Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 50 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

TỔNG HỢP 50 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

FDVN trân trọng giới thiệu “TỔNG HỢP 50 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG CHÍNH

SỐ TRANG

TỔNG HỢP THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI

1

Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC1-V4  ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm chư làm rõ việc góp vốn.

Tòa án không xem xét việc thỏa thuận thi hành án.

2 – 4

2

Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC3-V4  ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng Bản án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên không đúng quy định của pháp luật về phần lãi chậm trả, thiệt hại cho đương sự

5 – 7

3

Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC3-V4  ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các vụ án Kinh doanh thương mại 1. Xác định quan hệ tranh chấp chưa đúng

2. Chưa xác định đúng đối tượng để áp dụng pháp luật

8 – 10

4

Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC3-V4  ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về các vụ án Kinh doanh thương mại bị cấp phúc thẩm hủy 1.Vi phạm thủ tục tố tụng do không xác định được vụ hay việc kinh doanh, thương mại.

2.Vi phạm do xác định sai tư cách người tố tụng.

3. Vi phạm trong việc xác minh thu thập chứng cứ.

4. Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật.

5. Vi phạm trong việc nhận định và đánh giá chứng cứ không đúng.

11 – 18

5

Thông báo rút kinh nghiệm số 26/TB-VC2-V3  ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc hủy quyết định không mở thủ tục phá sản Chưa xem xét , thu thập và đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ.

19 – 22

6

Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-VC2-V3  ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh thương mại. Vi phạm nghiêm trọng về xem xét nội dung sự việc dẫn đến sai sót trong quá trình xử án.

23 – 28

7

Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC2-V3  ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh thương mại. Áp dụng không đúng pháp luật về án phí dẫn đến phần tuyên về án phí không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước

29 – 36

8

Thông báo rút kinh nghiệm số 49/TB-VC2-V3  ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng xây lắp công trình. – Vi phạm về tố tụng: Tòa án xác định người tham gia tố tụng không đầy đủ, không yêu cầu người phiên dịch tham gia trong quá trình lấy lời khai và tiến hành hòa giải đối với đương sự có quốc tích nước ngoài, Tòa án không xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định mà bị đơn đã nộp.

– Vi phạm nội dung: Chưa đủ căn cứ để buộc bị đơn phải thực hiện trả tiền gốc, lãi suất,… cho nguyên đơn

37 – 43

9

Thông báo rút kinh nghiệm số 50/TB-VKS-KDTM ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. -Hội đồng xét xử ban hành quyết định đình chỉ gải quyết vụ án không đúng pháp luật.

-Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm thiếu sót trong việc không phát vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm để báo cáo kháng nghị phúc thẩm.

44 – 47

10

Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VC3-V4  ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án không đúng pháp luật, kéo dài việc giải quyết vụ án ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

48 – 50

11

Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VC3-V4  ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng. 1. Sai sót trong việc tính lãi suất

2. Việc xử lý tài sản thế chấp không đúng pháp luật

51 – 54

12

Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB-VC2-V3 ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng. – Tòa án cấp giải quyết không xác minh đẩy đủ và không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, gây khó khăn cho việc thi hành án

55 – 58

13

Thông báo rút kinh nghiệm số 14/TB-VC2-V3 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng. 1, Chưa xác định đủ căn cứ về tính hợp pháp của tài liệu, chứng cứ

2, Quyết định của Tòa án gây mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản thể chấp

59 – 65

14

Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC2-V3 ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với vụ án kinh doanh thương mại bị tòa án cấp phúc thẩm hủy để xét xử lại. Nhiều sai phạm trong xác định chứng cứ:

1. Về hình thức hợp đồng

2. Về thành phần dự họp

3. Về giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

4. Về yêu cầu số tiền hoàn trả

66 – 70

15

Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VKS-KDTM ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại. Tòa án không tiến hành xác minh để xác định hiện trạng tài sản thế chấp dẫn đến công nhận nội dung thỏa thuận không đúng.

71 – 74

16

Thông báo rút kinh nghiệm số 50/TB-VC2-V3 ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại. Việc giải quyết hai vụ án cùng bị đơn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, người có yêu cầu khỏi kiện trước.

75 – 77

17

Thông báo rút kinh nghiệm số 28/TB-VC3-V4  ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng

78 – 80

18

Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VC3-V4  ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các bản án quyết định kinh doanh thương mại, lao động, phá sản 1. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự

1.1. Vi phạm do không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng dẫn đến quyền và lợi ích hợp phát của họ không được pháp luật bảo vệ

1.2. Vi phạm trong việc đình chỉ giải quyết vụ án

1.3. Tòa án không tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp dẫn đến bỏ sót người tham gia tố tụng

2.Vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật

2.1. Vi phạm về thu thaaoj, đánh giá chứng cứ

2.2. Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác nên hủy án sơ thẩm không đúng pháp luật

2.3. Vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật

81 – 94

19

Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về một số vi phạm trong giải quyết vụ án kinh doanh thương mại. Vi phạm trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ khi có nhiều tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa cần xác minh, làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể thực hiện được

95 – 97

20

Thông báo rút kinh nghiệm số 41/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi phạm trong việc giải quyết vụ án yêu cầu thanh toán tiền phạt, đặt cọc mua hàng do vi phạm nghĩa vụ giao hàng. 1. Vi phạm trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ

2. Không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng

98 – 102

21

Thông báo rút kinh nghiệm số 44/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi phạm trong việc giải quyết vụ án yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Vi phạm trong việc tổng hợp đánh giá chứng cứ áp dụng pháp luật của Hội đồng xét xử

103 – 106

22

Thông báo rút kinh nghiệm số 781/TB-VKSTC ngày 25/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết đối với vụ án kinh doanh thương mại – Tòa án không đưa hết người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;

– Chưa thu thập tài liệu chứng cứ, đánh giá chứng cứ đầy đủ.

107 – 111

23

Thông báo rút kinh nghiệm số 49/TB-VC1-KDTM ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng tín dụng Vi phạm khi thụ lý giải quyết vụ án do không thực hiện đúng yêu cầu của Quyết định giám đốc thẩm trong việc thu thạp, đánh giá chứng cứ đẫn đến việc vụ án phải hủy đi hủy lại nhiều lần ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đương sự.

112 – 116

24

Thông báo rút kinh nghiệm số 47/TB-VC1 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong vụ án giải quyết kinh doanh thương mại về  tranh chấp giữa các thành viên trong công ty Vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng:

1. Về tư cách người tham gia tố tụng.

2, Về thu thập tài liệu chứng cứ trong vụ án.

117 – 120

25

Thông báo rút kinh nghiệm số 48/TB-VC1 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về  tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. Vi phạm pháp luật về việc xác định tư cách tham gia tố tụng (bị đơn), vi phạm nghiêm trọng quy định Bộ luật tố tụng dân sự.

121 – 122

26

Thông báo rút kinh nghiệm số 60/TB-VC1-V4 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản. Chưa đánh giá đúng bản chất tranh chấp để áp dụng pháp luật khi giải quyết vụ án

123 – 125

27

Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC1-PSDN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản. 1. Xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

2. Xử lý đối với khoản nợ có bảo đảm.

3. Trong Quyết định mở thủ tục phá sản nêu thiếu nội dung về quyền được đề nghị xem xét lại của người tham gia thủ tục phá sản và quyền kháng nghị của Viện kiểm sát đối với Quyết định mở thủ tục phá sản.

126 -129

28

Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VC1-KDTM ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi phạm trong việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng xây dựng Vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.

130 – 133

29

Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-KDTM ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi phạm trong việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng Vi phạm về xác định tư cách tham gia tố tụng

Thiếu sót trong việc tuyên hợp đồng vô hiệu nhưng không tuyên hủy hợp đồng

Chưa xác minh rõ hành vi của người bị khỏi tố

134 – 137

30

Thông báo rút kinh nghiệm số 14/TB-VC2-KDTM ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. Viện kiểm sát nhân dân cấp sơ thẩm đã không thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án, không yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành thẩm tra, xác định, thu thập chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ theo quy định của pháp luật.

Tòa án có những sai phạm nghiêm trong trong thủ tục tố tụng

138 – 141

31

Thông báo rút kinh nghiệm số 97/TB-VKSTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết đối với vụ việc kinh doanh thương mại Sai phạm trong thủ tục tố tụng, xem xét nội dung vụ án và áp dụng pháp luật.

142 – 146

32

Thông báo rút kinh nghiệm số 160/TB-VKSTC ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc kiểm sát việc giải quyết việc kinh doanh, thương mại – Vi phạm trong xác định lệ phí giải quyết việc kinh doanh, thương mại sơ thẩm và phúc thẩm;

147 – 150

33

Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VKS-HC ngày 13/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc giải quyết việc kinh doanh, thương mại Sai phạm trong thủ tục tố tụng khi xác định giá điều không đúng, từ đó tính giá trị thiệt hại không chính xác, dẫn đến việc giải quyết vụ án không phù hợp.

151 – 155

34

Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC2-V3 ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cap tại Đà Nẵng Về Vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm cải sửa nghiêm trọng Vi phạm trong quá trình giải quyết, bị cấp phúc thẩm cải sửa nghiêm trọng.

Bản án sơ thẩm đã tuyên có nội dung không dúng quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đén quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

156 – 161

35

Thông báo rút kinh nghiệm số 286/TB-VKSTC ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh” Tòa án cấp giám đốc thẩm (cấp cao) đã có nhận định, đánh giá chứng cứ không đúng với bản chất của vụ án.

162 – 166

36

Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại  Hà Nội Về xử lý tài sản thế chấp trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” Sai phạm trọng quá trình đánh giá tài liệu, chứng cứ và áp dụng pháp luật.

167 – 168

37

Thông báo rút kinh nghiệm số 47/TB-VC1-KDTM ngày 28 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” Vi phạm trong thủ tục tố tụng và đánh giá chứng cứ khi giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại.

169 – 173

38

Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VKS-V3 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về Kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng trong thủ tịc tố tụng dân sự nhưng cấp phúc thẩm đã không phát hiện, dẫn đến quyết định gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

174 – 181

39

Thông báo rút kinh nghiệm số 467/TB-VKSTC ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Rút kinh nghiệm về việc kiểm sát việc giải quyết đối với vụ việc phá sản doanh nghiệp Sai lầm trong việc áp dụng pháp luật tố tụng dân sự thay cho pháp luật phá sản để giải quyết vụ án.

182 – 186

40

Thông báo rút kinh nghiệm số 57/TB-VC1-V4 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vi phạm trong việc tính tạm ứng án phí và quyết định về án phí trong vụ án kinh doanh thương mại 1. Vi phạm của Tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh về Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và quyết định về án phí trong giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

2. Vi phạm của Tòa án về thông váo nộp tạm ứng án phí trong giải quyết vụ án “Tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty” và vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

187 – 189

41

Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VC3-V4 ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa 1. Vi phạm trong thủ tục tố tụng

1.1. Đình chỉ vụ án không đúng pháp luật

1.2. Vi phạm trong việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận

2. Vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ

2.1. Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác

2.2. Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác nên sửa án sơ thẩm không đúng

190 – 204

42

Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-KDTM ngày 18/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về thẩm quyền thụ lý vụ án và giải quyết tranh chấp về giá trị trượt giá của hợp đồng xây dựng – Xác định thẩm quyền giải quyết vụ án cua Tòa án cấp sơ thẩm;

– Xác định nghĩa vụ thanh toán giá trị trượt giá của hợp đồng thầu phụ.

205 – 211

43

Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VC1-KDTM ngày 02/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về kinh nghiệm rút ta thông qua giải quyết vụ án “Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh” Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã xác định đúng quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ”

212 – 219

Thông báo rút kinh nghiệm số 793/TB-VKSTC ngày 06/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Rút kinh nghiệm về việc kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh thương mại – Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: chưa xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ, không yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung chứng cứ hoặc tự mình tiến hành các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.

– Xác định không đúng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

220 – 224

TỔNG HỢP THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

01

Thông báo rút kinh nghiệm số 823/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cáo Về việc kiểm sát giải quyết vụ án lao động Sai phạm trong thủ tục tố tụng về áp dụng pháp luật, làm ảnh hưởng đén quyền là lợi ích của đương sự

226 – 231

02

Thông báo rút kinh nghiệm số 806/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cáo Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án lao động Tòa án giải quyết chưa xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp.

232 – 235

03

Thông báo rút kinh nghiệm số 821/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án lao động Chưa xem xét đánh giá khách quan tài liệu, chứng cứ và xác minh.

236 – 240

04

Thông báo rút kinh nghiệm số 822/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án lao động Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm có vi phạm khi xem xét, giải quyết vụ án.

241 – 246

05

Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC2-V3 ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Rút kinh nghiệm về Kiểm sát việc giải quyết vụ án lao động Tòa án đánh giá chứng cứ chưa khách quan, toàn diện dẫn đến không chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn là không có cơ sở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.

247 – 251

06

Thông báo rút kinh nghiệm số 94/TB-VKS-LĐ ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Rút kinh nghiệm vụ án Lao động “Yêu cầu hủy Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại” Vi phạm nghiêm trong trong thủ tục tố tụng và xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ. Tòa án cấp phúc thẩm không phát hiện vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm.

252 – 256

07

Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VC2-V3 ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Rút kinh nghiệm đối với vụ án lao động về “Yêu cầu hủy quyết định buộc thôi việc viên chức” Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng sai quy định pháp luật.

257 – 261

LINK TẢI: TỔNG HỢP 50 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

Luật sư tại Phú Quốc

65 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online