Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 30 CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ – 30 LAHAY CONVENTIONS ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

TỔNG HỢP 30 CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ – 30 LAHAY CONVENTIONS ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 30 CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ – 30 LAHAY CONVENTIONS ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

TABLE OF CONTENT

30 LAHAY CONVENTIONS ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 30 CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ

1

STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Quy chế của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế

2

CONVENTION OF 1 MARCH 1954 ON CIVIL PROCEDURE

Công ước ngày 01/03/1954 về thủ tục tố tụng dân sự

3

CONVENTION OF 15 JUNE 1955 ON THE LAW APPLICABLE TO INTERNATIONAL SALES OF GOODS

Công ước ngày 15/6/1955 về luật áp dụng trong mua bán hàng hoá quốc tế

4

CONVENTION OF 5 OCTOBER 1961 ON THE CONFLICTS OF LAWS RELATING TO THE FORM OF TESTAMENTARY DISPOSITIONS

Công ước ngày 05/10/1961 về xung đột pháp luật liên quan đến hình thức định đoạt tài sản bằng di chúc

5

CONVENTION OF 5 OCTOBER 1961 ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS

Công ước ngày 05/10/1961 về Bãi bỏ yêu cầu hợp pháp hoá tài liệu công nước ngoài

6

CONVENTION OF 15 NOVEMBER 1965 ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW AND RECOGNITION OF DECREES RELATING TO ADOPTIONS

Công ước ngày 15/11/1965 về Quyền tài phán, luật áp dụng và công nhận các quyết định về con nuôi

7

CONVENTION OF 15 NOVEMBER 1965 ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS

Công ước ngày 15/11/1965 về Tống đạt ở nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp liên quan đến dân sự và thương mại

8

CONVENTION OF 25 NOVEMBER 1965 ON THE CHOICE OF COURT

Công ước ngày 25/11/1965 về Lựa chọn toà án

9

CONVENTION OF 1 FEBRUARY 1971 ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

Công ước ngày 01/02/1971 về Công nhận và thi hành bản án dân sự và thương mại của nước ngoài

10

SUPPLEMENTARY PROTOCOL OF 1 FEBRUARY 1971 TO THE HAGUE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

Nghị định thư ngày 01/02/1971 bổ sung cho Công ước về Công nhận và thi hành bản án dân sự và thương mại của nước ngoài

11

CONVENTION OF 1 JUNE 1970 ON THE RECOGNITION OF DIVORCES AND LEGAL SEPARATIONS

Công ước ngày 01/6/1970 về Công nhận ly hôn và ly thân

12

CONVENTION OF 4 MAY 1971 ON THE LAW APPLICABLE TO TRAFFIC ACCIDENTS

Công ước ngày 04/05/1971 về Luật áp dụng đối với tai nạn giao thông

13

CONVENTION OF 18 MARCH 1970 ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS

Công ước ngày 18/03/1970 về Thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong vấn đề dân sự và thương mại

14

CONVENTION OF 2 OCTOBER 1973 CONCERNING THE INTERNATIONAL ADMINISTRATION OF THE ESTATES OF DECEASED PERSONS

Công ước ngày 02/10/1973 về Quản lý quốc tế di sản của người chết

15

CONVENTION OF 2 OCTOBER 1973 ON THE LAW APPLICABLE TO PRODUCTS LIABILITY

Công ước ngày 02/10/1973 về Luật áp dụng đối với trách nhiệm sản phẩm

16

CONVENTION OF 2 OCTOBER 1973 ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF DECISIONS RELATING TO MAINTENANCE OBLIGATIONS

Công ước ngày 02/10/1973 về Công nhận và thi hành các quyết định liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng

17

CONVENTION OF 2 OCTOBER 1973 ON THE LAW APPLICABLE TO MAINTENANCE OBLIGATIONS

Công ước ngày 02/10/1973 về Luật áp dụng đối với nghĩa vụ cấp dưỡng

18

CONVENTION OF 14 MARCH 1978 ON THE LAW APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES

Công ước ngày 14/03/1978 về Luật áp dụng đối với chế độ tài sản hôn nhân

19

CONVENTION OF 14 MARCH 1978 ON CELEBRATION AND RECOGNITION OF THE VALIDITY OF MARRIAGES

Công ước ngày 14/03/1978 về Công nhận hiệu lực hôn nhân

20

CONVENTION OF 14 MARCH 1978 ON THE LAW APPLICABLE TO AGENCY

Công ước ngày 14/03/1978 về Luật áp dụng đối với các tổ chức

21

CONVENTION OF 25 OCTOBER 1980 ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION

Công ước ngày 25/10/1980 về Các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em

22

CONVENTION OF 25 OCTOBER 1980 ON INTERNATIONAL ACCESS TO JUSTICE

Công ước ngày 25/10/1980 về Tiếp cận quốc tế công lý

23

CONVENTION OF 1 JULY 1985 ON THE LAW APPLICABLE TO TRUSTS AND ON THEIR RECOGNITION

Công ước ngày 01/7/1985 về Luật áp dụng đối với hợp đồng uỷ thác và công nhận hợp đồng đó

24

CONVENTION OF 22 DECEMBER 1986 ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS

Công ước ngày 22/12/1986 về Luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

25

CONVENTION OF 1 AUGUST 1989 ON THE LAW APPLICABLE TO SUCCESSION TO THE ESTATES OF DECEASED PERSONS

Công ước ngày 01/8/1989 về Luật áp dụng đối với thừa kế di sản của người chết

26

CONVENTION OF 29 MAY 1993 ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION

Công ước ngày 29/05/1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế

27

CONVENTION OF 19 OCTOBER 1996 ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN

Công ước ngày 19/10/1996 về Quyền tài phán, luật áp dụng, công nhận, thi hành và hợp tác liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ và và các biện pháp bảo vệ trẻ em

28

CONVENTION OF 13 JANUARY 2000 ON THE INTERNATIONAL PROTECTION OF ADULTS

Công ước ngày 13/01/2000 về Bảo vệ quốc tế đối với nngườithành niên

29

CONVENTION OF 5 JULY 2006 ON THE LAW APPLICABLE TO CERTAIN RIGHTS IN RESPECT OF SECURITIES HELD WITH AN INTERMEDIARY

Công ước ngày 05/7/2006 về Luật áp dụng đối với một số quyền đối với chứng khoán do bên trung giam nắm giữ

30

CONVENTION OF 30 JUNE 2005 ON CHOICE OF COURT AGREEMENTS

Công ước ngày 30/6/2005 về Thoả thuận lựa chọn toà án

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online
error: Content is protected !!