Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG, THUÊ VĂN PHÒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG, THUÊ VĂN PHÒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

FDVN tiếp tục chia sẽ “TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG, THUÊ VĂN PHÒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác bất hợp pháp.

MỤC LỤC

Tổng hợp 24 Bản án và Quyết định giám đốc thẩm tranh chấp về hợp đồng thuê mặt bằng, thuê văn phòng trong hoạt động kinh doanh

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ TRANG

1

Bản án số 50/2020/DS-PT ngày 19-03-2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

Về tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng chợ (sạp) do hết thời hạn Hợp đồng thuê, bị đơn không đồng ý ký hợp đồng mới hoặc không trả lại mặt bằng. Tòa án sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn có nghĩa vụ trả lại sạp. Bị đơn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng chợ và buộc bị đơn trả lại sạp, tiền thuê sạp.

01

2

Bản án số 268/2019/DS-PT ngày 14-10-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

Về tranh chấp bồi thường thiệt hại tài sản. Bị đơn yêu cầu nguyên đơn thực hiện nghĩa vụ nâng mặt bằng (do mặt bằng thấp nên bị nước ngập tràn vào nhà, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bị đơn), nhưng nguyên đơn không đồng ý và nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại là tiền do tự ý di dời nhà . Tòa án sơ thẩm và tòa án phúc thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn trả tiền bồi thường thiệt hại.

09

3

Bản án số 77/2019/KDTM-ST ngày 22-11-2019 của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Về Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng (Thuê đất) do bên thuê vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Nguyên đơn yêu cầu trả tiền thuê còn thiếu và lãi suất quá hạn. Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về buộc bị đơn  trả tiền thuê đất còn thiếu và lãi suất quá hạn.

13

4

Bản án số 20/2019/KDTM-PT ngày 11-09-2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Về tranh chấp hợp đồng thuê lại mặt bằng do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước và chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, buộc bị đơn trả cho nguyên đơn tiền thuê mặt bằng, lãi, tiền điện và nước.

18

5

Bản án số 06/2019/DS-ST ngày 11-04-2019 của Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc

Về tranh chấp hợp đồng thuê tài sản (Mặt bằng kinh doanh mua bán trong nhà lồng mới Chợ B) do không đóng phí mặt bằng theo thông báo áp dụng mức giá thu hoa chi mặt bằng quầy kiot và các lô trong nhà lồng mới. Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về buộc bị đơn phải trả tiền phí chợ cho Ban quản lý chợ B.

36

6

Bản án số 162/2019/DS-PT ngày 11-03-2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Về tranh chấp hợp đồng thuê nhà (Thuê nhà xưởng). Nguyên đơn yêu cầu thanh lý hợp đồng và  trả lại tiền thế chân đã đóng khi ký hợp đồng. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn có trách nhiệm trả cho nguyên đơn tiền thế chân đã đóng.

41

7

Bản án số 88/2019/DS-ST ngày 27-09-2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho tỉnh Kiên Giang

Về tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng và đòi tiền cọc, tiền sửa chữa do bị đơn không thực hiện nghĩa vụ dọn dẹp, sửa chữa, và tách điện nước riêng từng phòng. Nguyên đơn yêu cầu hủy hợp đồng thuê mặt bằng, buộc bị đơn trả lại tiền đặt cọc và tiền thuê người dọn dẹp, sửa chữa. Tòa án tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: chấp nhận hủy hợp đồng và không chấp nhận yêu cầu về trả tiền cọc, tiền sửa chữa dọn dẹp.

48

8

Bản án số 85/2019/DS-PT ngày 31-07-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Về tranh chấp hợp đồng thuê và mượn tài sản, yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm. Trung tâm chính trị huyện cho bị đơn thuê mặt bằng không được sự đồng ý của UBND huyện. Nguyên đơn – UBND huyện yêu cầu hủy hợp đồng thuê mặt bằng; yêu cầu bị đơn tháo dỡ di dời toàn bộ tài sản để trả mặt bằng cho Trung tâm chính trị. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về hủy hợp đồng thuê, mượn mặt bằng, buộc bị đơn di dời tài sản để trả mặt bằng; Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn về buộc nguyên đơn bồi thường tiền cho tài sản bị xâm phạm.

53

9

Bản án số 23/2019/DS-ST ngày 15-7-2019 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương

Về tranh chấp hợp đồng thuê tài sản (kiot trong chợ) do bên thuê không thanh toán tiền thuê; Nguyên đơn cho rằng bị đơn không thực hiện cam kết đảm bảo lối đi chợ thông thoáng. Nguyên đơn yêu cầu thanh toán tiền thuê, tiền lãi suất đối với số tiền chậm thanh toán. Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về buộc bị đơn trả tiền thuê và mặt bằng kiot.

68

10

Bản án số 30/2019/DS-PT ngày 22-3-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Về tranh chấp hợp đồng thuê tài sản (Mặt bằng siêu thị mini trong khuôn viên của Trung tâm y tế) do  không bàn giao mặt bằng thuê để Trung tâm y tế bàn giao lại cho bên thuê mới. Tòa án sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn bàn giao mặt bằng thuê và giao trả tiền thuê mặt bằng siêu thị mini. Bị đơn có đơn kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bị đơn. Tòa án phúc phẩm tuyên hủy tòa bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã G, tỉnh Bạc Liêu giải quyết.

74

11

Bản án số 01/2019/KDTM-PT ngày 25-2-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

Về  tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng và văn phòng do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nguyên đơn yêu cầu trả một phần nợ gốc và lãi phát sinh. Tòa án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: Buộc bị đơn thanh toán cho nguyên đơn tiền nợ gốc và lãi. Bị đơn có đơn kháng cáo với số tiền lãi, đề nghị Tòa án xem xét giảm phần lãi suất. Nguyên đơn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm: lý do cấp Sơ thẩm không xem xét, đánh giá khách quan các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và đề nghị tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị đơn rút lại đơn kháng cáo. Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, thay đổi nội dung kháng cáo theo hướng buộc bà N có trách nhiệm trả nợ thay cho bị đơn và cung cấp thêm bản sao hóa đơn chứng từ khám bệnh của bà N. Tòa án phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và giữ nguyên bản án sơ thẩm; đồng thời chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về buộc bị đơn thanh toán tiền nợ gốc và lãi.

80

12

Bản án số 26/2019/DS-PT ngày 21-2-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Về  tranh chấp hợp đồng thuê tài sản (Mặt bằng kinh doanh) và dịch vụ bán hàng tại chợ. Nguyên đơn yêu cầu trả tiền thuê còn nợ. Tòa án sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn tiền thuê tài sản và dịch vụ bán hàng tại chợ: 17.000.000đ. Bị đơn có đơn kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, bác một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn đồng ý trả cho nguyên đơn số tiền 9.130.000đ. Tòa án phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

88

13

Bản án số 01/2019/KDTM-ST ngày 21-2-2019 của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Về  tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng tại Hội chợ hàng Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu trả tiền chi phí thuê gian hàng còn nợ và thanh toán tiền bồi thường lãi trên số tiền chậm trả. Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn thanh toán tiền thuê gian hàng, tiền lãi phát sinh.

96

14

Bản án số 04/2019/DS-PT ngày 30-01-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

Về tranh chấp hợp đồng thuê và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bị đơn. Nguyên đơn yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tòa án sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu của nguyên đơn về đòi lại tiền thuê và trả lại mặt bằng, tuyên bố hợp đồng thuê mặt bằng vô hiệu; chấp nhận yêu cẩu của bị đơn về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn tiền 1.380.052.000đ. Nguyên đơn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm về buộc bị đơn trả lại nhà đất, trả tiền thuê mặt bằng và đề nghị áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với phản tố của bị đơn về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bị đơn kháng cáo yêu cầu tính lại giá đất bồi thường theo giá đất nông nghiệp và buộc nguyên đơn trả lại tiền thuê đất. Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về hủy hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, buộc nguyên đơn trả lại cho bị đơn số tiền cho thuê đất đã nhận, buộc bị đơn bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn.

101

15

Bản án số 212/2018/DS-PT ngày 29-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

Về tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng và bồi thường thiệt hại do bị đơn tháo dỡ mặt bằng. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại tiền điện, hệ thống điện, ống nước; Bồi thường thiệt hại tiền tháo dỡ mặt bằng và trả tiền thuê còn nợ do bị đơn đơn phương chấm dưt hợp đồng. Tòa án sơ thẩm tuyên bị đơn thanh toán tiền cho nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn về yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bị đơn có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án phúc thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn về buộc bị đơn thanh toán tiền nợ; Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về bồi thường thiệt hại, tiền điện, lót gạch, tiền bồi thường do tháo dỡ mặt bằng.

112

16

Bản án số 24/2018/KDTM-ST ngày 23-11-2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Về yêu cầu nghĩa vụ trả tiền và bồi thường thiệt hại đối với hợp đồng nguyên tắc thuê mặt bằng và Hợp đồng thuê mặt bằng và trang thiết bị. Nguyên đơn yêu cầu thanh toán số công nợ, thanh toán lãi suất chậm trả. Bị đơn có yêu cầu phản tố , buộc nguyên đơn bồi thường chi phí đào tạo cho bác sĩ, thanh toán chi phí thay đổi giấy phép đăng ký đầu tư. Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả tiền; không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn và đình chỉ yêu cầu trả lãi suất chậm trả của nguyên đơn.

118

17

Bản án số 1026/2018/DS-PT ngày 07/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Về tranh chấp hợp đồng thuê nhà, đòi tài sản và bồi thường thiệt hại. Nguyên đơn yêu cầu hủy hợp đồng thuê mặt bằng do đây là giao dịch giả tạo; Chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng trước hạn đồng thời bị đơn phải chịu mất cọc do vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền nhà; Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả tiền nợ mặt bằng thuê; yêu cầu bị đơn thực hiện di dời toàn bộ máy móc, nhân sự giao trả mặt bằng cho nguyên đơn. Tòa án sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về hủy hợp đồng. Tòa án phúc thẩm yêu cầu bị đơn trả tiền thuê, giao trả quyền chiếm hữu sử dụng nhà đât cho nguyên đơn, Nguyên đơn hoàn nguyên tiền cọc cho bị đơn.

134

18

Bản án số 05/2018/KDTM-PT ngày 12/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Về tranh chấp hợp đồng thuê văn phòng. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thực hiện nghĩa vụ thanh toán, phạt hợp đồng, thanh toán tiền lãi trên tổng số tiền chậm thanh toán. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

151

19

Bản án số 58/2018/DS-PT ngày 16/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Về tranh chấp hợp đồng thuê tài sản (Mặt bằng kinh doanh) do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nguyên đơn yêu cầu đòi lại mặt bằng cho thuê, đòi tiền thuê quán cà phê, tiền xây dựng trên đất. Tòa án sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án phúc thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn: Không chấp nhận yêu cầu đòi lại mặt bằng thuê; Buộc bị đơn trả tiền thuê mặt bằng; Không xét đến yêu cầu đòi tiền xây dựng trên đất.

160

20

Bán án số 56/2018/DS-PT ngày 07/03/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Về tranh chấp hợp đồng dân sự – Thuê mặt bằng do bị đơn cho thuê mặt bằng thuộc một phần phạm vi lòng đường, hè phố. Tòa án sơ thẩm và Tòa án phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn trả lại tiền thuê của số tháng bên thuê không kinh doanh, mua bán được.

169

21

Bản án số 06/2017/KDTM-PT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Về tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại thuê mặt bằng và tranh chấp về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại do một bên đề nghị hủy hợp đồng. Tòa án sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn thanh toán tiền. Tòa án phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt giải quyết lại theo trình tự thủ tục chung.

175

22

Bản án số 03/2017/KDTM-PT ngày 21/07/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

Về tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nguyên đơn yêu cầu thanh toán tiền thuê, trả mặt bằng. Bị đơn yêu cầu được quyền sử dụng nhà xưởng, trả tiền đầu tư, xây mới mặt bằng, trả tiền lãi ngân hàng, đáo nợ liên quan đến mua bán phần vốn góp. Tòa án sơ thẩm chấp nhận đề nghị rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu tuyên bố chấm dứt hợp đồng thuê nhà; bị đơn chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi nhà xưởng và bàn giao cho nguyên đơn; Bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn tiền thuê xưởng và tiền lãi do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tòa án phúc thẩm chấp nhận đề nghị rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về chấp dứt hợp đồng thuê nhà; ghi nhận sự thỏa thuận hai bên về thanh toán tiền thuê, dịch chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi măt bằng.

192

23

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2008/KDTM-GĐT ngày 30/09/2008 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Về tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng. Hội đồng thẩm phán quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

202

24

Quyết định giám đốc thẩm số 10/2007/KDTM-GĐT ngày 11/12/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Về hợp đồng thuê mặt bằng. Hội đồng thẩm phán quyết định hủy bản án kinh doanh thương mại Phúc thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để xét xử phúc phẩm lại do Hợp đồng thuê mặt bằng đã vi phạm pháp luật nên vô hiệu, nhưng các tòa đã xác định hợp đồng này có giá trị pháp lý dẫn đến giải quyết vụ án sai pháp luật.

209

LINK TẢI: TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG, THUÊ VĂN PHÒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online