Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 80 MẪU HỢP ĐỒNG BÃO LÃNH, CẦM CỐ, ĐẶT CỌC, THẾ CHẤP

TỔNG HỢP 80 MẪU HỢP ĐỒNG BÃO LÃNH, CẦM CỐ, ĐẶT CỌC, THẾ CHẤP

LUẬT SƯ FDVN trân trọng chia sẻ “TỔNG HỢP 80 MẪU HỢP ĐỒNG BÃO LÃNH, CẦM CỐ, ĐẶT CỌC, THẾ CHẤP”.

Đây là bộ mẫu nằm trong 600 mẫu hợp đồng thông dụng mà FDVN sẽ lần lượt giới thiệu tới bạn đọc tham khảo. Những mẫu này là các mẫu sơ lược, đơn giản và chưa phải là sản phẩm của FDVN, được sưu tầm, tổng hợp để người dùng sử dụng phục vụ công việc.

Để đảm bảo chất lượng của hợp đồng cần có hoạt động rà soát, điều chỉnh, soạn thảo lại phù hợp với điều kiện giao kết hợp đồng trên thực tế. Nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện hợp đồng vui lòng liên hệ các tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp hoặc Luật sư FDVN để được hỗ trợ.

Link tải: TỔNG HƠP 80 HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH, CẦM CỐ, ĐẶT CỌC, THẾ CHẤP

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
HỢP ĐỒNG CẤP BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ SỔ TIẾT KIỆM
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CỔ PHIẾU CUA KHACH HANG
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CỔ PHIẾU CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CỔ PHIẾU CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN KHÁC CỦA KHÁCH HÀNG
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN KHÁC CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ )
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN KHÁC CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ )
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRON TƯƠNG LAI CỦA KHÁCH HÀNG
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM MSB CỦA KHÁCH HÀNG
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM CỦA NH KHÁC
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM 3 BÊN
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP 3 BÊN
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA KHÁCH HÀNG
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA BÊN THỨ BA (2 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA BÊN THỨ BA (3 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP HÀNG HOÁ, VẬT TƯ CỦA KHÁCH HÀNG
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP KHO HÀNG
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP MÁY MÓC, THIẾT BỊ,  DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN THUÊ NHÀ
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN
HỢP ĐỒNGTHẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
HỢP ĐỒNGTHẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀU BIỂN
HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀU BIỂN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP XE Ô TÔ CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA BÊN THỨ BA
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA BÊN VAY
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA BÊN THỨ BA
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA BÊN VAY
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG TÀI SẢN

……………

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan