1 ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…………………………….94
26. Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VC2-V1 ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”……………………………………………………………………………….96
27. Thông báo rút kinh nghiệm số 42/TB-VC2-V1 ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cưỡng đoạt tài sản”, “cố ý làm hư hỏng tài sản”………..98
28. Thông báo rút kinh nghiệm số 41/TB-VC2-V1 ngày 04/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “trộm cắp tài sản”……………..……………………….100
29. Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V1 ngày 03/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “đánh bạc” và tội “tổ chức đánh bạc”………………….103
30. Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-VC2-V1 ngày 25/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích”………………..………………..105
31. Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VC2-V1 ngày 18/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy án do áp dụng án treo không đúng quy định………………………………………………………………………….108
32. Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VC1-HS ngày 03/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “mua bán trái phép chất ma túy”…………….…………..111
33. Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC1-HS ngày 03/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “đánh bạc”………………………………………………113
34. Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VC1-HS ngày 03/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “trộm cắp tài sản”…………………………………………………………………………………….116
35. Thông báo rút kinh nghiệm số 26/TB-VC2-V1 ngày 28/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích”…………………………………120
36. Thông báo rút kinh nghiệm số 26/TB-VC1-HS ngày 16/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “mua bán trẻ em”…………………………..…………….122
37. Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VC2-V1 ngày 18/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về “giết người”……………………………………………….124
38. Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC3-V1 ngày 04/03/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về vi phạm trong áp dụng pháp luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội………………………………..…………………………………126
39. Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC3-V1 ngày 28/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”………..130
40. Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC2-V1 ngày 16/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích” bị hủy án để điều tra lại…………133
41. Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC1-HS ngày 13/2/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “cố ý gây thương tích”………..………………………….136
42. Thông báo rút kinh nghiệm số 94/TB-VC3-V1 ngày 28/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “trộm cắp tài sản”…………..…………..139
43. Thông báo rút kinh nghiệm số 04/TB-VC2-V1 ngày 13/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “trộm cắp tài sản”………….…………………………..142
44. Thông báo rút kinh nghiệm số 04/TB-VC1-HS ngày 30/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “giết người”………………………………………..…….147
45. Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB-VC2-V1 ngày 13/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “hiếp dâm”………………………..……………………152
46. Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB-VC2-V1 ngày 06/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”……………..…………….157
47. Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB-VC1-HS ngày 10/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “mua bán trái phép chất ma túy”……….………………..159
48. Thông báo rút kinh nghiệm số 577/TB-VKSTC ngày 28/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”……………………………….161
49. Thông báo rút kinh nghiệm số 576/TB-VKSTC ngày 28/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “giết người”……………………………………….…………………164
50. Thông báo rút kinh nghiệm số 554/TB-VKSTC ngày 16/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “giết người”………………………………………………………….168
51. Thông báo rút kinh nghiệm số 513/TB-VKSTC-V7 ngày 30/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “giết người” và “cướp tài sản”…………………………………171
52. Thông báo rút kinh nghiệm số 59/TB-VC2-V1 ngày 22/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “giết người”………………..…………………………..174
53. Thông báo rút kinh nghiệm số 59/TB-VC1-V1 ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “gây rối trật tự công cộng”……………………………….176
54. Thông báo rút kinh nghiệm số 54/TB-VC1-HS ngày 27/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “giết người”……………………..……………………….179
55. Thông báo rút kinh nghiệm số 49/TB-VC1-V1 ngày 07/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “đánh bạc”, “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”………………………………………………………………………………….185
56. Thông báo rút kinh nghiệm số 48/VC1-V1 ngày 29/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc xác định không đúng tội danh………………………………187
57. Thông báo rút kinh nghiệm số 47/TB-VC2-V1 ngày 28/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “giết người”…………..………………………………..190
58. Thông báo rút kinh nghiệm số 47/TB-VC1-HS ngày 29/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”…………………………………………………………………………………..193
59. Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC2-V1 ngày 27/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…….…………196
60. Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VC1-HS ngày 13/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”……………….199
61. Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC1-V1 ngày 27/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự……………………………………………………………………………………….202
62. Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VC3-V1 ngày 07/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “mua bán người”………………………..206
63. Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC3-V1 ngày 03/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”……………………………….……………………………..209
64. Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC2-V1 ngày 29/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”……………………….……………………………213
65. Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB-VC3-V1 ngày 03/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “đánh bạc”………………….…………..216
66. Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VC3-V1 ngày 10/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về việc rút kinh nghiệm trong công tác THQCT và KSĐT, KSXX vụ án hình sự…………………………………………………………219
67. Thông báo rút kinh nghiệm số /TB-VC3-V1 ngày 17/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “chống người thi hành công vụ”………….…223
68. Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VC2-V1 ngày 04/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”……………….……….226
69. Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VC1-HS ngày 04/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù……………………………………………………………………………………………………………….228
70. Công văn số 3057/VKSTC-V3 ngày 11/08/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trả lời thỉnh thị vụ án buôn lậu sừng tê giác tại Tây Ninh…………………………..231
71. Thông báo rút kinh nghiệm số 381/TB-VKSTC ngày 14/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác trực tiếp kiểm sát trại tạm giam (từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/10/2017)…………………………………………………………………………….234
72. Thông báo rút kinh nghiệm số 314/TB-VKSTC ngày 25/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc rút một phần quyết định truy tố……………………………………..239
73. Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC3-V1 ngày 26/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “giết người”……….……………………243
74. Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC3-V1 ngày 25/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “kinh doanh trái phép”………………….247
75. Thông báo rút kinh nghiệm số 08/TB-VC1-HS ngày 04/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”…………………..253
76. Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC1-V1 ngày 28/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cáp cao tại Hà Nội về tội “trộm cắp tài sản”…………….………………………….255
77. Thông báo rút kinh nghiệm số 04/TB-VC1-V1 ngày 28/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “cố ý gây thương tích”…………………………………259
78. Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB-VC1-HS ngày 28/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “mua bán trái phép chất ma túy”………………………262
79. Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB-VC1-V1 ngày 21/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội “mua bán trái phép chất ma túy”………..……………….264
80. Thông báo rút kinh nghiệm số 239/TB-VKSTV-V3 ngày 27/4/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”………………………..……268
81. Thông báo rút kinh nghiệm số 172/TB-VKS-P3 ngày 26/10/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về tội “bỏ trốn” của tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 Bộ luật hình sự……………………………………………………………….272
82. Thông báo rút kinh nghiệm số 159/TB-VKS-P3 ngày 08/10/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…………………………………………………………………………………274
83. Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB/VKSCC-P1 ngày 16/6/2015 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh………………..……………………….………277
84. Thông báo rút kinh nghiệm số 08/2015/TB-VPT2-P2 ngày 22/3/2015 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “hiếp dâm trẻ em”…….…………283
85. Thông báo rút kinh nghiệm số 509/TB-VKSTC-VPT1 ngày 12/8/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vụ án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo không phạm tội bị Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm……………………………….………………………..287
86. Thông báo rút kinh nghiệm số 457/TB-VKSTC-VPT1 ngày 23/7/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vi phạm trong xử lý vật chứng…………..…………………………293
87. Thông báo rút kinh nghiệm số 448/TB-VKSTC-VPT1 ngày 18/7/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nhận thức và áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự……….296
88. Thông báo rút kinh nghiệm số 431/TB-VKSTC-VPT1 ngày 15/7/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án hình sự có cải sửa về áp dụng pháp luật……….……………..301
89. Thông báo rút kinh nghiệm số 400/TB-VKSTC-VPT1 ngày 08/7/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “giết người” bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại………………………………………………………………………………………305

 

Tải tài liệu tại đây: TỔNG HỢP 89 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ (2014 – 2020)

Bài viết liên quan