Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Tổng hợp 20 bản án về tranh chấp nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp

Tổng hợp 20 bản án về tranh chấp nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP NHÃN HIỆU, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP ” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP NHÃN HIỆU, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

STT

TÊN VÀ NỘI DUNG VỤ ÁN

TRANG

1

Bản án sơ thẩm số 01/2023/KDTM-ST ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Về việc: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Công ty cổ phần Tập đoàn ĐX (DXG) (đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2003 tại Sở kế hoạch đầu tư thành Phố Hồ Chí Minh, được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ngày 05/3/2020) khởi kiện công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 (công ty ĐX 47) (đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2021 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk) vì cho rằng ĐX 47, sử dụng nhãn hiệu của DXG để đặt tên doanh nghiệp và sử dụng tên doanh nghiệp có dấu hiệu trùng với nhãn hiệu mà DXG đã đăng ký để thực hiện hoạt động trong cùng ngành nghề kinh doanh bất động sản là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Do đó DXG đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết buộc công ty ĐX 47 chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “ĐX” và xin lỗi, cải chính công khai ngay khi Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định:

Nguyên đơn và bị đơn là các chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề là kinh doanh bất động sản. Nguyên đơn đã dùng tên thương mại, nhãn hiệu “ĐX” trong hoạt động kinh doanh trước khi bị đơn được thành lập và đăng ký kinh doanh năm 2021.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu được có trong hồ sơ vụ án thể hiện nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu như sau:

“ĐẤT XANH” được DXG đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày 14/9/2007, ngành nghề đăng ký bảo hộ là mua bán nhà, môi giới bất động sản, cho thuê nhà ở, văn phòng và xưởng sản xuất…

“DAT XANH GROUP” được DXG đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày 26/9/2013 (có thể gia hạn), ngành nghề đăng ký trong đó có dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản…

“ĐẤT XANH” “ĐX” và “DAT XANH” được DXG đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày 26/9/2013 (có thể gia hạn), ngành nghề đăng ký trong đó có dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản…

Căn cứ theo khoản 3 Điều 6; khoản 1, 2 Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ; khoản 1, 2 Điều 19 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Bị đơn hoạt động cùng ngành nghề kinh doanh với nguyên đơn nhưng lại sử dụng cụm từ “ĐX” để cấu thành tên doanh nghiệp là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “ĐX” đã được nguyên đơn đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ theo quy định. Do đó, nội dung khởi kiện của nguyên đơn đề nghị bị đơn chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “ĐX” là có căn cứ để chấp nhận.

Điểm b khoản 1 Điều 198 Luật sở hữu trí tuệ quy định chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền “yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại”. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải xin lỗi, cải chính công khai ngay khi Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật là có căn cứ chấp nhận. Vì vậy, cần buộc bị đơn phải xin lỗi, cải chính 03 lần liên tiếp trên báo Trung ương và báo địa phương tại tỉnh Đắk Lắk vì đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu “ĐX” của Công ty Cổ phần tập đoàn ĐX

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX. Buộc bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 (tên viết tắt: Công ty BĐS ĐX 47) chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có cụm từ “ĐX”;

Buộc bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 (tên viết tắt: Công ty BĐS ĐX 47) xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương và báo địa phương tại tỉnh Đắk Lắk vì đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu “ĐX” của nguyên đơn Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX.

Bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 phải chịu 3.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

1 – 7

2

Bản án phúc thẩm số 12/2022/KDTM-PT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 15/4/2017, công ty TNHH M (công ty M) là chủ sở hữu đối với nhãn hiệu “MEKONG” đã đăng ký bảo hộ ngày 19/02/2008 và gia hạn ngày 14/3/2016 phát hiện công ty Cổ phần F (công ty F) đã sử dụng dấu hiệu “MEKONG FOODS, hình” để giới thiệu quảng cáo cho sản phẩm nước mắm (thuộc nhóm hàng hóa số 30) trên trang web (trang điện tử) http://goldfoods.vn. Công ty M đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu công ty F chấm dứt hành vi xâm phạm nhưng không nhận được phản hồi hay trả lời nào. Do đó, ngày 26/4/2017 công ty M đã khởi kiện công ty F đề nghị Tòa án buộc công ty F: Chấm dứt hành vi quảng cáo sản phẩm xâm phạm nhãn hiệu “Mekong, hình” thuộc quyền sở hữu đã được bảo hộ của Công ty M; Phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M; Phải trả chi phí cho việc thuê giám định sở hữu công nghiệp là 12 triệu đồng và chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý là 66.000.000 đồng. Tổng cộng 78.000.000 đồng.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên xử:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – Công ty M đối với bị đơn – Công ty F về việc:

– Buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M;

– Buộc Công ty F phải trả cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 30/10/2019 nguyên đơn đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định:

Xét kháng cáo của nguyên đơn:

– Đối với yêu cầu buộc công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của công ty M:

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án trên trang web của bị đơn đã không còn hình ảnh quảng cáo về sản phẩm có nhãn hiệu “MEKONG FOODS”, bị đơn không có sử dụng hình ảnh, không sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước mắm có nhãn hiệu này. Do đó, kháng cáo của nguyên đơn là không có cơ sở nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

– Về yêu cầu cho rằng tên thương mại của Công ty F đã xâm phạm nhãn hiệu của Công ty M theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ:

Trên cơ sở trả lời ý kiến chuyên môn về nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ. HĐXX nhận thấy cụm từ MEKONG là danh từ quốc tế, phổ biến trên thế giới, được các doanh nghiệp trong khối ASEAN sử dụng; mặt khác đối chiếu nhãn hiệu đăng ký “MEKONG FOODS, hình” và logo của Công ty F có khả năng phân biệt rõ ràng với nhãn hiệu và logo của Công ty M.

Theo quy định tại Điều 78, Điều 124 và Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ thì tên thương mại là là Logo của Công ty F có thành phần, kiểu dáng, kích thước, hình ảnh không trùng cũng như không gây nhầm lẫn với tên Công ty M và không phải là hành vi sử dụng nhãn hiệu. Do đó, việc công ty M yêu cầu buộc công ty F phải thay đổi tên thương mại để đảm bảo không tương tự đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của công ty M là không có căn cứ nên không được Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận là có cơ sở, đúng pháp luật.

Về yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả chi phí cho việc thuê giám định sở hữu công nghiệp và chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý:

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được chấp nhận nên yêu cầu buộc bị đơn trả chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý của nguyên đơn cũng không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. Đối với chi phí thuê giám định sở hữu công nghiệp do được nguyên đơn thực hiện trước khi khởi kiện đến Tòa án cho nên chi phí này không được xác định là chi phí tố tụng. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Điều 163 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định để không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên xử:

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – Công ty M đối với bị đơn – Công ty F về việc:

1.1. Buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M và buộc bị đơn phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M.

1.2. Buộc Công ty F phải trả cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng.

2. Về án phí kinh doanh thương mại:

Án phí sơ thẩm: Công ty M phải nộp 3.000.000 đồng và 3.300.000 đồng nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp và còn phải nộp thêm là 3.300.000 đồng.

Án phí phúc thẩm: công ty M phải nộp án phí là 2.000.000 đồng nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

8 – 14

3

Bản án phúc thẩm số 39/2022/KDTM-PT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu đối với tên miền”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 01/06/2018, công ty Ecommerce E (thành lập năm 2014 tại Singapore, hoạt động bán lẻ qua mạng với nhãn hiệu “SHOPBACK” được đăng ký bảo hộ tại Sigapore và Việt Nam tháng 11.2015 và tháng 5.2016) khởi kiện ông Vũ Mạnh Hoàng H (sinh năm 1983 trú tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký và sử dụng tên miền shopback.vn, shopback.com.vn tại công ty TNHH P Việt Nam vào tháng 6.2016 và đăng ký tên miền myshopback.vn, myshopback.com.vn tại công ty cổ phần R vào tháng 04.2018; đến tháng 8/2018 ông H chuyển quyền sở hữu 04 tên miền trên cho ông Huỳnh Văn H2) đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng các tên miền trùng và tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SHOPBACH” của Ecommerce E, là nhãn hiệu nổi tiếng để thu lợi bất chính, yêu cầu Tòa án buộc: Thu hồi các các tên miền quốc gia shopback.vn, shopback.com.vn, myshopback.vn và myshopback.com.vn để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng các tên miền đó; buộc ông H phải bồi thường thiệt hại 500 triệu đồng và có thể mở rộng thêm chi phí bồi thường đối với những thiệt hại không thể khắc phục được mà nguyên đơn phải gánh chịu từ các hành vi xâm phạm; buộc bị đơn phải thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn đã thuê luật sư là 200 triệu đồng; buộc bị đơn phải công khai xin lỗi trên báo điện tử vnexpress, dân trí và trên 03 kỳ liên tiếp của báo Thanh niên về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Ecommerce E: Thu hồi các tên miền shoppack.vn, shoppack.com.vn; myshoppack.vn, myshoppack.com.vn để ưu tiên cho nguyên đơn Ecommerce E đăng ký, sử dụng trong vòng 30 ngày liên tục kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Ecommerce E về việc đòi bị đơn ông Vũ Mạnh Hoàng H bồi thường thiệt hại 500 triệu đồng do hành vi vi phạm, thanh toán 200 triệu đồng chi phí thuê luật sư và xin lỗi công khai trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và ba kỳ liên tiếp trên Báo Thanh niên về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền.

Ngày 22/9/2019, bị đơn là ông Vũ Mạnh Hoàng H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngày 24/9/2019, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm nhận định:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án vào ngày 30/7/2018. Theo đơn khởi kiện, tại phiên toà sơ thẩm và phiên toà phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn xác định khởi kiện ông Vũ Mạnh Hoàng H, yêu cầu ông H trả lại 04 tên miền nêu trên.

Tại phiên toà phúc thẩm, các đương sự xác định sau khi Toà án cấp sơ thẩm thụ lý, 04 tên miền nêu trên đã do ông H2 đăng ký sử dụng nhưng Toà án cấp sơ thẩm lại không yêu cầu nguyên đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện xác định lại chủ thể bị khởi kiện cho chính xác mà vẫn xác định ông H là bị đơn, ông H2 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là không đúng địa vị tố tụng trong vụ án, từ đó, xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự cũng như không khả thi trong việc thi hành bản án trong trường hợp nếu có chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tòa án cấp sơ thẩm không đưa công ty cổ phần TL là công ty sở hữu tên miền tichluy.vn được liên kết và điều hướng với các tên miền tranh chấp, công ty CP R và công ty TNHH P Việt Nam đã được ông H2 đăng ký sử dụng các tên miền tranh chấp từ năm 2016 nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi liên quan là thiết sót.

Đối với chứng cứ nguyên đơn khởi kiện là Kết luận giám định được thực hiện trước khi nguyên đơn khởi kiện. Tại cấp sơ thẩm, đại diện bị đơn và đại diện của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đều không đồng ý vì kết luận này thiếu phạm vi giám định, nội dung của kết luận giám định xác định sai thời điểm có hiệu lực của nhãn hiệu “SHOPBACK”, khi lấy mẫu giám định không có sự chứng kiến của những người này là không hợp pháp và không đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Đối chiếu với văn bản số 18051/SHTT-CDNH ngày 06/9/2019 của Cục sở hữu trí tuệ và tại văn bản số 176/VSHTT-GĐĐG ngày 06/10/2020 của Viện khoa học sở hữu tri tuệ và Điều 102 của BLTTDS 2015, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải thực hiện việc trưng cầu giám định lại cho đầy đủ phạm vi yêu cầu khởi kiện, xác định chính xác ngày nhãn hiệu SHOPBACK có hiệu lực tại Việt Nam nhưng cấp sơ thẩm không thực hiện mà xét xử buộc bị đơn phải trả lại 04 tên miền nêu trên là chưa đủ cơ sở vững chắc.

Ngoài ra, tại cấp phúc thẩm, nguyên đơn có cung cấp Kết luận giám định sở hữu công nghiệp ngày 11/02/2020, kết luận này được thực hiện sau khi xét xử sở thẩm, không được thông qua tại buổi công khai chứng cứ, bị đơn không biết và cấp sơ thẩm không áp dụng kết luận này để làm căn cứ giải quyết vụ án nên không có giá trị pháp lý về mặt tố tụng khi giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm.

HĐXX phúc thẩm xét thấy, bản án của Tòa án cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, xác định địa vị tố tụng về chủ thể người bị kiện chưa đúng, đưa thiếu người tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, hủy bản án sơ thẩm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. Lập luận trên là cơ sở để không chấp nhận đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa.

Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm tuyên xử:

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn là Ecommerce E; Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn là ông Vũ Mạnh Hoàng H.

1. Hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1118/2019/KDTM-ST ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

2. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và chi phí tố tụng sẽ được xem xét khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định pháp luật.

3. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Nguyên đơn và bị đơn không phải chịu. Hoàn trả lại cho 02 bên số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

15 – 32

4

Bản án sơ thẩm số 02/2022/KDTM-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Về việc: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Công ty TNHH công nghiệp cao su KD (công ty KD Đài Loan) (đứng tên là thành viên thành lập công ty cao su KD tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 23/6/2016 do Ban quản lý các khu công nghiệp đồng Nai cấp đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “KD” cho sản phẩm “Lốp, săm trong, săm ngoài, lốp ô tô, lốp bánh xe…” thuộc nhóm 12 tại Việt Nam) khởi kiện công ty TNHH K Đ Đồng Nai (công ty K Đ Đồng Nai) đã có hành vi sản xuất, buôn bán, lưu thông, tang trữ nhằm để bán sản phẩm “Săm xe máy” mang các dấu hiệu “KĐ”, “K D” nêu trên nhưng không được Công ty KĐ Đài Loan cho phép, yêu cầu Tòa án buộc công ty K Đ Đồng Nai phải: Chấm dứt hành vi xâm phạm, không tiếp tục sử dụng nhãn hiệu: K Đ, K D trên các hàng hóa trùng với hàng hóa của Công ty TNHH công nghiệp cao su KD và phải tiêu hủy các hàng hóa có nhãn hiệu này còn trên thị trường; Xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể: Đăng cải chính trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương và báo địa phương tỉnh Đồng Nai trong ba số liên tiếp.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm nhận định:

Theo công văn số 483/ĐKKD ngày 28/8/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai thì hiện nay công ty K Đ Đồng Nai chưa thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể tại phòng Đăng ký kinh doanh kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đến nay. Đồng thời, bị đơn không cung cấp tài liệu, chứng cứ để cung cấp cho lời khai của mình, không tham gia đối chất theo giấy mời của Tòa án nên không có cơ sở xem xét. Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn vi phạm nhãn hiệu mà nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ là có cơ sở.

Căn cứ khoản 3 Điều 6; khoản 1, 2 Điều 72; Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ thì Nguyên đơn đã được đăng ký nhãn hiệu và được cấp bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, Bị đơn hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề nhưng sử dụng cụm từ “KDC KD”, “KDC K Đ” trên sản phẩm và từ “KĐ” để đăng ký cấu thành tên doanh nghiệp là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “KD, hình” và “KD” đối với các sản phẩm cùng loại thuộc nhóm 12 được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số ..511, ..6232 của nguyên đơn. Nên việc nguyên đơn khởi kiện là có cơ sở để chấp nhận.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn công ty KD Đài Loan.

– Buộc Công ty K Đ Đồng Nai chấm dứt hành vi xâm phạm, không tiếp tục sử dụng nhãn hiệu: “KDC KD”, “KDC K Đ” và phải tiêu hủy các hàng hóa có nhãn hiệu này còn trên thị trường.

Buộc Công ty K Đ Đồng Nai xin lỗi, cải chính công khai đối với nguyên đơn – công ty KD Đài Loan trên 03 số liên tiếp của Báo Trung ương và báo địa phương tại Đồng Nai.

2. Về án phí: Bị đơn Công ty K Đ Đồng Nai phải chịu 2.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Nguyên đơn được hoàn trả số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

33 – 40

LINK TẢI: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP NHÃN HIỆU, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan