Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN

TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN

Fdvn tiếp tục chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác bất hợp pháp.

MỤC LỤC

Tổng hợp 22 Bản án

Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cơ quan nhà nước thua kiện

STT

BẢN ÁN SỐ

TRANG

Bản án số 90/2017/HC-PT ngày 05/7/2017

Vv khiếu kiện quyết định về xử phạt vi phạm hành chính

Người khởi kiện (NKK) yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người bị khởi kiện (NBKK) – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường C Đắk Lắk về hành vi vi phạm hành chính: Không xếp phân bón lên kệ mà để phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất tại địa điểm kinh doanh.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của NKK.

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của NKK, bởi việc để một số phân bón dưới đất chưa chất lên kệ có lý do khách quan (Chi nhánh đang sắp xếp lại lên kệ) nhưng Đoàn kiểm tra chưa xác minh cụ thể và kết luận có hành vi vi phạm là chưa đảm bảo thực tế khách quan đối với hành vi vi phạm của Công ty; Chi nhánh không là đối tượng bị xử phạt mà phải xử phạt Công ty có chi nhánh.

1-9

Bản án số 201/2017/HC-PT ngày 14/7/2017

Vv Kiện QĐ xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục kiểm lâm

NKK yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng và quản lý lâm sản có nội dung phạt tiền và tịch thu tang vật là gỗ để sung công quỹ nhà nước.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, vì Chi cục kiểm lâm vi phạm về thời hạn ra Biên bản VPHC và thời hạn ra QĐ xử phạt VPHC; đồng thời, Tòa án cấp sơ thẩm khẳng định không có việc mua bán gỗ là không có cơ sở.

10-21

Bản án số 08/2017/HC-ST ngày 28/7/2017

Vv khiếu kiện quyết định hành chính

NKK yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của UBND phường trong đó có phạt tiền và buộc tháo dở Công trình tường rào trái phép trên đất dành cho người đi bộ.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi UBND phường lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã mô tả bức tường không đúng diện tích và không đúng vị trí thực tế, chủ tịch UBND Phường căn cứ quy định xử phạt không đúng và con hẻm mà NKK xây tường không có theo bản đồ, theo công văn của UBND quận cũng như GCNQSDĐ của các hộ.

22-33

Bản án số 127/2017/HC-PT ngày 18/8/2017

Vv Kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

NKK yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức phạt tiền và tịch thu 2.000 ram giấy A4 khi đang trên đường vận chuyển vì cho rằng là giấy ngoại nhập lậu;

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi theo nội dung QĐ xử phạt thì không có hình thức phạt chính nhưng lại có hình thức xử phạt bổ sung là không phù hợp với khoản 3 Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời, Giấy photocopy có nguồn gốc ngoại nhập không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập, cấm lưu hành và Tòa án cấp sơ thẩm đưa thiếu người tham gia tố tụng là đơn vị phát hiện thu giữ tang vật.

34-39

Bản án số 01/2017/HC-ST ngày 29/9/2017

Vv Kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

NKK yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Hạt trưởng hạt kiểm lâm với lỗi khai thác, tiêu thụ gỗ Sao đen trái phép, buộc nộp tiền thu lợi bất chính, buộc trồng lại rừng vào mùa mưa 2016.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi quyết định được ban hành quá thời hạn (37 ngày); NKK không lấy cây Sao đen ra khỏi rừng, chỉ có hành vi chặt phá, đốt cháy, đẽo vỏ cây Sao đen nên Quyết định xử phạt căn cứ vào biên bản xác minh và biên bản vi phạm hành chính là không phù hợp; NKK chưa thu lợi bất chính nên yêu cầu nộp tiền thu lợi bất chính là không đúng; buộc trồng rừng vào mùa mưa 2016 nhưng đến nay NKK chưa trồng là không còn phù hợp với thực tế.

40-45

Bản án số 25/2018/HC-ST ngày 12/7/2018

Vv khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

NKK yêu cầu hủy Quyết định của Cục trưởng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với NKK

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi Cục trưởng Cục thuế chỉ căn cứ vào ý kiến của Kiểm toán Nhà nước để lập Biên bản vi phạm hành chính về thuế đối với NKK, trong khi không xác định rõ các hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có ghi khống hàng hóa hay không và không chứng minh được hành vi vi phạm pháp luật về thuế, là không có căn cứ; tại Biên bản vi phạm hành chính về thuế không thể hiện cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, biên bản 7 cũng không nêu rõ được nguyên nhân dẫn đến hóa đơn bất hợp pháp, nguồn gốc hóa đơn và hàng hóa trên hóa đơn có từ đâu. Cục trưởng cục thuế căn cứ kết luận của của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để làm cơ sở kết luận NKK sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là không có căn cứ.

46-53

Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018

Vv khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

NKK yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã trong đó có phạt tiền và buộc khôi phục tình trạng đất trước khi vi phạm vì cho rằng NKK xới đất và gieo mạ trên đất của người khác.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào biên bản sự việc (không phải là biên bản xử phạt vi phạm hành chính) để ra quyết định xử phạt là không đúng. Tòa án cấp sơ thẩm đã bỏ sót người tham gia tố tụng.

54-58

Bản án số 56/2018/HC-ST ngày 22/10/2018

Vv khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

NKK yêu cầu hủy Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với NKK do hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường không đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải theo quy định.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi biên bản chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định khi người vi phạm không ký tên vào biên bản; Biên bản VPHC xác định bà H có hành vi đổ đất đá, xà bần vi phạm Điều 20 khoản 6 điểm b của Nghị định 155/2016/NĐ-CP là chưa phù hợp về căn cứ pháp luật.

59-64

Bản án số 29/2018/HC-ST ngày 15/11/2018

Vv Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

NKK yêu cầu hủy một phần Quyết định của Chủ tịch UBND  về hình thức phạt bổ sung là tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước xe ô tô chở thuốc lá điếu nhập lậu.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi chiếc xe ô tô bị tịch thu này là tài sản chung của vợ chồng đang trong thời gian thế chấp tại Ngân hàng mà  theo quy định của pháp luật trong thời gian thế chấp, bên thế chấp không được mua bán, trao đổi, tặng, cho… tài sản thế chấp nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng. Do đó, NKK không có quyền sở hữu chiếc trong thời gian xe ô tô này đã thế chấp cho Ngân hàng và Ngân hàng không đồng ý việc tịch thu nêu trên, do đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính thì xe ô tô phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp là Ngân hàng.

65-75

Bản án số 29/2018/HC-ST ngày 26/11/2018

Vv Khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại

NKK yêu cầu hủy quyết định  về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng NKK xây dựng trên đất đang tranh chấp và Hủy Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về việc giải quyết đơn khiếu nại của NKK.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi UBND phường kiểm tra phát hiện gia đình NKK đang thi công xây dựng công trình nhưng không lập biên bản theo đúng “Mẫu biên bản số 01” Thông tư số 02/2014/TT-BXD; Chủ tịch UBND phường không ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm là không đúng quy định pháp luật. Sau hơn 6 tháng, kể từ ngày phát hiện UBND phường mới lập Biên bản vi phạm hành chính và không bàn giao biên bản cho người vi phạm văng mặt là không đúng. Chủ tịch UBND cấp huyện không căn cứ đúng văn bản pháp luật để ban hành quyết định và việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng nền việc bác đơn giải quyết khiếu nại là không có cơ sở.

76-86

Bản án số 11/2018/HC-PT ngày 29/11/2018

Vv khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

NKK yêu cầu hủy các Quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc đình chỉ thi công vi phạm, quyết định phá dỡ công trình vi phạm, cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm; Quyết định diện tích cưỡng chế là 71.5m2 vì cho rằng NKK xây dựng trên đất rừng PAM.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, vì UBND phường không xác minh cụ thể chủ đầu tư để từ đó ra quyết định đình chỉ thi công và cưỡng chế tháo dỡ công trình là không đúng đối tượng; việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế đối với NKK là không đúng đối tượng, không thể thực thi quyết định cưỡng chế được; việc không lập thủ tục xử phạt và chuyển thẩm quyền xử phạt cho Chủ tịch UBND cấp huyện là không đảm bảo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP.

87-95

Bản án số 17/2018/HC-ST ngày 30/11/2018

Vv Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

NKK yêu cầu hủy quyết định  về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng Hộ kinh doanh của NKK có hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đã gây ô nhiễm môi trường trong khu vực, gây dư luận, bức xúc trong nhân dân.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi mức xử phạt lên đến hơn 50 triệu đồng thì thẩm quyền ra quyết định xử phạt trong trường hợp này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Lẽ ra, Công an thành phố S phải báo cáo đề xuất và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 3 Điều 48 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016.

96-107

Bản án số 02/2019/HC-PT ngày 08/04/2019

Vv hủy quyết định hành chính

NKK yêu cầu hủy các Quyết định của Chủ tịch UBND xã  xử phạt NKK về hành vi Khai thác khoáng sản không xin giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, mức xử phạt 2.000.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận cầu của NKK và Kiến nghị với UBND xã tiếp tục xác minh làm rõ lượng đất đã đưa ra khỏi vị trí đất san ủi của NKK, nếu có căn cứ xác định vi phạm thì chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, vì hiện trường vụ việc đã thay đổi không còn nguyên hiện trạng. Việc kiến nghị của cấp sơ thẩm trong phần quyết định của bản án khó thi hành để xử lý theo thẩm quyền mà chỉ kiến nghị ở phần nhận định là phù hợp. Vì vậy, nội dung kiến nghị của cấp sơ thẩm không đúng quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật tố tụng hành chính.

Ngoài ra cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm một số vấn đề sau: 1. Một số văn bản được đánh số bút lục lưu trong hồ sơ vụ án là bản pho to không coi là chứng cứ hợp pháp. 2. Lưu và đánh số bút lục các văn bản pháp luật như: Nghị định, thông tư vào hồ sơ vụ án là không đúng quy định. Bởi lẽ, các loại văn bản này không phải là chứng cứ thu thập được theo trình tự do Bộ luật tố tụng dân sự quy định mà văn bản áp dụng pháp luật.

108-114

Bản án số 164/2019/HC-ST ngày 27/02/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính

NKK yêu cầu hủy quyết định  về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng NKK vi phạm hai hành vi là (1) Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn (2) Gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi UBND cấp huyện không tống đạt hợp lệ cho tổ chức/cá nhân vi phạm hành chính là vi phạm Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Việc Chủ tịch UBND ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty là chưa đúng đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

115-124

Bản án số 197/2019/HC-PT ngày 24/04/2019

Vv khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

NKK yêu cầu hủy các Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng NKK thi công xây dựng công trình nhà xưởng không giấy phép xây dựng.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận cầu của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện, vì có đủ cơ sở xác định công trình xây dựng nhà kho của NKK được xây dựng trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của NKK, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận và không có tranh chấp và Chủ tịch UBND cấp huyện choll rằng công trình xây dựng nhà kho của NKK đã vi phạm quy hoạch, vi phạm chỉ giới xây dựng, vi phạm chỉ giới đường đỏ là không có căn cứ; đồng thời Chủ tịch UBND cấp huyện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc NKK phá dỡ toàn bộ công trình là không đúng.

125-138

Bản án số 164/2019/HC-ST ngày 27/02/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

NKK yêu cầu hủy quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng NKK có hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất tại khu vực diện tích đất đã được Nhà nước thu hồi, bồi thường với hình thức xử phạt chính là phạt tiền 7.500.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi UBND xã lập biên bản vi phạm hành chính căn cứ vào biên bản làm việc không có hộ gia đình NKK ký tên và không thể hiện có sự chứng kiến của các hộ dân lân cận về việc kiểm tra xác minh đất của hộ NKK là chưa đúng thủ tục; vụ án trước đây đã đình chỉ giải quyết bởi Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng do hai bên tự thỏa thuận nhưng UBND cấp huyện chưa thực hiện thỏa thuận đối với hộ NKK mà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NKK là chưa thỏa đáng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hộ NKK.

139-147

Bản án số 302/2019/HC-PT ngày 22/05/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

NKK yêu cầu hủy quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của UBND cấp huyện vì cho rằng NKK có hành vi lấn, chiếm đất đất lộ giao thông nông thôn.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của NKK, bởi đối với phần đất  mà Chủ tịch UBND huyện cho rằng NKK lấn chiếm đất lộ giao thông nông thôn có nguồn gốc một phần là do gia đình NKK khai phá, một phần do NKK chiếm đất của Hợp tác xã sau khi Hợp tác xã giải thể, việc chiếm đất này UBND không có quyết định xử lý, hết thời hạn xử lý nên phải xem xét để công nhận tính hợp pháp của người sử dụng đất theo luật đất đai qua các thời kỳ quy định. Việc NKK có bỏ công ra khai phá, UBND không có quyết định thu hồi đất, giải tỏa đền bù mà lại cho rằng đất này là lộ giao thông nông thôn, thuộc UBND xã quản lý rồi ra quyết định xử phạt hành chính là không đúng với trình tự quy định của pháp luật.

148-154

Bản án số 109/2019/HC-PT ngày 30/07/2019

Vv khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

NKK yêu cầu hủy quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng NKK vận chuyển gỗ trái phép.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của NKK, bởi phát hiện nhưng không lập ngay biên bản vi phạm hành chính, mà đưa về cơ quan đến nhiều ngày sau mới tiến hành lập biên bản kiểm tra, nhưng hợp thức hoá biên bản và ghi vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 25/3/2017 là không đúng thời gian địa điểm vi phạm; không nêu rõ tình trạng tang vật bị tạm giữ là vi phạm trình tự thủ tục, không đúng qui định tại các Điều 56 điều 57 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính; không tống đạt hợp lệ các văn bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ cũng như quyết định tạm giữ tang vật cho người vi phạm; các tài liệu liên quan đến hồ sơ xử lý vi phạm hành chính hầu hết là bản phôtô nên không có căn cứ để xem xét tính đúng đắn của Quyết định xử phạt hành chính.

155-164

Bản án số 114/2019/HC-PT ngày 31/07/2019

Vv Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính

NKK yêu cầu hủy quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng NKK lấn chiếm mương nước.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của NKK

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của NKK, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của NKK, bởi với cùng một hành vi, UBND xã và UBND cấp huyện cùng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là vi phạm điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm Hành chính năm 2012; theo quy định của pháp luật thời hạn hủy bỏ Quyết định xử lý vi phạm hành chính là một (01) năm nhưng đến ba (03) năm sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà NKK mới được hủy bỏ là không đúng pháp luật; UBND cấp huyện xác định NKK lấn chiếm đất cho Công ty X là chưa đủ căn cứ; việc UBND các xã, UBND cấp huyện lập hai Biên bản vi phạm hành chính đối với bà D về hành vi lấn chiếm đất liên quan đến mương nước là địa giới hành chính giữa hai xã là chưa phù hợp với quy định về việc phối hợp giải quyết giữa UBND của các đơn vị hành chính. NKK sinh sống và sử dụng ổn định, không hề có tranh chấp gì nên chưa có cơ sở NKK lấn chiếm.

165-178

Bản án số 02/2019/HC-ST ngày 12/09/2019

Vv khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đầu tư xây dựng.

NKK yêu cầu hủy quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện vì cho rằng NKK có 02 hành vi vi phạm (1) Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp (2) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng. Và buộc Chủ tịch UBND cấp huyện phải xin lỗi bằng văn bản.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi nội dung Quyết địn không phù hợp với nội dung vi phạm của Biên bản vi phạm hành chính đã lập; Căn cứ khoản 10 Điều 3, khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 14 của Nghị định 139/2017/NĐCP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là không có căn cứ và cũng không tìm thấy căn cứ nào của Nghị định 139 để áp dụng xử phạt đối với hành vi này. Buộc Chủ tịch UBND cấp huyện phải xin lỗi công khai.

179-185

Bản án số 01/2019/HC-ST ngày 12/09/2019

Vv Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

NKK yêu cầu hủy quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng công an huyện đối với người khởi kiện vì hành vi Hủy hoại tài sản của người khác.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NKK, bởi khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ không lập biên bản vi phạm hành chính. Biên bản vi phạm hành chính được lập 02 tờ nhưng những người có mặt không ký tên vào từng tờ biên bản, không thể hiện đầy đủ các nội dung trong biên bản, không mời người bị thiệt hại và đại diện chính quyền địa phương ký biên bản là không đầy đủ, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

186-191

Bản án số 01/2020/HC-PT ngày 29/04/2020

Vv Khiếu kiện quyết các định xử phạt vi phạm hành chính.

NKK yêu cầu hủy quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an phường về hành vi sử dụng cây tre gỗ cắm trong chậu cúc đánh con ruột là cháu Q vào lúc 23 giờ ngày 12/3/2019.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của NKK.

Tòa án cấp sơ thẩm hủy bản án hành chính sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ việc cho tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại, bởi Tòa án cấp sơ thẩm không ra thông báo thụ lý bổ sung đối với yêu cầu hủy QĐ 07 là vi phạm quy định tại các Điều 125, 126 Luật tố tụng hành chính vì QĐ 07 là quyết định mới, có nội dung xử phạt giống QĐ 02 nhưng khác về tên người ký ban hành quyết định và số tiền xử phạt; Tòa án cấp sơ thẩm đã bỏ sót người tham gia tố tụng;  Tòa án cấp sơ thẩm phải thụ lý bổ sung và xem xét tính hợp pháp của QĐ 01 (có nội dung hủy bỏ QĐ 02) và QĐ 07 (có nội dung thay thế QĐ 02), tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm không thụ lý bổ sung, không xem xét tính hợp pháp của QĐ 01, QĐ 07 và số tiền xử phạt hành chính anh Thanh chênh lệch theo QĐ 07 là vi phạm Luật tố tụng hành chính và dẫn đến việc giải quyết vụ án không triệt để.

192-197

LINK TẢI: TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online