Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (CÁC HƯỠNG DẪN CHUNG)

Từ năm 1999 đến tháng 11 năm 2021

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN

SỐ TRANG

01

Công văn số 16/1999/khxx ngày 01/02/1999 của tòa án nhân dân tối cao giải đáp về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng

1. Khu vực miền núi, lạc hậu, ít hiểu biết pháp luật có được coi là tình tiết giảm nhẹ khi xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý không?

2. Xác định là “dụng cụ”,”phương tiện” là những vật nào dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý?

3. Trường hợp áp dụng phạt tiền là hình phạt chính, trường hợp áp dụng phạt tù là hình phạt chính đối với các tội quy định tại Chương VIIA Bộ luật Hình sự?

01 – 71

02

Công văn số 24/1999/KHXX ngày 17/3/1999 của toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật

I.          HÌNH SỰ

 1. Giải thích cụm từ “người nào thấy người khác” là “mắt nhìn thấy” hay chỉ cần “biểt rõ”?
 2. Người được miễn trách nhiệm hình sự có phải là người không phạm

tội hay không? Khi tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội thì có phải quyết định hình phạt bổ sung hay không, nếu điều luật có quy định hình phạt bổ sung đối với tội đó; trách nhiệm dân sự (nếu có) sẽ giải quyết như thế nào?

 1. Người chiếm đoạt tài sản là tiền rồi dùng tiền đó mua vé xổ số và trúng thưởng, thì có bị áp dụng Điều 33 Bộ luật Hình sự để tịch thu khoản tiền trúng thưởng đó hay không?

72 – 89

03

Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 của toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ

I.          HÌNH SỰ:

 1. Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 và Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA có mâu thuẫn với Nghị quyết số 32/1999/QH10 về thi hành BLHS hay không?
 2. Việc so sánh Bộ luật hình sự năm 1999 với Bộ luật hình sự năm

1985 để xác định trường hợp nào thuộc quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 được thực hiện như thế nào?

 1. Có mâu thuẫn hay không quy định tại Khoản 1 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 và Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 61/2000/NĐ-CP về thời gian thử thách của án treo và thời gian thử thách?

90 – 131

04

Hướng dẫn liên ngành số 16/HD/VKSTC-BCA-TATC ngày 24/7/2008 thực hiện nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày

29/5/2008 của quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội và một số tỉnh có liên quan trong hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Quy định về

 1. Kiểm kê công tác chuyên môn
 2. Tên gọi và con dấu của cơ quan tiến hành tố tụng
 3. Hiệu lực thi hành của các lệnh, quyết định và giá trị sử dụng của văn bản tố tụng
 4. Xử lý đối với các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các vịêc khác theo quy định của pháp luật (sau đây viết tắt là vụ án, vụ việc) thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội
 5. Xử lý đối với các vụ án, vụ việc đang thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
 6. Xử lý đối với vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn các xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình.
 7. Về tạm giữ, tạm giam và truy nã.

132 – 136

05

Hướng dẫn liên ngành số 24/HD-VKSTC -TATC-BCA-BTP- BQP ngày 8/5/2014 về việc phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Hướng dẫn kèm theo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

137 – 174

06

Công văn số 01/GĐ-TANDTC

Ngày 25/7/2016 giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự

I. HÌNH SỰ

 1. Việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án TH khi phạm tội và bị kết án lần thứ nhất người bị kết án là người chưa thành niên, nhưng khi phạm tội và bị kết án lần thứ hai thì người đó đã thành niên được thực hiện như thế nào?
 2. Việc giải quyết các vụ án buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ

và thuốc lá điếu nhập lậu được thực hiện như thế nào?

 1. Việc xử lý các hành vi mà theo quy định của BLHS năm 1999 là tội phạm nhưng theo quy định của BLHS năm 2015 thì hành vi đó chưa cấu thành tội phạm được thực hiện như thế nào?
 2. Tổ chức đánh bạc cho 10 người nhưng tổng số tiền thu trên chiếu bạc dưới 5 triệu đồng có bị xử lý hình sự không?

175 – 186

07

Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự

I.          TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính không? Có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?
 2. Trường hợp Tòa án ấn định thời gian giao nộp tài liệu, chứng cứ nhưng đương sự không giao nộp thì Tòa án giải quyết như thế nào? Đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì tài liệu, chứng cứ đó có được sử dụng để giải quyết vụ án không?
 3. Đương sự chứng minh được việc chậm giao nộp chứng cứ là có lý do chính đáng thì Tòa án có phải hoãn phiên tòa để đương sự khác tiếp cận chứng cứ hay không?

187 – 194

08

Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7/4/2017 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ

I. HÌNH SỰ

1.  Trường hợp 01 người bị kết án về tội đánh bạc với số tiền là

4.500.000 đồng. Sau đó, tuy chưa được xóa án tích nhưng người này lại tiếp tục đánh bạc với số tiền 262.000 đồng nên bị kết án 04 tháng tù về tội đánh bạc (cả hai lần bị kết án đều trước ngày 09-12-2015). Nếu người này chưa chấp hành hình phạt thì có được miễn chấp hành hình phạt hay không?

2.  Trường hợp 01 người bị kết án về tội đánh bạc với số tiền là

 • đồng. Sau đó, tuy chưa được xóa án tích nhưng người này lại tiếp tục đánh bạc với số tiền 262.000 đồng nên bị kết án 04 tháng tù về tội đánh bạc (cả hai lần bị kết án đều trước ngày 09-12-2015). Nếu người này chưa chấp hành hình phạt thì có được miễn chấp hành hình phạt hay không?

195 – 227

09

Chỉ thị số 05/2017/CT-CA ngày 16/10/2017 về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành

Phân công, quy định chi tiết nhiệm vụ cho các cơ quan, tòa án các cấp thực hiện rà soát, giải quyết các kiến nghị về các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.

228 – 231

10

Công văn số 01/gđ-tandtc ngày 5/1/2018 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ

 1. DÂN SỰ

Trường hợp người để lại di sản thừa kế chết trước năm 1987 mà hiện nay Tòa án mới thụ lý thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được xác định như thế nào?

 1. TỐ TỤNG DÂN SỰ
 1. Trường hợp vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản là nhà, đất mà các bên không thỏa thuận được giá trị di sản, mặc dù đã được Tòa án giải thích nhưng nguyên đơn và bị đơn đều khẳng định không yêu cầu đo đạc, định giá tài sản thì Tòa án giải quyết như thế nào?
 1. Kết quả định giá tài sản thì chi phí giám định, chi phí định giá tài sản cao hơn số tiền nguyên đơn đã tạm ứng và Tòa án có yêu cầu nguyên đơn nộp bổ sung nhưng nguyên đơn không thực hiện thì Tòa án được đình chỉ giải quyết vụ án không?

232 – 238

11

Công văn số 59/tandtc-pc ngày 29/3/2019

V/v hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân

 1. Hướng dẫn TH người khởi kiện có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cùng lúc với nộp đơn khởi kiện hoặc trong thời gian Trung tâm hòa giải đã lên lịch hòa giải.
 2. Trường hợp lập biên bản hòa giải thành và các bên cùng ký đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành nhưng trong quá trình Tòa án mở phiên họp xét đơn yêu cầu, một bên không đến thì Tòa án có thể ban hành quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án không?

239 – 253

12

Công văn số số 64/tandtc-pc ngày 3/4/2019

V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.

I. HÌNH SỰ:

 1. Tình tiết “đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 63 của Bộ luật Hình sự được hiểu như thế nào?
 2. Tình tiết “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 và “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộ luật Hình sự được hiếu như thế nào ?

254 – 270

13

Công văn số số 79/tandtc-pc ngày 12/4/2019 v/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64/tandtc-pc

Giải đáp trực tuyến vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mà người nhận chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã được xác nhận nội dung biến động quyền sử dụng đất tại Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03-4-2019.

271 – 272

14

Công văn số 212/tandtc-pc ngày 13/9/2019 v/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

I.          HÌNH SỰ

1. Vướng mắc về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (quy định tại Điều 201 của Bộ luật Hình sự).

 • Khoản tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự là tổng số tiền lãi thu được từ việc cho vay hay là khoản tiền lãi thu được sau khi trừ đi tiền lãi theo quy định của Bộ luật Dân sự?
 • Khoản tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự trong vụ án là tổng số tiền lãi mà người phạm tội thu được của tất cả những người vay hay số tiền lãi thu được của từng người vay?

273 – 305

15

Công văn số 89/tandtc-pc ngày 30/6/2020 v/v thông báo kết quá giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

I.          HÌNH SỰ

 1. Đối tượng có hành vi đưa ma túy cho người khác sử dụng, nhưng không phát hiện có người chỉ huy, phân công, điều hành đối tượng để đưa ma túy cho người khác sử dụng. Vậy trường hợp này có xử lý đối tượng là người trực tiếp đã cung cấp ma túy cho người khác về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” không?
 2. Trường hợp rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy thì có được xác định là rủ rê, dụ dỗ người khác sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý hình sự theo quy định tại Điều 258 của Bộ luật Hình sự hay không?
 1. Tình tiết “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 251của Bộ luật Hình sự được hiểu là trong 01 lần phạm tội với 02 người trở lên hay bao gồm cả phạm tội từ 02 lần trở lên nhưng mỗi lần là 01 người khác nhau?

306 – 330

16

Công văn số 33/TANDTC-HTQT ngày 17/3/2021 V/v về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài

Tòa án nhân dân tối cao cập nhật các Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại Trang tin TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

Các Hiệp định/Thỏa thuận nêu trên được đăng tải tại Trang tin TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP theo từng lĩnh vực cụ thể: DÂN SỰ, HÌNH SỰ, DN ĐỘ VÀ CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ tại địa chỉ sau đây: http://tttp.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tttp/home.

331 – 342

17

Công văn số 01/2021/GĐ-TANDTC ngày 01/7/2021 Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ để hoà giải, đối thoại tại Toà án

1. Thế nào là chuyên gia, nhà chuyên môn khác, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án?

2. Hòa giải viên có thể kiêm nhiệm công tác khác, như Hội thẩm nhân dân, Luật sư, Hòa giải viên thương mại của Trung tâm Hòa giải thương mại… được hay không?

3. Số lượng Hòa giải viên tối thiểu đối với mỗi Tòa án là bao nhiêu?

4. Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan đến người được đề nghị bổ nhiệm làm Hòa giải viên tham gia Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên trong trường hợp nào?

343 – 369

18

Công văn số 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 Giải đáp một số vướng mắc trong xét xử

I. VỀ HÌNH SỰ

1. Trong vụ án hình sự có đồng phạm bị Tòa án áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội có tính chất côn đồ” hoặc tình tiết định khung tăng nặng “phạm tội có tính chất côn đồ” theo quy định của Bộ luật Hình sự, đối với đồng phạm khác là người phạm tội có vai trò không đáng kể, không trực tiếp tham gia thực hiện hành vi phạm tội thì khi xét xử có được cho hưởng án treo không?

2. Do có mâu thuẫn nên P, L đã đánh nhau với Y. Y đã dùng lưỡi dao lam gây thương tích cho P 14%, L 44%. Vậy Y bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại hai điểm c, d khoản 3 hay chỉ điểm c hoặc điểm d khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự?

360 – 377

19

Công văn số 136/TANDTC-PC ngày 13/8/2021 Về việc Tăng cường hơn nữa công tác phát triển áp dụng án lệ trong Toà án nhân dân

Nội dung được Chánh án Toà án nhân dân tối cao quán triệt như sau:

1. Về yêu cầu trong công tác phát triển án lệ.

2. Chỉ tiêu đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ.

3. Tổ chức thực hiện.

378 – 379

20

Công văn số 156/TANDTC-PC ngày 13/9/2021 Về việc Ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự

Nội dung Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các Toà án thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về ra quyết định thi hành án.

2. Về uỷ thác ra quyết định thi hành án.

3. Về theo dõi việc thi hành án

380 – 381

21

Công văn số 114/TANDTC-HTQT ngày 17/6/2021 Về việc Xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài

Nội dung Toà án nhân dân tối cao lưu ý các toà án một số vấn đề sau:

1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn để Toà án yêu cầu xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài.

2. Các trường hợp Toà án có thể uỷ thác tư pháp cho nước ngoài hoặc đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác minh địa chỉ của đương sự.

3. . Thông tin mà đương sự phải cung cấp cho Tòa án để xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài

4. Các trường hợp không ủy thác tư pháp cho nước ngoài hoặc đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác minh địa chỉ của đương sự

5. Thủ tục ủy thác tư pháp cho nước ngoài, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác minh địa chỉ của đương sự

Phụ lục thông tin về việc xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài

382 – 409

LINK TẢI FILE PDF: TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Websitewww.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online