Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 81 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2021)

TỔNG HỢP 81 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 81 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG CHÍNH

SỐ TRANG

Thông báo rút kinh nghiệm số 4118/VKSTC-V10 ngày 15/10/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc trả lời thỉnh thị và rút kinh nghiệm vụ án hành chính.

Xác định đối tượng khởi kiện, thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng hành chính

01 – 04

Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC1 ngày 28/4/2016 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Một số vi phạm trong thị lý, giải quyết vụ án hành chính

1. Về xác định “Người đại diện”.

2. Về xác định những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

3. Về thu thập tài liệu chứng cứ trong vụ án.

4. Vi phạm đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.

05 – 09

Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VC3-V3 ngày 04/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc Rút kinh nghiệm vụ án hành chính bị hủy án phúc thẩm để xem xét lại 1. Xác minh nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất ranh chấp.

2. Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

10 – 13

Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V3 này 27/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính bị cấp giám đốc thẩm hủy Tòa án tuyên đã vượt quá thẩm quyền của UBND cấp xã và nằm ngoài yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện.

14 -17

Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VKS-HC ngày 13/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Chưa đánh giá khách quan tài liệu chứng cứ.

18 – 23

Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC2-HC ngày 20/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án hành chính “Yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” bị cấp phúc thẩm hủy để giải quyết lại

Không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng.

24 – 29

Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC2-V3 ngày 18/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đẵng Kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Xác định sai người bị kiện. Toà án không thông báo cho người khởi kiện sửa đổi đơn khởi kiện.

2. Giải quyết vượt quá yêu cầu của đương sự.

30 – 34

Thông báo rút kinh nghiệm số 258/TB-VKS-HC ngày 13/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về kinh nghiệm kiểm sát giải quyết hành chính

Xem xét việc áp giá bồi thường, hỗ trợ chưa thỏa đáng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình nguyên đơn và việc xác định diện tích đất thổ cư của gia đình nguyên đơn chưa được xác minh trong hồ sơ vụ án.

35 – 40

Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VKS-HC ngày 23/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính kiện các Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai

Áp dụng sai quy định pháp luật, chưa xem xét, đánh gia khách quan chứng cứ.

41 – 45

Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC3-V3 ngày 09/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh V các vụ án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa trong 06 tháng đầu năm 2018

1. Tình hính án hành chính sơ thẩm trong khu vực bị cấp phúc thẩm hủy, sửa trong 06 tháng đầu năm 2018

2. Những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án hành chính dẫn tới việc hủy án và sửa án

46-50

Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VC1 ngày 12/7/2018 của Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội Về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính về quản lý đất đai

1. Vi phạm thủ tục tố tụng về xác định người tham gia tố tụng;

2. Chưa thu thập, đánh giá các chứng cứ quan trọng trong vụ án đầy đủ, toàn diện, khách quan.

51-54

Thông báo rút kinh nghiệm số 48/TB-VKS-HC ngày 01/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cap tại Hà Nội Đối với vụ án hành chính Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại

1. Cần xem xét tính hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong việc xác định giá bồi thường.

2. Cần đảm bảo trả lại diện tích đất thiếu cho nguyên đơn.

55-58

Thông báo rút kinh nghiệm số 60/TB-VC1-HC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về Phát hiện vi phạm trong kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Không tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án.

59-63

Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC3-V3 ngày 02/1/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Vi phạm thủ tục tố tụng về việc áp dụng pháp luật.

64-67

Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB-VC3-V3 ngày 29/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh Các vụ án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa trong năm 2018

1. Vi phạm nghiêm trọng về tố tụng hành chính:

1.1. Không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng trong vụ án

1.2. Không xem xét các quyết định hành chính có liên quan đến quyết định hành chính bị khởi kiện

1.3. Vi phạm quy định về nhập vụ án hành chính

1.4. Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện do xác định thời hiệu khởi kiện không đúng quy định pháp luật

1.5. Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện do xác định QĐHC bị khởi kiện không đúng quy định pháp luật

1.6. Vi phạm về thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm

2. Vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật

2.1. Thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, chưa làm rõ những nội dung quan trọng để làm cơ sử xác định QĐHC, HVHC đúng hay sai

2.2. Nhận định, đánh giá và áp dụng pháp luật không đúng

68-77

Thông báo rút kinh nghiệm số 04/TB-VC1-V1 ngày 30/1/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về Vụ án hành chính giữa ông Lê Hữu Hiền khởi kiện Quyết định hành chính của Cục trưởng Cục Thuế

Xác định không đúng thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án hành chính của Tòa án. Quá trình kiểm sát việc thụ lý Viện kiểm sát xét xử không phát hiện sai sót, vi phạm.

78-83

Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VC2-V3 ngày 18/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Về việc xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Xác định đối tượng khởi kiện khôn đúng theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015

84-89

Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC2-V3 ngày 20/3/2019 của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính

Áp dụng sai Luật đất đai và một số quy định hưỡng dẫn Luật đất đai.

90-95

Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VKS-HC ngày 04/5/2019 của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Không triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng.

2. Nhận định việc cấp GCNQSD đất không đúng.

96-99

Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VC2-V3 ngày 09/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Việc xem xét, đánh giá chứng cứ trong vụ án chưa khách quan, toàn diện dẫn đến đình chỉ giải quyết vụ án làm ảnh hưởng đến quyền khởi kiện của nguyên đơn

100-103

Thông báo rút kinh nghiệm số 64/TB-VKS-HC ngày 12/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Vi pạm về thu thập đánh giá chứng cứ

2. Vi phạm về áp dụng pháp luật trong việc tính giá bồi thường không đúng quy định

104-109

Thông báo rút kinh nghiệm số 67/TB-VKS-HC ngày 07/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cap tại Đà Nẵng Vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Tòa án kéo dài thời gian trả lại đơn kiện làm nguyên đơn khi khởi kiện đúng đối tượng nhưng thời hiệu khởi kiện đã hết.

110-113

Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VKS-HC ngày 16/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”

Kiểm sát viên cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ tài liệu trong hồ sơ.

114-117

Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC1-HC ngày 05/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính

Các vi phạm của cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm:

1. Xác định sai, thiếu tư cách tố tụng của các đương sự;

2. Không xem xét các quyết định liên quan

3. Quyết định vượt quá thẩm quyền

118-120

Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VC1-HC ngày 05/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính

Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính.

121-123

Thông báo rút kinh nghiệm số 82/TB-VC2-HC ngày 01/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án kiện các quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường

1. Vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng;

2. Vi phạm việc xác định yêu cầu khởi kiện;

3. Vi phạm về áp dụng pháp luật dẫn đến vi phạm về thẩm quyền trong xử phạm vi phạm hành chính;

4. Chưa đánh giá toàn diện vụ án

124-135

Thông báo rút kinh nghiệm số 86/TB-VKS-HC ngày 04/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cap tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính kiện các quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai

1. Tòa án sơ thẩm không xác minh, thu thập chứng cứ làm rõ quyền quản lý và sử dụng đất;

2. Viện kiểm sát cấp sơ thẩm không phát hiện những thiếu sót của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương.

136-141

Thông báo rút kinh nghiệm số 95/TB-VC2-HC ngày 25/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Trong việc kiểm sát Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những người khiếu nại

142-147

Thông báo rút kinh nghiệm số 830/TB-VKSTC ngày 04/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc kiếm sát giải quyết vụ án hành chính

Việc tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu hủy quyết định liên quan việc giải quyết khiếu nại là không có căn cứ, trái quy định của pháp luật.

148-151

Thông báo rút kinh nghiệm số 79/TB-VC1-HC ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án “khiếu kiện Quyết định hanh chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

1. Căn cứ cấp giấy CNQSDĐ của UBND huyện D là không đảm bảo quyền lợi cho các đồng thừa kế khác.

2. Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ chưa đúng theo quy định của pháp luật

152-155

Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VKS-HC ngày 04/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính kiện các Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện các tình tiết khách quan của vụ án.

156-159

Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VKS-HC ngày 04/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với vụ án hành chính kiện các Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai

Cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện các tình tiết khách quan của vụ án.

160-163

Thông báo rút kinh nghiệm số 11/TB-VKS-HC ngày 25/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ đã bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

164-166

Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC1-HC ngày 06/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Rút kịnh nghiệm trong việc giải quyết vụ án hành chính

1. Xác định quyền khởi kiện vụ án hành chính không đúng.

2. Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại không đúng.

167-168

Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-HC ngày 10/1/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Sai phạm trong việc xác định bồi thường tại định cư củ nguyên đơn.

2. Không xem xét tính hợp pháp của các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan.

169-172

Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC2-V3 ngày 12/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Về việc áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa thu thập, đánh giá chứng cứ một cách đầy đủ, toàn diện nhưng lại có phán quyết trái ngược nhau về cùng một nội dung là chưa có sự thống nhất về nhận thức trong áp dụng pháp luật về đất đai.

173-176

Thông báo rút kinh nghiệm số 159/TB-VKSTC ngày 09/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về công tác kiểm sát việc giải quyết đối với vụ án hành chính

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện, kháng cáo của nguyên đơn là không có cơ sở, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Giang.

177-182

Thông báo rút kinh nghiệm số 205/TB-VKSTC ngày 18/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về công tác kiểm sát việc giải quyết đối với vụ án hành chính

1. Xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính tại TAND cấp huyện và cấp tỉnh không đúng;

2. Xử lý trong trường hợp khởi kiện vụ án hành chính có liên quan đến tranh chấp dân sự.

183-186

Thông báo rút kinh nghiệm số 09/TB-VC1-HC ngày 11/03/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong việc giải quyết vụ án hành chính

Vi phạm nghiêm trọng trong quá trình đánh giá chứng cứ:

1. Xác minh nguồn gốc thửa đất tranh chấp không đúng.

2. Diện tích đất bị khiếu nại trong vụ án không nằm trong diện tích đất đã cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình.

187-190

Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC1-HC ngày 16/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong việc giải quyết vụ án hành chính

1. Xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không đúng;

2. Áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính không đúng.

191-194

Thông báo rút kinh nghiệm số 11/TB-VC1-HC ngày 17/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về Vụ án hành chính bị cấp phúc thẩm hủy án để giải quyết lại.

1. Xác định không đúng đối tượng khởi kiện vụ án hành chính dẫn đến một số vi phạm, thiếu sót khác

2. Vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.

195-198

Thông báo rút kinh nghiệm số 196/TB-VKS-HC ngày 18/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Rút kinh nhiệm kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính không đúng;

2. Vi phạm trong quá trình xem xét, đánh giá chứng cứ.

199-204

Thông báo rút kinh nghiệm số 205/TB-VKSTC ngày 18/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Ra Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ không đúng.

205-208

Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VKS-HC ngày 31/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vụ án hành chính

1. Vi phạm trong thủ tục tố tụng

2. Kiểm sát viên giải tại giai đoạn sơ thẩm chưa kiểm sát chặt chẽ về thủ tục tố tụng và nội dung trong việc thu thập chứng cứ và đánh giá chứng cứ.

209-210

Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC3-V3 ngày 27/4/2021 của Viện kiểm sát nhân tối cao về công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính

Vi phạm thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện.

211-213

Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC3-V3 ngày 28/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng trong việc đánh giá chứng cứ dẫn đến xét xử vụ án không đúng quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và hợp pháp của người khởi kiện.

214-216

Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC1-HC ngày 10/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Đối với bản án sơ thẩm có vi phạm bị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kháng nghị phúc thẩm

Không xác định đúng về nội dung trong quá trình xem xét sơ thẩm, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

217-219

Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC3-V3 ngày 15/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Về các vụ án hành chính sơ thảm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa trong 06 tháng cuối năm 2019

Những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án hành chính dẫn tới việc hủy án và sửa án

2.1. Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng

2.1.1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện không đúng quy định, làm mất quyền khởi kiện của đương sự.

2.1.2. Không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong vụ án hành chính.

2.1.3. Không đưa người bị kiện tham gia tố tụng trong vụ án hành chính.

2.1.4. Xác định thời hiệu khởi kiện của quyết định hành chính có liên quan không đúng, dẫn đến không xem xét, giải quyết toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đương sự.

2.1.5. Không tiến hành đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.

2.1.6. Không xem xét đến việc người khởi kiện rút yêu cầu khởi kiện, dẫn đến quyết định không đúng với diễn biến khách quan của phiên tòa.

2.2. Vi phạm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật trong việc giải quyết vụ án hành chính:

2.2.1. Áp dụng pháp luật không đúng trong trường hợp bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra.

2.2.2. Áp dụng pháp luật không đúng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, làm thiệt hại đến tài sản hợp pháp của đương sự.

2.2.3. Áp dụng pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất.

220-234

Thông báo rút kinh nghiệm số 263/TB-VKSTC ngày 15/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong Vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định áp dụng biện pháp hành chính”.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định không đúng, không xem xét toàn diện vụ án.

235-238

Thông báo rút kinh nghiệm số 264/TB-VKSTC ngày 15/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Có sự nhầm lẫn trong việc xác định chứng cứ

2. Không thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ sự việc.

239-242

Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VC2-HC ngày 21/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính bị Tòa án giám đốc thẩm hủy để xem xét lại

1. Tòa án hai cấp vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng khi không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia vụ án theo quy định pháp luật

2. Nhận định không phù hợp pháp luật, kết luận của bán án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

243-247

Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TBRKN-VC1-HC ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong việc giải quyết vụ án hành chính

1. Vi phạm thủ tục tố tụng khi không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng.

2. Thiếu sót trong quá trình xem xét chứng cứ, chứng minh vụ án.

248-250

Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC3-V3 ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Vi phạm trong thủ tục tố tụng.

2. Có những sai lầm trong áp dụng pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khởi kiện, người bị kiện.

251-253

Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC3-V3 ngày 28/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1. Vi phạm nghiêm trong thủ tục tố tụng.

2. Vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ dẫn đến xét xử vụ án không đúng quy định pháp luật.

254-256

Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC1-HC ngày 07/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Đối vơi vụ án hành chính “Khởi kiện Quyết định thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Không xem xét kỹ nội dung cũng như hậu quả pháp lý của các quyết định, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên thiếu sót, không đảm bảo tính khách quan và quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự

257-260

Thông báo rút kinh nghiệm số 337/TB-VKSTC ngày 20/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao rút kinh nghiệm nghiệp vụ

1. Kiểm sát hồ sơ bán đấu giá tài sản thi hành án về thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản.

2. Kiểm sát hồ sơ thi hành án về việc hoãn thi hành án.

3. Kiểm sát hồ sơ thi hành án về việc bảo quản tài sản thi hành án.

261-264

Thông báo rút kinh nghiệm số 41/TB-VC1-DS ngày 26/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về đình chỉ giải quyết vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính”

Chưa xác định đúng quyền khởi kiện và giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

265-268

Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC1-HC ngày 08/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về Công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính

1. Cần chú ý xác định đúng đối tượng khởi kiện trong quá trình đánh giá, xác định quan hệ pháp luật, đối tượng áp dụng pháp luật

2. Chủ động kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết khiếu nại để khắc phục vi phạm, đảm bảo việc áp dụng và chấp hành pháp luật để giải quyết khiếu nại nghiêm chỉnh.

269-272

Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-HC ngày 08/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Về Vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”

1. Vi phạm trong việc nhận định, đánh giá chứng cứ không đúng quy định pháp luật.

2. Không tuân thủ quyết định giám đốc thẩm của Tòa án cấp trên, cố tình kéo dài việc giải quyết vụ án làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

273-278

Thông báo rút kinh nghiệm số 41/TB-VKS-V3 ngày 10/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về Kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Sai phạm trong quá trình xem xét, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.

279-283

Thông báo rút kinh nghiệm số 48/TB-VC1-HC ngày 23/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

1. Chưa xác định đúng đối tượng khởi kiện làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

2. Chưa thu thập, xác minh làm rõ chứng cứ.

284-285

Thông báo rút kinh nghiệm số 60/TBRKN-VC1-HC ngày 06/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Đối với vi phạm của bản án sơ thẩm hành chính

Vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng và nội dung.

286-288

Thông báo rút kinh nghiệm số 61/TB-VC1-HC ngày 06/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Trong việc giải quyết vụ án hành chính

1. Căn cứ ban hành quyết định thu hồi GCNQSDĐ không đúng

2. Xác định không đúng thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

289-291

Thông báo rút kinh nghiệm số 62/TB-VC1-V1 ngày 07/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Vi phạm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật.

292-293

Thông báo rút kinh nghiệm số 69/TB-VC2-HC ngày 28/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong Vụ án hành chính về “Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Chưa đánh giá toàn diện, khách quan tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

294-297

Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VC3-V3 ngày 26/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao về các vụ án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy án, sửa án trong năm 2020

1. Xác định không đúng người có quyền khởi kiện.

2. Xác định sai đối tượng khởi kiện.

3. Xác định không đúng thời hiệu khởi kiện.

4. Xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng.

5. Không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tham gia tố tụng.

6. Thu thập không đầy đủ chứng cứ và Tòa án phúc thẩm không thể khắc phục.

7. Đình chỉ giải quyết đối với các quyết định có liên quan.

8. Quyết định của bản án vượt quá thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

9. Thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá và áp dụng pháp luật không chính xác.

298-307

Thông báo rút kinh nghiệm số 08/TB-VC1-HC của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 19 tháng 02 năm 2021. Đối với bản án hành chính sơ thẩm có vi phạm bị hủy án do trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cáp sơ thẩm có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật và vi phạm thủ tục tố tụng.

Không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Vi phạm nghiêm trọng về tố tụng khi không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

308-311

Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC2-V3 ngày 05/03/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về khiếu kiện Quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại, quyết định thu hồi, giao đất và bồi thường, hỗ trợ trong lĩnh vực đất đai

Không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có đất bị thu hồi.

312-314

Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VKS-V3 ngày 26/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát giải quyết vụ án hành chính

Buộc đương sự phải chi trả số tiền do cơ quan thực hiện để khắc phục hậu quả là không đúng quy định pháp luật.

315-317

Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VKS-HC ngày 13/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Đương sự khởi kiện yêu cầu Tòa hủy 2 giấy khai sinh nhưng đều bị Tòa án hai cấp bác yêu cầu khởi kiện.

318-322

Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VKS-HC ngày 13/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Sai thẩm quyền giải quyết vụ án.

323-327

Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC2-V3 ngày 05/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với vụ án”Kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hộ pháp của đương sự.

328-331

Thông báo rút kinh nghiệm số 29/TB-VC2-HC ngày 07/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với vụ án “Khiếu kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Cấp sơ thẩm đánh giá không chính xác, thiếu khách quan về tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đẫn dến việc áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

332-335

Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VKS-HC ngày 12/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát giải quyết vụ án hành chính

Cấp sơ thẩm đã giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu của đương sự.

336-339

Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VC1-HC của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 17 tháng 05 năm 2021. Đối với bản án hành chính sơ thẩm có vi phạm bị sửa án

Vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ, quyết định của bản án không đúng quy định của pháp luật.

340-342

Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VC1-HC của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 17 tháng 05 năm 2021. Về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính.

Vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính đối với việc áp dụng quy định về án phí.

343-346

Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VKS-HC ngày 18/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Áp dụng không đúng nguồn pháp luật, nội dung hướng dẫn dân sự để áp dụng vào vụ án hành chính.

347-349

Thông báo rút kinh nghiệm số 29/TB-VC1-HC của Viện KSND cấp cao Hà Nội ngày 28 tháng 05 năm 2021.  Đối với bản án hành chính sơ thẩm có vi phạm bị sửa án .

Xác định thời điểm người khởi kiện nhận được quyết định hay biết được quyết định hành chính để tính thời hiệu khởi kiện.

Phạm vi ủy quyền khởi kiện.

350-352

Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC1-HC của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 23 tháng 06 năm 2021. Đối với bản án hành chính sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng bị hủy án.

Xác định thời hiệu khởi kiện đã hết hạn và đình chỉ giải quyết vụ án không đúng dẫn đến việc áp dụng pháp luật chưa phù hợp.

353-355

Thông báo rút kinh nghiệm số 57/TB-VC3-V3 ngày 13/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao về các vụ án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa án trong 06 tháng đầu năm 2021

1. Tình hình án hành chính sơ thẩm trong khu vực bị cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa trong 06 tháng đầu năm 2021.

2. Những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án hành chính dẫn tới việc cấp phúc thẩm tuyên hủy và sửa án.

356-371

Thông báo rút kinh nghiệm số 66/TB-VC1-HC của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 06 tháng 10 năm 2021. Về vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính.

1. Xác định nhập, tách vụ án dẫn đến giải quyết vụ án thiếu toàn diện, không triệt để.

2. Một số vấn đề chưa được xem xét, làm rõ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của đương sự

372-376

LINK TẢI PDF: TỔNG HỢP 81 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2021)

—————-

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan